ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 6 สิงหาคม 2559

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ภาคฤดูร้อน โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยแอล.เอ. ปีการศึกษา 2559 โดยคณะครูอาสาสมัครจากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จำนวน 11 ท่าน อ.ปิ่น ดร.ปิยานี จิตรเจริญ เป็นหัวหน้าคณะ หรือครูใหญ่ นำน้องๆ ครูอาสาทุ่มเทชีวิตจิตวิญญาณให้การศึกษาอบรม ลูกหลานไทยที่เกิดและเติบโตในต่างแดนอย่างเสียสละ ไม่นำพาความเหนื่อยยากแต่อย่างใด โดยเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายนเป็นต้นมา เหลือเวลาเพียง 2 สัปดาห์เท่านั้นก็จะสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป อ.ปิ่น ดร.ปิยานี จิตร์เจริญ และน้องๆ ครูอาสาฯ ร่วมใจกันจัด กิจกรรม “กีฬาสัมพันธ์วันครอบครัว” ระหว่างนักเรียน ครูและผู้ปกครอง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูและ ผู้ปกครอง จึงขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านนำลูกหลานไปร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมไมตรีโดยพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญนำอาหาร Pot Luck ไปรับประทานร่วมกันด้วย และหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันวันรุ่นขึ้น คือ วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม คณะครูอาสา ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ทานกัณฑ์ ซึ่งวัดไทยฯ จัดแสดงทุกๆ วันอาทิตย์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

การเทศน์มหาชาติ เป็นการพรรณนาพระประวัติพระชาติสุดท้ายของพระพุทธองค์ ก่อนประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ โอรส ของพระเจ้าสุทโธทนะ แห่งนครกบิลพัสดุ์ แล้วเสด็จออกผนวชแสวงหาโมกขธรรม จนได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นศาสดาเอกของโลก โดยเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร ทรงบำเพ็ญทานบารมีอันยิ่งใหญ่ พระอรรถกถาจารย์แบ่ง การเทศน์ออกเป็น 13 กัณฑ์ ซึ่งวัดไทยจัดแสดงตลอดเทศกาลเข้าพรรษา

เฉพาะกัณฑ์ทานกัณฑ์ เป็นการเทศน์กัณฑ์ที่ 3 ประกอบด้วยพระคาถา 209 พระคาถา เนื้อความกล่าวถึงพระเจ้ากรุง สญชัย กษัตริย์แห่งสีพีนครจำต้องเนรเทศพระราชโอรส คือ พระเวสสันดร ด้วยความเสียพระทัยยิ่งนัก พระนางผุสดี ทูลขออภัยโทษ ก็มิ เป็นผลสำเร็จ พระเวสสันดรทูลลาพระมารดา พระบิดา และขอบริจาคทานให้พิธีสัตตสตก มหาทาน คือ ช้าง ม้า โคนม รถม้า ทาสและทาสี อย่างละ 700 บริจาคให้คนทั่วไป ขอเชิญผู้ปกครองและผู้ศรัทธาทั้งหลาย ไปร่วมฟังเทศน์ และร่วม เป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์บำเพ็ญทานบารมีโดย พร้อมเพรียงกัน


วัดสุทธาวาส จะจัดพิธีทำบุญหล่อเสาเอกโรงทานวิเทศธรรมคุณ เพื่อใช้เป็นที่แจกทานอาหารของสาธุชน ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้ จึงขอเชิญสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน เริ่มงานตั้งแต่เวลา 09.30 เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc, http://www.suddhavasa.org/


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาพระราชินี วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี จุดเทียนชัยถวายพระพร สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com