ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 10 กุมภาพันธ์ 2561

ข่าวแจ้งจาก คุณภคฤดี ธรรมสโรช กรรมการอำนวยการ และ เหรัญญิกวัดไทยลอสแองเจลิส ซึ่งได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการอำนวยการชุดปัจจุบัน โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ประธาน ในการ ประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2016 ที่ประชุมได้ลงมติมอบความไว้วางใจให้ คุณภคฤดี ธรรมสโรช ร่วมกับ Mr. Nicholas S. Nassif แห่งสำนักงานทนายความ Nicholas S. Nassif Law Office ดำเนินการเกี่ยวกับคดีการซื้อ ทรัพย์สินที่ดินปั๊มน้ำมัน เลขที่ 12904 Roscoe Blvd., Sun Valley, CA 91352 โดยได้ดำเนินมาตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2016 นั้น บัดนี้ คดีได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2018 ที่ผ่านมา โดยศาลแห่งนครลอสแอนเจลิส ได้ตัดสินให้วัดไทยลอสแองเจลิส ชนะคดีโดยสมบูรณ์ปราศจากเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น วัดไทยฯ ได้โฉนดที่ดินที่ปราศจากหนี้สิ้น (Clear Title Deed) และวัดไทยฯ ไม่มีข้อผูกพันในด้านการเงิน หรือข้อผูกพันในด้านอื่นใดกับผู้ใดทั้งสิ้น

ฝ่ายเหรัญญิกของวัด โดย คุณภคฤดี ธรรมสโรช จึงขอแถลงข่าวอันเป็นมงคลนี้ให้ทุกๆ ท่านได้รับทราบโดยทั่ว กัน ขอให้ทุกท่านร่วมกันตั้งจิตอนุโมทนา และร่วมใจกันสร้างบุญกุศล เพื่อให้ประสพความสำเร็จสู่จุดมุ่งหมาย ที่ทางวัดได้ตั้งใว้ โดยมีโครงการณ์ที่จะสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ยิ่งใหญ่ และสวยงามให้เป็นสมบัติของวัดไทย ลอสแองเจลิส และเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาให้บังเกิดขึ้น สมดังที่ทุกท่านปรารถนาในอนาคตอันใกล้นี้

ท่านพระครูโพธิธรรมวิเทศ (ยรรยงค์ ฐานวโร) น.ธ.เอก ป.ธ. 4 พ.ธบ. อายุ 80 พรรษา 60 อดีตเจ้าอาวาสวัด พุทธวราราม นครเดนเวอร์ สหรัฐอเมริกา และอดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ ขณะปฏิบัติศาสนกิจอยู่ ในสหรัฐอเมริกา ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา 4 สมัย เป็นหัวหน้าสำนักงาน กลางสมัชชาสงฆ์ไทย ได้ถึงแก่มรณภาพแล้วอย่างสงบ ที่โรงพยาบาลสันป่าตอง เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นับว่าวงการพระธรรมทูตไทยทั้งในและต่างประเทศ ได้สูญเสียพระเถระธรรมทูตผู้เสียสละอุทิศ ตนเพื่องานพระศาสนาในต่างแดนไปอย่างน่าเสียดาย

สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา รัฐตะวันตก-ใต้ โดยท่านเจ้าคุณพระวิเทศธรรมคุณ รองประธานสมัชชาสงฆ์ ไทยฯ รูปที่ 3 ร่วมกับวัดไทยลอสแองเจลิส ได้พร้อมใจกันจัดพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายท่านพระครูในวัน อาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาพระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย) วัดไทยฯ ชั้นล่าง ขอกราบอาราธนาพระเถรานุเถระระดับเจ้าอาวาส และพระธรรมทูตทุกรูปในสังกัดวัดในสมัชชาสงฆ์ ไทยฯ รัฐภาคตะวันตก-ใต้ เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศ ณ วัดไทยฯ ตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อม เพรียงกัน และร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธาเพื่อส่งไปช่วยงานบำเพ็ญกุศลในส่วนแห่งทักษิณานุปทาน ณ ประ เทศไทยต่อไป


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วม ทำบุญวันมาฆบูชา วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี เวียนเทียนเป็นพุทธบูชา งานประเพณีวันสงกรานต์-สืบสานวัฒนธรรมไทย วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เลื่อนขึ้นมาจัดวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com


วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 วัดสุทธาวาสจัดงานบุญวันมาฆบูชา ทำบุญตักบาตร และถวายผ้าป่าทุนสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ โดยมีคุณสุจิต พุ่มวิเศษ เป็นประธานทอดผ้าป่าทุนสร้างโรงทาน จึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc เว็ปไซต์ www.suddhavasa.org