ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 23 พฤศจิกายน 2556

วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาปสาทะของประธานร่วมทอดผ้ากฐินสามัคคี ประธานทอดผ้าป่าบริวารกฐิน พร้อมพุทธศาสนิกเมธีชนท่านทั้งหลาย ที่ได้มาร่วมทำบุญงานทอดผ้ากฐินสามัคคี-ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 เดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา ขอให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ มีความเจริญรุ่งเรืองในบวรพระพุทธศาสนา เทอญ. (ดูรูปได้ที่ Facebook/watchinohills) และขอเชิญพุทธศาสนิกเมธีชนร่วมงานปฏิบัติธรรมบวชชี-พราหมณ์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 7-8 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 www.watchinohills.org E-mail: watchino18@gmail.com


งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งคณะครูอาสาโรงเรียนพุทธศาสนา วัดไทยแอล.เอ. ร่วมใจกันจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2556 ระหว่างเวลา 09.30-15.00 น. เป็นงานรวมพลัง ความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยมีวัดไทยฯ เป็นศูนย์รวม ขอเชิญผู้แทนหน่วยราชการ สมาคม ชมรมต่างๆ และหน่วยงานเอกชน ร่วมวางพานพุ่มเงินพุ่มทองน้อมเกล้าฯ ถวายพระพร ท่านกงสุลใหญ่ ณ นคร ลอสแอนเจลิส เจษฎา กตเวทิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี นำพี่น้องไทยจุดเทียนชัยถวายพระพร และร้อง เพลงสดุดีมหาราชา

นอกเหนือจากจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้ว วัดไทยฯ ได้เปิดรับสมัครชายไทยอายุ 20 ปีขึ้นไป เพื่ออุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาอีกส่วนหนึ่งด้วย ขอเชิญชายไทยผู้ศรัทธาจะอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล ติดต่อสมัครเข้าอุปสมบทได้ที่วัดไทยฯ โทร 818-780-4200 หรือที่ท่านพระ ครูสังฆรักษ์สุชาติ ปัญญาวัฑฒโน โทร 818-284-0921 ทุกวัน

ส่วนฝ่ายวิปัสสนาของวัดไทยฯ โดย ท่านพระอาจารย์มหาสุภณ สติสัมปันโน เปิดรับสมัครบวช "เนกขัมมจาริณี" ถวายเป็นพระราชกุศล ขอเชิญสุภาพสตรีอายุ 15 ปีขึ้นไป สมัครเข้ารับอบรมคอร์สเนกขัมมจารินี ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2556 ติดต่อรายละเอียดได้ที่วัดไทยฯ โทร 818-780-4200 และที่ พระอาจารย์ มหาสุภณ สติสัมปันโน โทร 818-505-4618 หรือที่ คุณนุช 818-635-6460

อาจารย์เสาวภา ออลไบรท์ หัวหน้าแผนกแกะสลักผักผลไม้ โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ซึ่งไปอยู่กับลูกสาวที่ต่าง รัฐเป็นการชั่วคราวนั้น บัดนี้ได้เดินทางกลับมาแล้ว และจะเริ่มเปิดสอนวิชาแกะสลักให้กับผู้มีศิลปอยู่ในหัวใจเป็น เวลา 6 สัปดาห์ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน นี้ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญท่านผู้สนใจไป สมัครเรียนกันได้ แม้แต่ลูกศิษย์น้อยใหญ่ก็สามารถไปเยี่ยมเยียนอาจารย์ได้ตลอด ณ ห้อง 208 ชั้นบนอาคารเรียน โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ติดต่ออาจารย์เสาวภาได้ที่ โทร 818-292-1993

วันเสาร์นี้ (23 พย.) ขอเชิญพี่น้องไทยรวมพลังกันที่วัดไทยฯ ระหว่างเวลา 10-00 - 14.00 น. ร่วมซับน้ำตาพี่น้อง ชาวฟิลิปปินส์ ซึ่งประสบมหันตภัยพายุไห่เยี่ยนพัดถล่มหมู่เกาะฟิลิปปินส์ 6 เกาะ ทำให้ทรัพย์สินทั้งบ้านเรือนและ ผู้คนสูญเสียล้มตายอย่างประมาณค่ามิได้ ขอเชิญร่วมร้องเพลงการกุศล ร่วมบริจาค และร่วมทอดผ้าซับน้ำตาพี่น้อง ชาวฟิลิปปินส์โดยพร้อมเพรียงกัน