ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 30 มิถุนายน 2561

ผ่านไปแล้วเป็นสัปดาห์ที่ 3 สำหรับการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ภาคฤดูร้อน โรงเรียนพุทธศาสนาวัด ไทยฯ ดำเนินการสอนโดยคณะครูอาสาสมัครจากคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จำนวน 12 ท่าน มี อ.ดร. บุษกร เลิศวีระศิริกุล แห่งโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เป็นครูใหญ่ อบรมบ่มเพาะลูกหลานเชื้อสายไทยที่เกิดและเติบโตในต่างแดนอย่าง เสียสละและทุ่มเท โดยสัปดาห์นี้ (25-29 มิถุนายน) คณะครูจัดกิจกรรม “สัปดาห์แห่งวันรำลึกสุนทรภู่ เชิดชูวรรณศิลป์” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณกวีเอกของโลกชาวไทย คือ สุนทรภู่ หรือพระยาศรีสุนทรโวหาร ซึ่งผลงานของท่านได้รับการ ยกย่อง และเป็นที่นิยมในสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร การเรียนการสอนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะนิทานคำกลอน เรื่อง พระอภัยมณี

สุนทรภู่ (เกิด 26 มิถุนายน พ.ศ. 2329) เป็นอาลักษณ์ชาวไทยที่มีชื่อเสียงเชิงกวี ได้รับยกย่องเป็น “เชกสเปียร์แห่ง ประเทศไทย” เป็นกวีที่มีความชำนาญทางด้านกลอน ได้สร้างผลงานด้านกลอนนิทานและกลอนนิราศขึ้นใหม่จนกลาย เป็นที่นิยม อย่างกว้างขวางสืบเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ผลงานที่มีชื่อเสียงของสุนทรภู่มีมากมายหลายเรื่อง เช่น นิราศ ภูเขาทอง นิราศสุพรรณ เพลงยาวถวายโอวาท กาพย์พระไชยสุริยา และ พระอภัยมณี เป็นต้น โดยเฉพาะเรื่อง พระอภัย มณี ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นยอดของวรรณคดีประเภทกลอนนิทาน และเป็นผลงานที่แสดงถึงทักษะ ความรู้ และ ทัศนะของสุนทรภู่อย่างมากที่สุด งานประพันธ์หลายชิ้นของสุนทรภู่ได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตร การเรียนการสอน เช่น กาพย์พระไชยสุริยา นิราศพระบาท และอีกหลาย ๆ เรื่อง

ปี พ.ศ. 2529 ในโอกาสครบรอบ 200 ปีชาตกาล สุนทรภู่ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านงานวรรณกรรม ผลงานของสุนทรภู่ยังเป็นที่นิยมในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องตลอดมาไม่ขาดสาย และมีการนำไปดัด แปลงเป็นสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือการ์ตูน ภาพยนตร์ เพลง รวมถึงละคร มีการก่อสร้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่ไว้ที่ ตำบลกร่ำ

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง บ้านเกิดของบิดาของสุนทรภู่ และเป็นที่กำเนิดผลงานนิราศเรื่องแรกของท่าน คือ นิราศเมือง แกลง นอกจากนี้ยังมีอนุสาวรีย์แห่งอื่น ๆ อีก เช่น ที่วัดศรีสุดาราม ที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดนครปฐม วันเกิดของ สุนทรภู่คือวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ถือเป็น วันสุนทรภู่ ซึ่งเป็นวันสำคัญด้านวรรณกรรมของไทย มีการจัดกิจกรรม เชิดชูเกียรติคุณและส่งเสริมศิลปะการประพันธ์บทกวีจากองค์กรต่าง ๆ โดยทั่วไป

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน ศกนี้ ตั้งแต่เวลา 14.30 น. หรือบ่าย 2 โมงครึ่งเป็นต้นไป คณะครูอาสาฯ โดยครูใหญ่ ดร.บุษกร เลิศวีระศิริกุล และน้องๆ ร่วมใจกันจัดการแสดงชุดต่างๆ อันเนื่องด้วยผลงานของท่านสุนทรภู่ แสดงโดยเด็กๆ นักเรียน ซัมเมอร์ทุกระดับชั้น เช่น การประกวดการแต่งกายงานเลียนแบบตัวละครในเรื่องพระอภัยมณี และการแสดงละครสั้น

ตอน กำเนิดสุดสาคร การอ่านโคลงแปดในนิราศ ภูเขาทอง เพลงยาวถวายโอวาทกาพย์พระไชยสุริยา เป็นต้น โดยจะมีการ มอบรางวัลให้กับเด็กๆ ที่ทำผลงานดีเด่นเกี่ยวกับ ผลงานของท่านสุนทรภู่อีกด้วย กงสุลร้อยโทหญิงกรรภิรมย์ วิชาธร ผู้แทนท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดงาน ขอเชิญท่านผู้ปกครองไปร่วมชมการแสดง เป็นกำลังให้ลูกๆ หลานๆ โดยพร้อมเพรียงกัน

เมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมา หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ในฐานะประธานกรรมการบอร์ดวัดไทยฯ จัด ประชุมกรรมการบอร์ด วาระพิเศษ ณ ห้องสมุดวัดไทยฯ โดยมีท่านเจ้าคุณพระราชปริยัติมุนี (ดร.เทียบ สิริวัณโณ) คณบดี คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์ไทย ฝ่ายมหานิกาย ในฐานะกรรม การบอร์ดวัดไทยฯ ฝ่ายประเทศไทย เข้าร่วมประชุมด้วย โดยที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง สำเภา พงษ์เวช เป็นกรรมการบอร์ด คนใหม่ และแต่งตั้งพระครูสมุห์อำพร จารุโภ เป็นเหรัญญิกของวัดไทยฯ ซึ่งทั้ง 2 ท่าน ได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งของคุณ ภคฤดี ธรรมสโรช ที่ลาออกไป โดยมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์