ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 12 มกราคม 2556

เปิดเรียนภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2555-56 ไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ทีผ่านมา สำหรับโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ผู้ปกครองนำบุตรหลานไปเรียนกันเหมือนอย่างเคย แม้จำนวนนักเรียนจะยังไม่มากแต่ก็สร้างสีสันให้วัดไทยฯ เป็นอย่างมาก คาดว่า ภายในสองสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเหมือนเดิม โดยภาคที่ 2 นี้ การเรียนการสอนจะลงลึกในเชิงวิชาการมากขึ้น ในส่วนของศิลป วัฒนธรรม คือ ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ก็จะเร่งฝึกซ้อมเข้มขึ้นตามลำดับ เพื่อรองรับงานมหกรรมดนตรีไทยกลางเดือนมิถุนา ยนนี้ และยังเปิดรับนักเรียนใหม่อยู่เช่นเคย ขอเชิญไปสมัครเรียนกันได้ทุกๆ วันเสาร์-อาทิตย์

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 26-27 มกราคม 2556 โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยแอลเอ. จัดงานพิธีไหว้ครูและงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2555-56 เพื่อให้นักเรียนรำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ ตระหนักถึงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู ปลุกจิตสำนึกรักในความเป็นไทยยิ่งขึ้น โดยทั้ง 2 วันเริ่มเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญผู้ปกครองนำบุตรหลานไปร่วม พิธีอันสำคัญและมีความหมายนี้โดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับดอกไม้บูชาครูนั้น ทางโรงเรียนจัดบริการให้โดยผู้ปกครองไม่ต้อง นำมาเอง ทั้งนี้เพื่อความสะดวกของผู้ปกครองด้วย

คณะวัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวิเทศ ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณแม่ประภา ตันติเวชกุล อายุ 93 ปี มารดาของ อาภา วังส์ไพจิตร แห่งการบินไทย เมื่อคืนวันที่ 4 มกราคม 2556 โดยโรคชรา ที่บ้านพัก ใกล้ๆ วัดไทยฯ เจ้าภาพกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศ ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2556 ณ วัดไทยลอสแองเจลิส โดยมูลนิธิวัดไทยแอลเอเป็นเจ้าภาพคืนแรก ขอเชิญท่านที่เคารพนับถือไปร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน


ขอเชิญร่วมงานบวงสรวงบูรพมหากษัตราธิราช ณ อนุสาวรีย์ 3 มหาราช วัดพุทธิชิโนฮิลส์ เนื่องในวันกองทัพไทย ประธานเปิดงานโดยท่านกงสุลใหญ่เจษฎา กตเวทิน กงสุลพีรินทร์ สุจริตกุล ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ 909-606-9502 watchino18@gmail.com www.watchinohills.org