ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 30 กรกฎาคม 2559

โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยแอล.เอ. ภาคฤดูร้อน โดย อ.ปิ่น ดร.ปิยานี จิตร์เจริญ และน้องๆ ครูอาสา ร่วมใจกันจัดกิจกรรม “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ครั้งที่ 16 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์ และนักภาษา ไทย รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระองค์ ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใยและพระราชทานแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับภาษาไทย อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนวัดไทยฯ ได้แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมใน กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ส่งเสริมศักยภาพทางด้านภาษาไทยแก่นักเรียนสามารถสื่อสาร โดยใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เป็นการส่งเสริมและสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ไทยให้เยาวชน และบุคคลทั่วไปเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่า ของวัฒนธรรมไทย โดยกำหนดงานวันอาทิตย์ที่ 31กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ เวทีหน้ากุฏิ 1 วัดไทยฯ

กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในงานนี้ โดยช่วงแรกของงานจะเป็นกิจกรรมเผยแพร่พระเกียรติคุณองค์พระประมุขของชาติ พระผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรไทยทั้งในและนอกประเทศ และเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในภาษาไทยของ เด็กๆ ลูกหลานไทยในต่างแดน ส่วนภาคบ่ายก็จะเป็นพิธีเปิดงานโดยท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส การมอบรางวัล ให้เด็กๆ ที่มีผลงานดีเด่นด้านภาษาไทยเพื่อเป็นกำลังใจ ตลอดจนการแข่งขันอันเนื่องด้วยภาษาไทย ขอเชิญท่านผู้ปกครอง พาบุตรหลานไปร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมทั้งนำอาหาร Pot Luck ไปร่วมงานด้วย

อันเนื่องจากงานทำบุญทำบุญครบรอบวันมรณภาพปีที่ 14 ของ “หลวงเตี่ย” พระธรรมราชานุวัตร อดีตประธานอำนวย การวัดไทยฯ ซึ่งคณะกรรมการวัดได้กำหนดงานในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 พร้อมทั้งจัดทอดผ้าป่า “คิดถึงหลวงเตี่ย ปลดหนี้ซื้อที่ดินถวายวัดไทย” กองละ 100 เหรียญสหรัฐ เพื่อรวบรวมทุนชำระหนี้ที่ยังค้างอยู่อีก 1 ล้านเหรียญ ให้เสร็จ สิ้นภายในเดือนเมษายน ปี 2017 ตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ ปรากฏพี่น้องไทยให้ความสนใจแจ้งความจำนงขอเป็นเจ้าภาพ ผ้าป่ากันอย่างน่าชื่นใจ ก็ขอประกาศอนุโมทนาบุญดังต่อไปนี้.....

พระครูสิริกิตติญาณวิเทศ บริจาค 5 กอง 500 เหรียญ คุณโอฬาร-เทียมจันทร์ บุญรักษ์ 500 เหรียญ คุณณัฐฐา เหล็งศรี ชะเอม และครอบครัว 500 เหรียญ คุณสุนทร-ปิยะนุช อัมพาส 100 เหรียญ คุณอำนาจ-วรรณะ ชิตามิตร 100 เหรียญ คุณนิคม-ทิพย์รัตน์ เหมทานนท์ 550 เหรียญ คุณกาญจนี โรเบลส 900 เหรียญ คุณสำเภา-จารุณี พงษ์เวช 1,000 เหรียญ คุณชาตรี-ภัคจิรา สีอ่อน จากลาส เวกัส 2,000 เหรียญ คุณพิไลลักษณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง ครูอี๊ต 100 เหรียญ พระครูสังฆรักษ์ เยือนศรัณย์ จันทโชโต 1,000 เหรียญ ขอให้ทุกท่านจงเจริญสิริสวัสดิ์ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และเจริญในธรรมตลอด กาลเป็นนิตย์ เทอญฯ


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาพระราชินี วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี จุดเทียนชัยถวายพระพร สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com


วัดสุทธาวาส จะจัดพิธีทำบุญหล่อเสาเอกโรงทานวิเทศธรรมคุณ เพื่อใช้เป็นที่แจกทานอาหารของสาธุชน ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้ จึงขอเชิญสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน เริ่มงานตั้งแต่เวลา 09.30 เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc, http://www.suddhavasa.org/