ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 25 กุมภาพันธ์ 2560

งานเทศกาลประเพณีสงกรานต์วัดไทยแอลเอ ซึ่งกำหนดงานวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 8-9 เมษายน 2560 โดยหลังจากการ ประชุมปรึกษาหารือระหว่างคณะสงฆ์และกรรมการวัดเมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้มีการแบ่งเป็นแผนก ต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อม และให้หัวหน้าแต่ละแผนกรับหน้าที่ไป “เดินงาน” ตามที่เห็นสมควร และนำเข้าสู่วาระ การประชุมพิจารณาและประเมินการเตรียมงานในเดือนต่อไป คือ วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันด้วย

สำหรับปีนี้ ประธานจัดงานเทศกาลประเพณีสงกรานต์ คือ คุณลาวัลย์ พันธุ์อร่าม เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวป้าอ๊อต พิษณุโลก เจ้าเก่าหลายสาขา พร้อมด้วยทีมงานที่เข้มแข็ง คือ คุณไอด้า ยุพินพักตร์ เตโชภาส แห่งบริษัทอินชัวรันซ์ Life – Annuity – IRA - Retirement พร้อมด้วยสมาชิกสภาสตรีไทย ให้เกียรติเป็นประธานประกวด เทพีสงกรานต์ และคุณวิจิตรา กาญจนทัพพะ บอร์ดวัดไทยคนใหม่หมาดๆ เป็นประธานทอดผ้าป่ามหากุศลบริวารสงกรานต์ ถวายพระราชกุศล ซึ่งตั้ง เป้ากองผ้าป่าไว้เป็นจำนวน 999 กอง กองละ 99.99 เหรียญ โดยมีวัตถุประสงค์จะรวบรวมปัจจัยทั้งหมด เป็นทุนในการ ผ่อนหนี้ซื้อที่ดินงวดสุดท้ายภายในเดือนเมษายนนี้ ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพโดยพร้อมเพรียงกัน

ส่วนแม่งานใหญ่กองผ้าป่า คือ คุณวิจิตรา กาญจนทัพพะ ตอนนี้ออก “เดินสาย” หาเจ้าภาพผ้าป่าทุกเช้า-เย็น เพื่อให้ได้ เจ้าภาพตามที่ตั้งเป้าไว้ ซึ่งตอนนี้ก็มีญาติโยมทยอยขอร่วมเป็นเจ้าภาพกันตามลำดับ ขอประกาศอนุโมทนาดังต่อไปนี้ โดยเริ่มต้นที่หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ร่วเป็นเจ้าภาพ $200 พระวิเทศกิตติคุณ $200 พระวิเทศ ธรรมวงศ์ $200 คุณอุไร-ผสมศรี เรือนพรหม $200 คุณโอฬาร-เทียมจันทร์ บุญรักษ์ $200 สภาสตรีไทยและไทยนิวเยียร์ คุณบัญญัติ นพคุณ แห่ง NAT TV $200ทีมงานร้อยใจรัก (คุณบุญส่ง อนันตสุคนธ์) $100 คุณสมควร วัดจินดา $100

สมาคมพยาบาลไทย $100 คุณทองหยาด ชื่นบาน $100 คุณนีน่า (หน่อย) เรืองบุญสุข $100 คุณเดช-พูนสุข เพ็ชรมุกข์ $100 คุณ Vordan-Daisy Lee $100

คุณวนิดา ศรีวะรมย์ $100 คุณสำเภา-จารุณี พงษ์เวช $100 คุณชนันต์-ระพีพรรณ รัตนนาคินทร์ $100 คณะอุบลวรรณา $100 คุณทองหล่อ-เพทาย โพธิ์แดง $100 คุณสมนึก ธาระ $100 คุณกิจจา-รัชดา คุณาธรรม $100 คุณ Tem Petkunas $100 คุณประธาน จุฑาพงษ์ $100 คุณจันทิมา รอดปั้น $100 คุณรุ่งฤดี ธนสุกาญจน์ $100 สมาคมไทยปักษ์ใต้ $100

คุณอาภรณ์ เหมะ $100 คุณจินตนา ศิลประสิทธิ์ $100 และ คุณอุษา แฮสเซนเบอร์ก $100 ขอให้ประสบแต่จตุรพิธพร ชัยมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและเจริญในธรรมตลอดกาลเป็นนิตย์ เทอญฯ


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญวันกตัญญูกตเวทิตาธรรมรำลึก “พระอาจารย์สมบัติ ญาณวโร-หลวงพ่อวิเวกานันทะ” วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี ชมการแสดงของคณะครู-นักเรียน โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com