ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 7 กรกฎาคม 2561

ย่างเข้าสัปดาห์ที่ 4 สำหรับการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ภาคฤดูร้อน โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ดำเนินการสอนโดยคณะครูอาสาสมัครจากคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จำนวน 12 ท่าน มี อ.ดร. บุษกร เลิศวีระศิริกุล แห่ง โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เป็นครูใหญ่ อบรมบ่มเพาะลูกหลานเชื้อสายไทยที่เกิดและเติบโตในต่างแดนอย่าง เสียสละ และทุ่มเท โดยเมื่อปลายสัปดาห์ (29 มิถุนายน) ที่ผ่านมา คณะครูอาสาจัดกิจกรรมสรุปงาน “สัปดาห์แห่งวันรำลึกสุนทรภู่ เชิดชูวรรณศิลป์” เพื่อเชิดชูเกียรติคุณกวีเอกของไทย คือ สุนทรภู่ หรือพระยาศรีสุนทรโวหาร ซึ่งได้รับยกย่องจากองค์การ ยูเนสโก เป็นบุคคลสำคัญของโลก มีผลงานกวีได้รับการยกย่อง และเป็นที่นิยมในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

งานสรุปผลการจัดสัปดาห์แห่งวันรำลึกสุนทรภู่ เชิดชูวรรณศิลป์ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อตอนบ่ายของวันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา โดย เริ่มตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป โดยมี อ.อมรรัตน์ พิเลิศ ครูสอนศิลปของภาคฤดูร้อน เป็นผู้รับผิดชอบ กงสุล ร.ท.หญิง กรรภิรมย์ วิชาธร ผู้แทนท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน หลังจากฟังการกล่าวรายงาน จาก อ.ดร.บุษกร เลิศวีระศิริกุล ครูใหญ่ภาคฤดูร้อนแล้ว การแสดงเริ่มด้วยการแสดงดนตรีไทย การแสดงนาฏศิลป์ของ แผนกนาฏศิลป์ในชุด “สดุดีสุนทรภู่” แล้วเป็นการแสดงละครย่อยเรื่องพระอภัยมณี ตอน “กำหนดสุดสาคร” จากนั้น ท่าน ประธานในพิธี กงสุล ร.ท.หญิง กรรภิรมย์ วิชาธร มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รางวัลดีเด่นเกี่ยวกับผลงานของสุนทรภู่ ตลอดสัปดาห์ ท่ามกลางเสียงปรบมือแสดงความยินดีของผู้ปกครองที่เข้าร่วมงานอย่างมากเกินคาดหมาย

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 คณะครูอาสาจัดพิธีไหว้ครูภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยพิธีเริ่มเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยที่พระพุทธศาสนามีคำสอน เรื่อง ทิศ 6 จัดลำดับ พ่อแม่ หรือ บิดามารดา เป็นทิศเบื้องหน้า เป็นครูคน แรกของลูกๆ คณะครูอาสาจึงดำริจัดพิธีไหว้ครูในวันอาทิตย์ แทนที่จะเป็นวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นวันครู เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียนได้มีส่วนร่วมในพิธีไหว้ครูดังกล่าว จึงขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมพิธีตามวันและเวลาข้างต้น เพื่อให้ลูกๆ มอบ ดอกไม้ขอบคุณและกราบขอพรเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตต่อไปโดยพร้อมเพรียงกัน


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญ “วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา และวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ชมการรำอวยพรของคณะครู นักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี เวียนเทียนเป็นพุทธบูชา ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ รับสมัครนักเรียน อายุตั้งแต่ 4 ปี ขึ้นไป เพื่อเรียนภาษาไทย ดนตรีไทย-ล้านนา นาฏศิลป์ไทย-ล้านนา ภาคฤดูร้อน (มิถุนายน-สิงหาคม) และภาคปรกติ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป สอบถามได้ที่ วัดพระธาตุตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ