ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 5 มีนาคม 2559

นวยนารถ ปริญโญทาร สุรเดช-ยุพา เมฆพงษ์สาธร บุญส่ง อนันตสุคนธ์ โอภาส หลีหเจริญกุล นิดน้อย ปริญโญทาร ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมงานพิธีอัญเชิญหน้าบันพระราชทานขึ้นประดิษฐาน รัตนอุโบสถศาลา (ด้านทิศตะวันออก) วัดสุทธาวาส ในวันอาทิตย์ ที่ 13 มีนาคม 2559 ณ ศาลาบุญ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ งานเริ่มเวลา 10.00 am. สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญงานวันกตัญญูกตเวทิตาธรรมรำลึก วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพล ถวายสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี ถวายผ้าบังสุกุลอุทิศให้ครูบาอาจารย์ ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com

และขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย “ขันโตกดินเนอร์การกุศล” วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพล ถวายสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี ประกวดเทพีกางจ้อง รับประทานอาหารชาวเหนือ ชมการแสดงของคณะครู-นักเรียน และนักแสดงมากมาย