ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 27 พฤษภาคม 2557

การเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้เปิดทำ การสอนมาตั้งแต่วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 20-21 สิงหาคม 2559 โดยทางโรงเรียนได้เชิญครูอาสาสมัครประจำการ 1 ปี จำนวน 9 คน จากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เป็นนิสิตที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่ๆ ไฟแรงมาดำเนินการสอน ซึ่งโครงการนี้ดำเนินมาเป็นปีที่ 21 แล้ว ผู้ปกครองให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เด็กๆ ก็ชอบใจที่ ได้เรียนกับคุณครูที่มีระดับอายุไม่ห่างกันมากนัก คณะครูอาสาก็ทุ่มเทสุดๆ มอบความรักความสนใจและเข้าใจเด็กๆ เป็นอย่างดี เสริมสร้างความรักและผูกพันระหว่างกันโดยไม่จืดจาง

เหลือเวลาอีกเพียง 2 สัปดาห์เท่านั้นสำหรับปีการศึกษา 2559 คณะครูของเราจึงจัดโครงการ “สัปดาห์ทางวิชาการ” ในวัน เสาร์-อาทิตย์ที่ 3-4 มิถุนายน 2560 ให้เด็กๆ และผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ และเพื่อทราบพัฒนาการ ของเด็กๆ ที่อยู่กับคณะครูของเรามาเป็นเวลา 1 ปี จากนั้นในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน ทางโรงเรียนจัดงานพิธีมอบสัมฤทธิบัตร ให้กับนักเรียนทั้งหมด พร้อมทั้งให้นักเรียนได้โชว์ความสามารถทางภาษาไทยและวัฒนธรรม ที่ได้รับการศึกษาอบรมจาก คณะครูของเรามาเป็นเวลา 1 ปี ก็ขอเชิญท่านผู้ปกครองนำบุตรหลานไปร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

เมื่อภาคปกติเสร็จสิ้นก็จะเป็นช่วงการเรียนการสอนของภาคฤดูร้อน โดยทางโรงเรียนได้เชิญคณะครูอาสาสมัครจากโครงการ สอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ มาดำเนินการสอนเช่นเดียวกัน คณะครูชุดนี้ได้รับ การคัดเลือกมาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วทุกภาคของไทย และมีประสบการณ์ในการสอนมาไม่ต่ำกว่า 10 ปี รวมกันเป็น หนึ่งเดียวในนามของโครงการสอนภาษาไทยฯ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นเวลา 1 เดือน ปีนี้ทางโครงการได้ส่งคณะครู อาสาฯ จำนวน 12 ท่าน มาดำเนินการสอน โดยมี อาจารย์กาญจนา เบ้าทอง จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เป็น หน้าคณะ กำหนดเดินทางถึงวัดไทยในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 และจะเริ่มทำการสอนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน เป็นต้น ไปเป็นเวลา 9 สัปดาห์ โดยสอนสัปดาห์ละ 5 วัน จันทร์ถึงศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น. และสอนวิชาเสริมสร้าง ศักยภาพให้เด็กๆ จนถึงเวลา 17.00 น. ซึ่งขณะนี้ทางโรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนแล้ว ขอเชิญท่านผู้ปกครองนำบุตรหลาน ไปสมัครเรียนกันได้

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 18.30 น. หรือ 6 โมงครึ่ง เป็นต้นไป สภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ โดย คุณกิริยา หิรัญพลกุล และชมรมผู้ปกครองนักเรียนวัดไทยฯ โดย คุณเชอร์รี่ คำลือ ร่วมใจกันจัดงาน “แฟนซีไนท์” ณ ศาลาพระธรรม ราชานุวัตร (หลวงเตี่ย) หรืออาคารศาลาอเนกประสงค์วัดไทย ชั้นบน เป็นรายการทานอาหารอร่อยๆ เพลินเพลงไพเราะ และชมการแสดงหลากหลายของลูกหลานไทยในต่างแดน ชมการประกวดแต่งกายแฟนซีและลีลาศกับเพลงไพเราะๆ ของวง สายธาร รายได้ทั้งหมดสบทบเป็นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ 19 ภายใต้แนวคิดว่า “แผ่นดินถิ่นไทย” กำหนดงานวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลาบ่ายโมง ณ โรงเรียนมัธยมพาโนรามา เมืองแวนนายส์ ขอ เชิญไปร่วมสนับสนุนให้กำลังใจเด็กๆ ของเราโดยพร้อมเพรียงกัน


วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2560 วัดสุทธาวาส จะจัดงานบุญสลากภัต ทำบุญทอดผ้าป่าสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ โดยมีคุณจงภักดิ์ คุณวนิดา มลาสานต์ เป็นประธานทอดผ้าป่า จึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc, www.suddhavasa.org

วัดสุทธาวาสเปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ที่สนใจเรียนภาษาไทย และพระพุทธศาสนา เพื่อความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย เปิดสอนทุกวันอาทิตย์ ผู้ปกครองท่านใดสนใจนำบุตรหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดสุทธาวาส เริ่มสมัครและแจ้งความประสงค์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ เริ่มเปิดการเรียนการสอนเดือน สิงหาคม 2560 นี้ โดยคณะครูจากครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดต่อสอบถามได้ตามที่อยู่ข้างต้น