ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 6 กรกฎาคม 2562

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พรหมวิหารธำรงวราธิมุต วิสุทธิศีลาจารนิวิฐ ภาวนากิจสุวิธาน ไพศาลหิตานุหิตดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. (สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ. 9 Ph.D.) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม และเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการรามวรวิหาร ได้ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการอันสงบ ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 รวมสิริอายุ 78 ปี พรรษา 58 นับว่าวงการคณะสงฆ์ไทยฝ่ายมหานิกาย ได้สูญเสียพระมหาเถระผู้คงแก่เรียน มีความรู้ความเข้าใจด้านบาลีศึกษาอย่างลึกซึ้ง และมีบทบาทสำคัญต่อพัฒนาการของคณะสงฆ์ไทยอย่างมาก

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เป็นชาวอยุธยา มีนามเดิมว่า สมศักดิ์ ชูมาลัยวงศ์ บิดา-มารดา ชื่อ นายเหลี่ยม และ นางสำลีก ชูมาลัยวงศ์ เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ก.พ. 2484 ที่บ้านเลขที่ 100 หมู่ที่ 2 ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2504 ที่วัดละมุด จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีพระครูนครวิหารคุณ (ฟัก) วัดบันได เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า อุปสโม มีความหมายว่า ผู้มีจิตใจสงบในธรรมอันลึกซึ้ง ภายหลังเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์แล้ว ท่านได้มุ่งมั่นการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยเฉพาะมุ่งมั่นศึกษาภาษาบาลีจนสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค อันเป็นระดับการศึกษาสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย เมื่อปีพุทธศักราช 2515 มีความเพียรเป็นเลิศ ศึกษาค้นคว้าตำรับตำราจนชำนาญ เก่งคำศัพท์ แม่นไวยากรณ์ อีกทั้งมีพรสวรรค์ด้านแต่งกาพย์กลอน เขียนตำราบาลี ช่ำชองภาษาพม่า สันสกฤต และอังกฤษ โดดเด่นทั้งการศึกษาและวิชาการ

จากนั้น เมื่อปีพ.ศ. 2517 ท่านได้ไปเรียนต่อที่ประเทศอินเดีย จนสอบได้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์เอเชียโบราณ จากมหาวิทยาลัยมคธ เมื่อจบวิชาการจากประเทศอินเดีย ได้เดินทางกลับเมืองไทยทำหน้าที่เป็นครูสอนหนังสือ ได้รับงานคณบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม และทำหน้าที่ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ป.ธ.8 ประจำสำนักเรียนส่วนกลางวัดสามพระยา และสำนักเรียนวัดชนะสงคราม ได้รับตำแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์เป็นเจ้าคณะภาค กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม พระอารามหลวง และเจ้าคณะใหญ่หนกลางตามลำดับ

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญครั้งแรก ที่ พระศรีสุทธิพงศ์ เมื่อปีพุทธศักราช 2516 เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัติโมลี ปี 2531 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปริยัติโมลี ปี 2536 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมโมลี ปี 2541 เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ (ชั้นรองสมเด็จ) ที่ พระพรหมโมลี และครั้งสุดท้ายเป็นสมเด็จพระราชาคณะ ที่ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เมื่อปีพุทธศักราช 2554 โดยเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสโดยสมณศักดิ์รองจาก สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ) วัดปากน้ำ, สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหาร และสมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส ตามลำดับ

ในฐานะที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เป็นพระมหาเถรที่มีคุณูปการต่อการคณะสงฆ์ทั้งในและต่างประเทศ เคยเดินทางมาดูการพระศาสนาเป็นกำลังใจต่อการปฏิบัติงานของพระธรรมทูตทั้งในยุโรปและอเมริกาอย่างต่อเนื่อง สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา โดยพระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทย และวัดไทยลอสแองเจลิส โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ จึงพร้อมใจกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ในวันอาทิตย์ ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ อุโบสถศาลาวัดไทยแอลเอ ขออาราธนาพระสงฆ์ธรรมทูตทั่วมลรัฐแคลิฟอร์เนียและเขตใกล้เคียง และญาติโยมสาธุชนทุกท่านเข้าร่วมพิธีด้วยพร้อมเพรียงกัน

เทศกาลวันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2562 ปีนี้ คือ วันที่ 16 และ 17 กรกฎาคม 2562 แต่วัดไทยฯ โดยโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 8 – 14 กรกฎาคม 2562 โดยวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม คณะครูอาสาโดย อ.มงกุฎ ประครองสุข ครูใหญ่ภาคฤดูร้อน และน้องๆ ร่วมใจกันจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาส เมตตาเป็นประธานในพิธีหล่อเทียน ซึ่งเป็นบุญพิธีอันเนื่องด้วยพุทธานุญาต โดยทรงอนุญาตให้พระสงฆ์อยู่จำพรรษาไม่ไปค้างแรมที่อื่นๆ นอกจากสถานที่ที่จำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน ศาสนิกชนจึงพากันถวายเทียนแก่พระภิกษุผู้อยู่จำพรรษานั้น โดยเชื่อว่าจะส่งผลให้ตนเองเป็นผู้เฉลียวฉลาด มีไหวพริบ ประดุจแสงสว่างของดวงเทียน ทำให้เกิดปัญญาทั้งชาตินี้และชาติหน้า เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน จึงขอเชิญท่านผู้ปกครองและสาธุชนทุกท่านไปร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดไทยฯ ตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเสาฐานทุกเจ้าภาพ เจ้าภาพโรงทานทุกท่าน และอนุโมทนากับพุทธศาสนิกชนที่ได้มาร่วมทำบุญทำบุญสร้างเสาฐานอุโบสถ และมอบรางวัล “ผู้นำบุญ” บุคคลต้นแบบผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และสาธารณะกุศลอื่นๆ ในวันอาทิตย์ที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ขอให้มีความสุขความเจริญ ในชีวิตหน้าที่การงาน มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ ตลอดกาลนานเทอญ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบำเพ็ญบุญกุศล “ทำบุญวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา และวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถือศีล ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียนเป็นพุทธบูชา ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com