ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 25 พฤศจิกายน 2560

การอบรมธรรมปฏิบัติในโครงการ “สัปดาห์แห่งวิปัสสนากรรมฐาน” ครั้งที่ 3 ซึ่งวัดไทยแอล.เอ. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-25 พฤศจิกายน 2560 นำปฏิบัติและบรรยายประกอบการปฏิบัติ โดย ท่านเจ้าคุณพระภาวนาเขมคุณ พระวิปัสสนาจารย์ชื่อดัง เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ อาคารศาลาพระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย) โดยยึดหลักการ เจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนว “สติปัฏฐาน 4” นั้น ได้รับการตอบรับจากญาติโยมพี่น้องไทยที่เข้ารับการอบรมอย่างสูง ยิ่ง เรียกร้องให้วัดไทยจัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่องและตลอดไป

หลักการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนว “สติปัฏฐาน 4” นั้น เป็นหลักการที่นับเนื่องอยู่ใน “สัมมาสติ” หลักธรรมข้อที่ 7 ในธัมมจักกัปปวัตนสูตร เป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรง “เทศน์” เป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้แล้วแก่พระปัญจวัคคีย์ 5 รูป พระอัญญาโกณฑัญญะ เป็นหัวหน้า และได้บรรลุธรรมเป็นองค์แรก และเป็น “สังฆรัตนะ” องค์แรกในโลกด้วย หลัก สติปัฏฐานจึงเป็นข้อปฏิบัติที่นับเนื่องอยู่ในทางสายกลาง ที่เรียกว่า “มัชฌิมาปฏิปทา” อันเป็นหลักการครองชีวิตของ

ผู้ฝึกอบรมตน ผู้รู้เท่าทันชีวิต ไม่หลงงมงาย มุ่งผลสำเร็จคือความสุข สะอาด สว่าง สงบ เป็นอิสระ ที่สามารถมองเห็นได้ ในชีวิตนี้ ได้รับการ “ตอบรับ” อย่างอบอุ่นยิ่งสำหรับงานฤดูหนาวประจำปี ครั้งที่ 6 ภายใต้ แนวคิดสนุกสนานสานฝัน “หน้ากากแฟนซี” และร้องเพลงเต้นรำ พร้อมทั้งชมโชว์ต่างๆ น่ารักๆ ของลูกหลานไทย เพื่อหารายได้เป็นทุนในการจัดกิจกรรมและอุปกรณ์การ เรียนการสอนของโรงเรียนวัดไทย ในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ถึง 22.00 น. หรือ 4 ทุ่ม ณ อาคารศาลาพระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย) ชั้นบน งานนี้ คุณกนิษฐา เพอร์ไรด้า นายกสมาคมนวดไทยและสปา ให้เกียรติ เป็นประธานจัดงาน ครูเปิ้ล วาสินี ธรรมปัญญา และ คุณเชอรี่ คำลือ เป็นฝ่ายประสานงาน ขอเชิญพี่น้องไทยและท่านผู้ปกครอง โปรดให้การสนับสนุนโดยทั่วกัน

โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยแอล.เอ. ซึ่งปิดการเรียนการสอนเมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 18-19 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เพื่อใช้สถานที่ เป็นที่อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานตลอดสัปดาห์ (18-25 พ.ย.) นั้น กำหนดเปิดเรียนตามปกติแล้ว ตั้งแต่ วันที่ 25-26 พฤศจิกายน เป็นต้นไป ขอเชิญผู้ปกครองนำบุตรหลานไปเรียนกันตามปกติ ครูมะลิ วนาลี ชาฌรังศรี พร้อมด้วย เพื่อนๆ คอยต้อนรับอย่างอบอุ่น


วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 วัดสุทธาวาส จะจัดงานบุญวันพ่อ โดยมีคุณอำนวย คุณศิริวรรณ ลายทิพย์ เป็นประธานทอดผ้าป่าทุนสร้างโรงทาน จึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc เว็ปไซต์ www.suddhavasa.org


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญ “อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศแด่ ร.9” ในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี ชม-ฟัง ดนตรีไทย ของคณะนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ติดต่อสอบถามได้ที่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com