ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 17 พฤษภาคม 2557

วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ขอเชิญพุทธศาสนิกเมธีชนร่วมงานบำเพ็ญบุญ “งานปฏิบัติธรรม อยู่ปริวาสกรรม” 9 วัน 9 คืน ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. - 7 มิ.ย. ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า-เพล-น้ำปานะ แก่ผู้ปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 หรือ watchino18@gmail.com


25 พฤษภาคม นี้ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ขอเรียนเชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย เรื่อง รู้ทันกรรม ทำได้รวย บรรยายโดย พระอาจารย์ ภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล) ณ รัตนอุโบสถศาลา ชั้น 2 วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ติดต่อสอบธรรมโทร: (951) 360-3795, 360-3495

และในวันที่ 8 มิถุนายน นี้ ขอเรียนเชิญร่วมฟังธรรมงานถวายสลากภัตต์ แด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ รัตนอุโบสถศาลา ชั้น 2 วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ และร่วมบุญทอดผ้าป่าเพื่อสร้างรัตนอุโบสถศาลา เพื่อให้เสร็จทันตามที่เค้าน์ทรี่กำหนดในปี 2016


การเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ภาคปกติ ปีการศึกษา 2556-57 ซึ่งเปิดเรียนภาคการศึกษาแรกมาตั้งแต่วันที่ 17-18 สิงหาคม 2556 เป็นต้นมานั้น เหลือเวลาอีกเพียง 3 สัปดาห์ก็จะเสร็จ สิ้นปีการศึกษาแล้ว โดยทางโรงเรียนกำหนดจัดงานมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนประจำปีในวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน ที่จะ ถึงนี้ ดังนั้น ในช่วงนี้คณะครูอาสาฯ ทั้งที่เป็นครูท้องถิ่นและครูอาสาประจำการ 1 ปี จากโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรม ไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จึงจัดกิจกรรม “เดือนแห่งวิชาการ” ขึ้นมาเพื่อเพิ่มทักษะในการฟัง อ่าน พูด และเขียนให้กับนักเรียน เป็นพัฒนาการอีกก้าวหนึ่งของการเรียนการสอน

สำหรับสัปดาห์นี้ (17-18 พ.ค.) จะเป็นกิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการพูด โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ระดับชั้น คือ ระดับที่ 1 เป็นชั้นอนุบาล และ ชั้น ป. 1 ระดับที่ 2 ชั้น ป. 2 และชั้น ป. 3 ระดับสุดท้ายเป็นชั้น ป. 4 ถึงชั้น มัธยม รายละเอียกของกิจกรรมครูเป็นผู้กำหนดภาพให้นักเรียน 3 ภาพสำหรับเตรียมฝึกซ้อมที่จะเล่าเรื่องก่อน 1 อาทิตย์ เมื่อถึงวันประกวด คือ วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 17-17 พ.ค. นี้ ให้นักเรียนจับฉลากเลือกภาพ 1 ภาพ จากนั้นให้นักเรียนเล่าเรื่อง เกี่ยวกับภาพนั้น ความยาวไม่เกิน 5 นาที สถานที่จัดกิจกรรมคือบนอุโบสถศาลา หลังจากการสวดมนต์ไหว้พระ สมาทานศีล และนั่งสมาธิเรียบร้อยแล้ว ครูผู้รับผิดชอบสัปดาห์นี้ คือ ครูปรารถนา กาญจนขุมทรัพย์ ครูณัฐชนา มณีพฤกษ์ และ ครูสุธนิต เวชโช ก็ขอเชิญผู้ปกครองไปร่วมกิจกรรมเพื่อลูกหลานของเราด้วย

ย้ำกันอีกครั้งสำหรับวันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม ศกนี้ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ร่วมกับวัดไทยฯ จัดงานวิสาขบูชา นานาชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาคุณ พระปัญญาคุณ และพระวิสุทธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยจะเริ่มงาน ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป โดยพระสงฆ์ธรรมทูตจากวัดต่างๆ รับบิณฑบาตจากญาติโยม แล้วเริ่มขบวน แห่งพระพุทธรูปจากบริเวณหน้ากุฏิ 5 มาตามถนนแวนนอร์ดเข้าสู่มณฑลพิธีหน้ากุฏิ 1เปิดโอกาสให้ญาติโยมสรงน้ำตลอดวัน จากนั้นผู้แทนชุมชนพุทธชาติต่างๆ แสดงสัมโมทนียกถาเนื่องในวันวิสาขบูชา จบแล้วเป็นพิธีปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะแล้วถวายภัตตาหารเพลช่วงบ่ายเริ่มเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เป็นการแสดงทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวพุทธชาติต่างๆ แล้วเป็นพิธี สวดสรภัญญะ มอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ เจริญพระพุทธคุณสวดอิติปิโส 108 จบ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาคุณ พระปัญญาคุณ และพระวิสุทธิคุณของพระพุทธองค์ รายการสุดท้ายญาติโยมแต่ละวัดทอดผ้าป่าสามัคคีและถวายไทยธรรม เป็นเสร็จพิธี

ในงานนี้จะมีบริการโรงทานตลอดงาน ขอเชิญองค์กรสมาคม ชมรมต่างๆ ร่วมตั้งบูธโรงทานบริการอาหารฟรีน้อมถวาย เป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาโดยพร้อมเพรียงกัน ติดต่อขอเป็นเจ้าภาพโรงทานได้ที่ ท่านเริ่ม โทร. 818-445-6366 ทุกวัน