ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 15 สิงหาคม 2558

ประชุมประจำเดือนคณะสงฆ์วัดไทยแอล.เอ. คณะกรรมการอำนวยการและกรรมการบริหารวัด เมื่อค่ำวันเสาร์ที่ผ่าน มา หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เมตตาเป็นประธาน พระครูศรีธรรมานุสิฐ เลขานุการวัดดำเนิน การประชุม พิจารณาการจัดงานบำเพ็ญกุศลครบรอบวันมรณภาพ “หลวงเตี่ย” พระธรรมราชานุวัตร อดีตประธาน กรรมการอำนวยการวัดไทยฯ กำหนดงานวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน ศกนี้ (หลวงเตี่ยมรณภาพวันที่ 2 กันยายน) เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป กิจกรรมในงานประกอบด้วยการทำบุญตักบาตร แสดงพระธรรมเทศนา พิธีสักการะ อนุสาวรีย์หลวงเตี่ย สวดธรรมนิยามสูตร ถวายภัตตาหารเพล และทักษิณานุปทานอุทิศถวายหลวงเตี่ย ก็ขอเชิญ ศิษยานุศิษย์และท่านที่เคารพนับถือไปร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

นอกเหนือจากพิจาณาเตรียมงานทำบุญถวายหลวงเตี่ยแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาเตรียมงานทอดผ้าพระกฐินพระราช ทาน พุทธศักราช 2558 ด้วย โดยงานทอดผ้าพระกฐินปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 7-8 พฤศจิกายน 2558 หลังจากออกพรรษาแล้ว 2 สัปดาห์ คุณโสภณ-สุภาวดี นุชละออ แห่งห้องอาหาร “วิม” 4 สาขา มีศรัทธา ขอรับ เป็นเจ้าภาพและเป็นประธานจัดงาทอดผ้าพระกฐิน คุณรสสุคนธ์ วรศรี เจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ท้องถิ่น “เอเชียนแปซิฟิคนิวส์” เป็นประธานงานลอยกระทงและประกวดนางนพมาส โดยมีคณะกัลยาณมิตร นอร์ท ฮอลลี่วูด ประกอบด้วย รจิต ปิ่นวัฒนะ นวลมณี สีบุญเรือง อุมาลินี ปิ่นวัฒนะ เป็นต้นเป็นแม่งาน และประสาน งานกับเพื่อนๆ และท่านที่เคารพนับถือร่วมเป็นเจ้าภาพกองละ 100 เหรียญ ตอนนี้มีผู้ศรัทธาขอเป็นเจ้าภาพผ้าป่า บริวารผ้ากฐินพระราชทานจำนวน 61 รายแล้ว

ในส่วนของโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยแอล.เอ. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ซึ่งดำเนินการจัดการเรียนการสอน มาตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558 เป็นต้นมาเป็นเวลา 9 สัปดาห์ ดำเนินการสอนโดยคณะครูอาสาสมัคร จากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีนี้มีว่าที่ ร้อยตรี อลัมพล สังฆเศรษฐี จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยมเป็นครูใหญ่ ผู้ปกครองสนใจส่งลูกหลานเข้าเรียน จำนวน 142 คน สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายโดยกำหนดจัดงานพิธีมอบสัมฤทธิบัตรในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคมนี้ เริ่มเวลา 14.00 น. หรือบ่าย 2 โมงเป็นต้นไป ท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส คุณเจษฎา กตเวทิน ให้ เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณของซิตี้นครลอสแองเจลิสแก่คณะครูอาสาฯ ท่านคณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ ให้เกียรติเดินทางมามอบสัมฤทธิบัตรแก่ลูกหลานไทยด้วยตัวเอง ขอเชิญท่านผู้ปกครองและคณะกรรมการของวัดไปร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

รุ่งขึ้นวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม เวลา 13.00 น. หรือบ่ายโมงเป็นต้นไป คณะครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อนและน้องๆ ครูปี ร่วมใจเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติกัณฑ์ที่ 3 คือ ทานกัณฑ์ ประกอบด้วยพระคาถา 209 พระคาถา โดยจะมี การแสดงรีวิวของคณะครูและนักเรียนประกอบการเทศน์ด้วย กัณฑ์นี้เทศน์โดย ท่านพระครูใบฎีกาสันติภาพ สันติกโร ขอเชิญท่านผู้ปกครองและท่านผู้ศรัทธาไปร่วมฟังเทศน์และชมการแสดงรีวิวประกอบการเทศน์โดยพร้อม เพรียงกัน เชื่อกันว่าผู้ที่ได้ฟังเทศน์มหาชาติครบทั้ง 13 กัณฑ์ จะได้เกิดในศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรย ซึ่งจะมา อุบัติเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต เป็นผู้มีลาภ ยศ ไมตรีและความสุขตลอดกาล


วันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน 2558 กิจจา-รัชดา คุณาธรรม ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมบุญวันสารทไทย ทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างพื้นชั้นบน-ชั้นล่าง รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495