ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 27 ตุลาคม 2561

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. หรือบ่ายโมง วัดไทยฯ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ดร.หนึ่ง คุณศิรินันท์ ปลอดเปลี่ยว นายกสมาคมและคณะกรรมการ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 องค์ปิยมหาราช พระผู้ทรงปลดปล่อยทาสให้เป็นไทย และนำพาสยามประเทศในขณะนั้นสู่ความศิวิไลซ์ ทัดเทียมนานาประเทศ โดยจัดขึ้น ณ บริเวณพระบรมรูปหน้าอุโบสถศาลาวัดไทยแอล.เอ. ขอเชิญผู้แทนหน่วยภาครัฐ และเอกชน สมาคม ชมรมต่างๆ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาโดยพร้อมเพรียงกัน


วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าพระกฐิน และประเพณีลอยกระทง วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 AM -02.30 PM โดยมีคุณฉวีวรรณ เสนาภักดิ์ คุณมนัส ทองเพชรนิล เป็นประธานทอดผ้าพระกฐิน