ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 3 มกราคม 2557

ขอเชิญสาธุชนร่วมงาน“ฉลองสมโภชรัตนอุโบสถศาลาและประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาสมัยวิสามัญครั้งที่ 40/2559” ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2559 เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา และเป็นเจ้าภาพโรงทานได้ สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่ (951) 360-3795, 360-3495 หรือ www.suddhavasa.org


โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยแอล.เอ. ซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ให้ลูกหลานไทยที่เกิดที่เติบโตในต่าง แดน พุทธศักราช 2557 ตั้งแต่วันที่ 16-17 สิงหาคม 2557 ได้ทำการเปิดเรียนภาคการศึกษาแรกไปแล้ว เมื่อวันที่เสาร์-อาทิตย์ ที่ 20-21 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยจะทำการปิดเรียนเป็นเวลา 2 สัปดาห์ และจะเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 10-11 มกราคม 2557 ขอเชิญผู้ปกครองนำบุตรหลานไปเข้าเรียนได้เลย โดยไม่ต้องชำระค่าสมัครใหม่แต่อย่างใด ยกเว้นรายที่เพิ่งมาเรียนใหม่ต้องลงทะเบียนและชำระค่าสมัครตามปกติ ขอได้โปรดเข้าใจตามนี้

บุญพิธีสวดมนต์ข้ามคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และงานนมัสการหลวงพ่อแก้วศักดิ์สิทธิ์ คืนวันพุธที่ 31 ธันวาคม 2557 และ เช้าวันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2558 โดยคืนวันพุธจะเริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. หรือ 1 ทุ่มเป็นต้นไป ขอเชิญพี่น้องไทยร่วมสวด มนต์ข้ามคืน สวดนพเคราะห์ตามกำลังวันเกิด และสวดอิติปิโส 108 จบ จนถึงคืนวันใหม่แล้วรับของที่ระลึกเสริมสิริมงคลชีวิต รุ่งขึ้นเช้าเชิญร่วมทำบุญตักบาตร นมัสการหลวงพ่อแก้วศักดิ์สิทธิ์รับของที่ระลึกจากหลวงพ่อใหญ่ พระเทพมงคลวิเทศ หลังพิธี ทำบุญตักบาตรเสร็จสิ้นแล้ว เชิญฟังเพลงไพเราะทานอาหารราคาถูก และจับสลากรางวัลของขวัญปีใหม่ของวัดไทยฯ กลับบ้าน เป็นที่ระลึกโดยทั่วกัน