ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 22 กันยายน 2555

วัดพุทธิชิโนฮิลส์ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญร่วมมหากาลทานอันยิ่งใหญ่งานสมโภช กฐินนานาชาติเงิน 4 สกุล ปีมังกรทอง 2555 วันอาทิตย์ที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. - 15.00 น. โดย กงสุลอภิพันธ์-พ.ญ.ละยิ้ม ชี้เจริญ เป็นประธาน รับอานิสงค์เป็นผู้มั่งคั่ง ธุรกิจการค้ารุ่งเรืองมีทรัพย์สมบัติมาก มีชื่อเสียงเกียรติคุณน่ายกย่อง ชีวิตมีความสุข จิตเป็นสมาธิเข้าถึงธรรมโดยง่าย อุดมด้วยอริยทรัพย์ ต้นผ้าป่านานาชาติ เงินสี่สกุลปีมังกรทอง ต้นละ 99 USD พร้อมรับชุดใบโพธิ์มหาลาภเงิน นาค ทอง ติดต่อสอบถามได้ที่ 909-606-9502หรือ watchino@sbcglobal.net, www.watchinohills.org

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2555 ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมบำเพ็ญบุญ ตักบาตรพระสงฆ์ และทอดผ้าป่าสบทบทุนสร้างรัตนอุโบสถศาลา เนื่องในงานบำเพ็ญวันออกพรรษา-ตักบาตรเทโว ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ โดย เชนวริทธิ์ - ปิยะพัชร์(ซุปเปอร์แพ็ท) ศิลปีไวทย์ เป็นประธานจัดงานและทอดผ้าป่าทุนสร้างรัตนอุโบสถศาลา สำหรับงานสร้างรัตนอุโบสถศาลาวัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ณ ปัจจุบันนี้ อยู่ในเฟสที่ 2 งานก่อสร้างได้ประมาณ 40 เปอร์เซ็น ตามสัญญาว่าจ้างสิ้นสุดสิ้นเดือนตุลาคม 2555 ทำถึงมุงหลังคาเสร็จ และจะเซ็นสัญญาทำพื้นอาคาร ติดประตู หน้าต่างทุกบานเรียบร้อย สำหรับทุนการสร้างนั้นยังขาดอยู่มาก จึงขออนุโมทนาบอกบุญมา ณ ที่นี้ ขอเชิญท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมทำบุญสร้างรัตนอุโบสถ ก็ติดต่อสอบถามได้ที่วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ได้ทุกวัน

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระครูธรรมธรภูมินภูมิธโรอดีตเจ้าอาวาสวัดตรีเทพธรรมาราม เมืองแอลปาโซ รัฐเท็กซัส ซึ่ง มรณภาพอย่างกระทันหันเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 ณ วัดพุทธาวาส เมืองฮิวจ์ตัน หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระราช ธรรมวิเทศ ในฐานะรองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ รูปที่ 1 ดูแลการคณะสงฆ์เขตตะวันตก-ใต้ (แคลิฟอร์เนีย และรัฐใกล้ เคียง) นำคณะพระธรรมทูตที่เดินทางมาร่วมสังฆกรรมฟังพระปาฏิโมกข์ ตรวจสอบพระวินัยบัญญัติเมื่อเย็นวันเสาร์ที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันพระสิ้นเดือน (มีพุทธานุญาตให้พระสงฆ์สาวกประชุมสังฆกรรมฟังพระปาฏิโมกข์ ทุกๆ วันพระกลางเดือนและสิ้นเดือน นับตามจันทรคติ) ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวาย โดยมีญาติโยมที่ ศรัทธาเข้าร่วมพิธีอย่างอบอุ่น

ในการนี้ คณะสงฆ์และญาติโยมได้ร่วมกันบริจาคปัจจัย ทั้งในนามของวัดและส่วนตัว รวบรวมได้เป็นจำนวน 3,000 เหรียญ เพื่อนำส่งไปยังประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในงานพิธีฌาปนกิจศพของท่านพระครูธรรมธรภูมิน ภูมิธโร ซึ่งตามมติของที่ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยฯ เมื่อวันที่ 8 กันยายน เห็นพ้องให้จัดพิธีฌาปนกิจที่วัดพุทธวาส เมืองฮิวจ์ตัน รัฐเท็กซัส วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2555 จึงแจ้งมาเพื่อโปรดอนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน

งาน "วันวัฒนธรรมไทย" ครั้งที่ 20 ซึ่งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อชุมชน โดย อ.วิบูลย์ วันประสาท หัวหน้าแผนกศิลป ภาพวาด โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน ที่ผ่านมา ณ บาร์นสเดล พาร์ค โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ โดย ครูสันติ วิลัยสูงเนิน ครูวีรวรรณ คชรัตน์ และ ครูมนันชยา เพชรูจี ครูอาสาประจำการ 1 ปี จากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดเต็มการบรรเลงดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ชุดใหญ่ บรรเลงเพลงไทยเดิม เพลงไทยสากลลูกกรุง และโชว์การแสดงศิลปพื้นเมืองล้านนาและอีสานบ้านเฮาอย่างไพเราะสวยงามเป็นที่ประทับใจของผู้ชมอย่างมาก

กิจกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งวัดไทยฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี คือ เทศน์มหาชาติ การพรรณนาประวัติพระชาติ สุดท้ายของพระพุทธองค์ก่อนที่จะประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ มกุฎราชกุมารแห่งกบิลพัสดุ์นคร โดยการพรรณนาพระประวัตินี้ได้แบ่งออกเป็นตอนๆ เรียกว่า กัณฑ์ มีทั้งหมด 13 กัณฑ์ด้วยกัน เชื่อกันว่าถ้าได้ฟังเทศน์มหาชาติครบทั้ง 13 กัณฑ์ จะได้รับอานิสงส์มหาศาล พรั่งพร้อมด้วย ทรัพย์ศฤงคาร มีรูปร่างเหมาะสมสวยงาม ปิดทางอบายโดยสิ้นเชิง

วัดไทยฯ จัดเทศน์มหาชาติเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยเริ่มกัณฑ์แรก คือ กัณฑ์ทศพร เมื่อวัน ที่ 5 สิงหาคม 2555 สำหรับวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน ที่ผ่านมา เป็นการเทศน์กัณฑ์ 7 คือ กัณฑ์มหาพน ว่าด้วยตอนที่ อัจจุตฤาษีหลงคารมของเฒ่าชูชก พระมหาประจวบ ฐานจนฺโท พระธรรมทูตรุ่นล่าสุด เป็นองค์แสดง พระมหาธวัชชัย ธวชฺชโย และญาติโยมชาวแซนดิเกโก เป็นเจ้าภาพ รวบรวมปัจจัยกัณฑ์เทศน์บำรุงวัดได้ 2,525 เหรียญ

สำหรับวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555 เป็นการเทศน์กัณฑ์ที่ 8 คือ กัณฑ์กุมาร พรรณนาถึงพระเวสสันดรทรงบำเพ็ญ มหาทาน ก็ขอเชิญญาติโยมไปร่วมฟังเทศน์โดยพร้อมเพรียงกัน