ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 15 กุมภาพันธ์ 2563

อันเนื่องจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่โคราชเมืองย่าโมเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ก่อเกิดความสูญเสียบุคลากรและทรัพย์สินมากมายประเมินค่ามิได้ เป็นเรื่องสะเทือนขวัญที่ไม่เคยเกิดมาก่อนในเมืองไทย เป็นความสลดหดหู่ใจสำหรับพี่น้องไทยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจปลุกปลอบจิตวิญญาณให้เข้มแข็งให้ชีวิตก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็ง สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ และวัดไทยลอสแองเจลิส ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และสมาคมชมรมต่างๆ องค์กรและหน่วยงานเอกชน จึงพร้อมใจกันจัดพิธีสวดพระอภิธรรม จุดเทียนอธิษฐานจิตแผ่เมตตา อุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์โศกนาฏกรรมดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

“ครูพริม” กรกนก บุญมรกต ครูอาสาประจำการ 1 ปี โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส โครงการส่งเสริมการสอนภาษาไทย และวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคณะครูอาสาประจำการรุ่นที่ 24 เดินทางมาปฏิบัติการเรียนการสอนพร้อมด้วยเพื่อนๆ อีก 9 คน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 และเริ่มทำการสอนในชั้นมัธยมตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา มีเหตุต้องเดินทางกลับเมืองไทยเพื่อรักษาสุขภาพในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยทางโรงเรียนวัดไทยฯ มีกำหนดจัดงานเลี้ยงขอบคุณและอำลาในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญท่านผู้ปกครองและท่านที่เคารพนับถือเป็นร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญนำ Pot-Luck ไปร่วม กันรับประทานด้วย

ในการนี้ได้มีญาติโยมสาธุชนมากรายได้ร่วมกันบริจาคเพื่อเป็นกำลังใจครูพริม เป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพด้วย ในนามคณะสงฆ์วัดไทยฯ ขออนุโมทนาบุญต่อผู้ใจดีมีน้ำใจสนับสนุนดังมีรายนามต่อไปนี้ พระครูวชิรชยาทร $100 พระครูวิเทศชัยคุณ $60 พระครูสังฆรักษ์เยือนศรัณย์ จันทโชโต $100 คุณวณิชย์ สุธีรวณิชย์ $1,000 ดร.ธวัช-ดร.สุมน-ดิเรก วิรัติพงศ์ $1,000 พญ.สุวรรณี วิทยภูมิ $1,000 (จ่ายเป็นเงินไทย 30,000 บาท) คุณจินตพร หิรัญสมบูรณ์ $500 คุณปลา โนรี-คุณเฟิร์น-คุณปังปอนด์ $500 คุณปลา โนรี-คุณเฟิร์น-คุณปังปอนด์ (Love to Eat) $500 คุณสมภพ-พรรณี แม้นนิล $200 คุณโอฬาร-เทียมจันทร์ บุญรักษ์ $200 คุณกุสุมา-คุณวาสินี ธรรมปัญญา $200 ครูจิตรสมัย สุวรรณาคร $100 ครูมัลลิกา เสนารักษ์ $100 ครูอรพิน พีนา $100 ครูพินิวรรณ อีวากิ $100 คุณรุจกร นุชฉายา $100 คุณวรัญญา (แพร) จอห์นสัน $100 คุณชานนท์ – คุณนงลักษณ์ กวีวัจน์ $100 คุณโสภา–Tom-Jay-Aden $120 คุณแม่ฝน น้องเชส $100 น้องพลอย ชั้นป.4 $100

คุณสมชาย ไทยทัน $200 ชมรมส่งเสริมความสุข โดย ซุปเปอร์แพท ปิยพัชรี ศิลปี $100 คุณประวิทย์ บุณยพุทธิกุล $50 คุณเดือนเพ็ญ สิงห์สุวรรณ $50 คุณธิดารัตน์ สมานุกร $100 น้องเจ้าขา-มีคุณ-น้องแม็กซ์ $100 คุณแม่น้อง เมญ่า อนุบาล $100 คุณกาญจนี โรเบลส์ $100 คุณแม่แพร – เพลิน $100 ครูศรีประภา ปรีดานนท์ $40 ครูสุกัญญา วัตรสถาพร $50 น้องเซริ อนุบาล $50 คุณรำภา มหากายี $50 คุณแม่น้อง เชนน่า $40 คุณแม่มิงค์ ชัญญ่า $60 คุณสุนีย์ (เล็ก) $40 คุณแซม พรหมพิชัย $50 น้องรายู $10 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม $60 ครอบครัวฟูตระกูล $100 น้องใจดี ธรรมวัฒนกุล และครอบครัว $20 คุณยายน้องแอ๊บบี้ $100 แม่ณัฐชยา $10 คุณเลิศ เดชวรกิจ $100 พี่แต้ว $100 ดร.ศิรินันท์ ปลอดเปลี่ยว $300 พญ.สุวรรณี วิทยภูมิ 30,000 บาท คุณกัลยากร ยวงพาณิช $40 ขอให้พระคุณพระรัตนตรัยโปรดคุ้มครองป้องภัยทุกท่าน ให้เจริญสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลด้วยจตุรพิธพร และเจริญในธรรมตลอดกาล

คณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดไทยลอสแองเจลิส โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณแม่ทองหล่อ เมย์ อุบาสิกาของวัดไทยฯ ตั้งแต่เริ่มสร้างวัด เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วยสิริอายุ 79 ปี คุณแม่ทองหล่อเป็นชาวอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางมาอเมริกาเมื่อปี 1972 ซึ่งเป็นปีที่ชุมชนไทยเริ่มต้นมีวัดไทยและดำเนินการก่อสร้างวัดไทย เจ้าภาพกำหนดจัดพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ ศกนี้ เวลา 19.30 น. ณ ศาลาพระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย) ชั้นล่าง ขอเชิญท่านที่เคารพนับถือไปร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน วัดไทยฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วย


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญ “วันกตัญญูกตเวทิตาธรรมรำลึก-บูชาคุณครูบาอาจารย์” วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถือศีล ฟังพระธรรมเทศนา ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com


วัดสุทธาวาสขอเชิญชวนสาธุชนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม Saturday Meditation โดยเป็นการทำสมาธิในทุก ๆ เช้าของวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 10.00 am