ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 12 กันยายน 2558

งานบุญพิธีครบรอบวันมรณภาพ “หลวงเตี่ย” พระธรรมราชานุวัตร อดีตประธานอำนวยการและเจ้าอาวาสวัดไทยฯ รูปที่ 3 เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา พระสงฆ์ธรรมทูตจากวัดต่างๆ ในเขตแอล.เอ.และใกล้เคียงจำนวน 69 รูป รับบิณฑบาตจากญาติโยม รอบๆ อุโบสถศาลาแล้ว ได้พร้อมใจกันประกอบพิธีสักการะบูชา คุณหน้าอนุสาวรีย์หลวงเตี่ย หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณ พระเทพมงคลวิเทศ วางพานดอกไม้สักการะ ครูอาสาประจำการ 1 ปี ขับเสภาสดุดีเกียรติคุณหลวงเตี่ยแล้ว หลวงพ่อใหญ่ นำพระสงฆ์ สวดสังฆคุณ 3 จบ บูชาคุณหลวงเตี่ย แล้วขึ้นสู่อุโบสถศาลา ฟังพระธรรมเทศนาโดย ท่านเจ้าคุณพระราชพุทธิ วิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทย แล้วพระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป สวดธรรมนิยามสูตร แล้วพร้อมใจกันถวายภัตตาหารเพล

ช่วงบ่ายเริ่มพิธีเวลา 13.00 น. พระสงฆ์ประกอบพิธีทักษิณานุปทานอุทิศถวายหลวงเตี่ย แล้วเป็นการแสดงนาฏศิลป์ของ แผนกนาฏศิลป์ โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทย โดยครูแพร อรพิชญา พงษ์อัมพรพิชญ์ และเด็กๆ นักเรียนนาฏศิลป์ ในชุด “รำลึกคุณหลวงเตี่ย” และ “อัญเชิญพระขวัญ” จบแล้วหลวงพ่อใหญ่นำพระสงฆ์และญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่เข้าร่วมพิธีแน่นอุโบสถศาลาเรียงแถวเข้าสรงน้ำรูปเหมือนหลวงเตี่ย จนกระทั่งถึงเวลา 15.00 น. งานบุญพิธีครบรอบวันมรณภาพ หลวงเตี่ยจึงเป็นอันยุติ คณะสงฆ์วัดไทยฯ ขออนุโมทนาญาติโยมทุกท่าน เจ้าภาพโรงทานบริการอาหารฟรี ที่ศรัทธาร่วมใจ กันจัดทำขึ้นเพื่ออุทิศถวายหลวงเตี่ย พระธรรมราชานุวัตร ผู้สร้างสรรค์วัดไทยฯ ให้เป็น “วัดไทย” ที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นแห่ง แรกในอเมริกา

โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 เปิดเรียนมาเป็นสัปดาห์ที่ 4 แล้ว ในสัปดาห์แรกๆ ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าเรียน 208 คน ณ วันนี้ก็ยังมีผู้ปกครองสนใจมาสมัครเรียนให้ลูกๆ ของตนเป็นระยะๆ คุณครูก็ มีกำลังใจทุ่มเทเสียสละให้การศึกษาอบรมลูกหลานไทยอย่างเข้มแข็งยิ่ง โดยช่วงเช้าของทุกๆ เสาร์-อาทิตย์เป็นการเรียน ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ระหว่างเวลา 09.00 – 11.45 น. ส่วนช่วงบ่ายเริ่มตั้งแต่เที่ยงวันเป็นต้นไป เป็นการเรียนภาษาไทย ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมจนถึง 4 โมงเย็น แล้วฝึกซ้อมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ต่อจนถึง 6 โมงเย็น เรียกว่าคณะครูอาสาทั้ง ท้องถิ่นและครูอาสาประจำการ 1 จากครุศาสตร์ จุฬาฯ ทุ่มเทสุดจิตสุดใจเพื่อพัฒนาลูกไทยหลานไทยที่เกิดในต่างแดนให้ เติบโตอย่างมีคุณภาพและมีชีวิตอยู่ท่ามกลางวัฒธรรมสองสายอย่างมีความสุข

เริ่มเป็นที่รู้จักกันมาขึ้นตามลำดับ สำหรับตลาดอาหารวัดไทยเพื่อชุมชน ย่างเข้าเดือนที่ 4 แล้ว พี่น้องไทยและต่างชาติทั้งที่ เป็นเพื่อนบ้านพี่เมืองน้องย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และชาวอเมริกันที่รับทราบข่าวสารจากอินเตอร์เน็ตหรือเฟสบุคต่าง ก็มาสนับสนุนเลือกซื้อหาอาหารหลากหลายชนิด รสชาติไทยแท้ไปรับประทานที่บ้าน หรือนั่งรับประทานในบริเวณวัดอย่าง เอร็ดอร่อยมีความสุข เห็นแล้วก็พลอยมีความสุขตามไปด้วย เพราะได้ทั้งบุญและอิ่มท้อง แถมยังได้ฟังเพลงไทยเพลิดเพลิน เจริญใจไปกับเสียงเพลงหลากหลายรูปแบบ เป็นความสุขแบบไทยที่ให้ได้ในต่างแดนและที่วัดไทยฯ แห่งเดียวเท่านั้น และ คณะกรรมการฝ่ายตลาดอาหารก็พยายามปรับปรุงให้ดูดีขึ้นเรื่อยๆ โปรดติดตามกันต่อไป


วันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน 2558 กิจจา-รัชดา คุณาธรรม ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมบุญวันสารทไทย ทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างพื้นชั้นบน-ชั้นล่าง รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495