ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 5 พฤศจิกายน 2559

งานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน และงานลอยกระทงวัดไทยแอลเอ ประจำปีพุทธศักราช 2559 ซึ่งกำหนดงานวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 29-30 ตุลาคม ที่ผ่านมานั้น คณะกรรมการจัดงานได้มีมติงดกิจกรรมด้านบันเทิงเริงรมย์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการ แสดงทางวัฒนธรรมประเพณี หรือการประกวดต่างๆ เพื่อเป็นการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ โดยมีเพียงตลาดอาหารและบูธสินค้าพื้นเมืองให้พี่น้องไทยที่ มาร่วมบุญทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ได้เลือกซื้อหานำไปใช้สอยตามความจำเป็นเท่านั้น

เป็นที่น่าชื่นใจอย่างยิ่งที่ช่วงเวลาแห่งการทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน พี่น้องไทยให้ความสนใจเข้าร่วมกันอย่างหนาตา อบอุ่นยิ่ง ท่านรองกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส คุณสรศักดิ์ สมรไกรสรกิจ และภริยา ผู้แทนท่านกงสุลใหญ่เป็นประธาน โดยมี คุณวิรัตน์ วสันตชาติ และลูกสาว คุณหัสดี วสันตชาติ เป็นผู้ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ซึ่งโดยมติคณะสงฆ์วัดไทย มอบถวายหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสและประธานกรรมการอำนวยการ เป็นองค์ครองในพิธี กรานผ้าพระกฐิน ประกอบพิธีอปโลกนกรรม พระมหาสมัย ฐานจาโร และ พระมหาประเวช ปัญญาวชิโร เป็นพระคู่สวด จากนั้นก็เป็นการถวายอัฏฐบริขารบริวารกฐิน จบแล้วหลวงพ่อใหญ่นำพระสงฆ์แสดงอนุโมทนากถา ถวายพระพรแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก็เป็นเสร็จพิธี

คณะสงฆ์วัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ และคณะกรรมการจัดงาน ขออนุโมทนาขอบคุณ ท่าน รองกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส คุณสรศักดิ์ สมรไกรสรกิจ และภริยา ผู้แทนท่านกงสุลใหญ่ คุณวิรัตน์ วสันตชาติ และลูกสาว คุณหัสดี ประธานผู้ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน คุณสริตา สังข์เฉย นายกสมาคมพยาบาลไทย ประธานงาน ลอยประทงและประกวดนางนพมาศ และ คุณกนกวรรณ รอดโฉม ประธานทอดผ้าป่า และพี่น้องชาวไทยทุกท่าน ที่ศรัทธา ไปร่วมงานอย่างอบอุ่น โดยงานนี้ได้รวบรวมปัจจัยเป็นรายได้สำหรับบำรุงกิจกรรมของวัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 43,149.00 เหรียญ

โดยแยกย่อยเป็นรายรับจากกิจกรรมต่างๆ ในงานดังนี้ คือ จากประธานจัดงาน คุณวิรัตน์ วสันตชาติ และลูกสาว คุณหัสดี เป็นจำนวนเงิน 15,060.00 เหรียญ รับจากผ้าป่าบริวารผ้าพระกฐินพระราชทาน 19,177.00 เหรียญ จากบุญพิธีสังฆทาน และบังสุกุล 2,937.00 เหรียญ จากการจำหน่ายกระทงในงาน 196.00 เหรียญ จากเปอร์เซ็นต์ตลาดอาหารวัดไทย 3,119.00 เหรียญ รับจากการบูชาดอกไม้ธูปเทียน 430.00 เหรียญ และจากบูธสินค้าพื้นเมือง 2,230.00 เหรียญ รวมเป็น รายรับทั้งสิน 43,149.00 เหรียญ ส่วนรายจ่ายในงานขณะนี้ยังรวบรวมไม่เสร็จสิ้น ซึ่งทางฝ่ายบัญชีของวัดจะแจ้งให้ทราบ เป็นลำดับต่อไป ขออนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในพระบรมโกศ เพื่อน้อมเสด็จสู่สวรรคาลัย (สวดพระอภิธรรม ทุกวันอาทิตย์ เวลา 1.00 pm. ติดต่อเป็นเจ้าภาพได้ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ) และขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน-ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2559 โดยคุณสุเทพ-วินนี่ เตียวตระกูลวัฒนา เป็นประธานถวายผ้าพระกฐิน กงสุลร้อยโทหญิงกรรภิรมย์ วิชาธรเป็นประธานกิตติมศักดิ์ ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถือศีล ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าพระกฐิน ถวายผ้าป่าฯ ร่วมลอยกระทง ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com


วัดสุทธาวาส จะจัดงานทำบุญทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน และลอยกระทง หาทุนสร้างโรงทานอาหาร ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 นี้ จึงขอเชิญสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน เริ่มงานตั้งแต่เวลา 09.30 เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc, www.suddhavasa.org