ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 28 พฤศจิกายน 2558

ระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน นี้ วัดไทยฯ ทีมงานมูลนิธิธรรมจาริกยูเอสเอ จัดคอร์สปฏิบัติธรรม นำความสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจ เป็นเวลา 7 วัน จัดบรรยายและนำปฏิบัติโดย พระมหาปราโมทย์ ฐิตปาโมชฺโช ป.ธ. 9 ประธานมูลนิธิธรรมจาริก ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาอิสิวนาราม นครราชสีมา โดยมีญาติโยมทั้ง อุบาสกอุบาสิกา ศรัทธาเข้าร่วมปฏิบัติ จำนวน 55 ท่าน

อันเนื่องด้วยพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งวัดไทยฯ กำหนดจัดในวัน อาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2558 นั้น กิจกรรมสำคัญส่วนหนึ่ง คือ การคัดเลือกคุณพ่อดีเด่นของชุมชน และคุณพ่อดีเด่น ของโรงเรียนประจำปีเข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ โดยคณะกรรมการได้คัดเลือกพี่น้องไทยที่ทำคุณประโยชน์ ต่อวัดและสังคมไทยเป็นสำคัญ ซึ่งพี่น้องไทยที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคุณพ่อดีเด่นชุมชนไทยปีนี้ คือ ช่วงศักดิ์ หิรัญพลกุล โสภณ นุชละออ แห่งอาหาร “วิม” 4 สาขา เสวี เรืองตระกูล อดีตนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ และ สุรพล สิงห์สนอง แห่งห้อง อาหาร “จิตลดา” ส่วนคุณพ่อดีเด่นโรงเรียนที่คณะครูอาสาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ความ สัมพันธ์กับโรงเรียน และอัธยาศัยของลูกๆ ที่ขยันหมั่นเพียรเรียนหนังสือ มีความประพฤติเรียบร้อย และช่วยเหลือ กิจกรรมของโรงเรียนเป็นหลัก

คุณพ่อที่ได้ รับการคัดเลือกประจำปีนี้ คือ ชั้นอนุบาล คุณพ่อณัฐพล ตรียะวงศ์ คุณพ่อของน้องวิน ชั้นประถมปีที่ 1 คุณกฤษกร ล้ำเลิศ คุณพ่อของน้องเฮลี่ คิง ชั้นประถมปีที่ 2 คุณพ่อวิริยะ แสงลิ้มสุวรรณ คุณพ่อของน้องนิกกี้ ภูมิ และ พฤกษ์ ชั้นประถมปีที่ 3 คุณสมพงษ์ ประสบชัยชาญ คุณพ่อของน้องไทยเลอร์ ด.ช.ไตรภพ ประสบชัยชาญ ชั้นประถมปีที่ 4 คือ คุณวรเดช วารีบ่อ คุณพ่อของน้องมิ้น ด.ญ.มินตรา วารีบ่อ ชั้นประถมปีที่ 5-6 คุณพิศิษบ์ ปฏิคมานันท์ คุณพ่อของ น้องบิล ส่วนชั้นมัธยมคือ คุณอภิสิทธิ์ สุวรรณสวัสดิ์ คุณพ่อของน้องแบรนด้า สำหรับแผนก นาฏศิลป์ คุณพ่อที่ได้รับ คัดเลือก คือ คุณ Robert Shiflett คุณพ่อของน้องขนุนและน้อยหน่า และแผนกดนตรีไทย คือ คุณพ่อของน้องภูริธ ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

วัดไทยฯ ขออนุโมทนาขอบคุณ หน่วยงานราชการ สมาคมชมรมต่างๆ และหน่วยงานเอกชน ที่ร่วมตั้งบูธโรงทานบริการ อาหารฟรี สำหรับพี่น้องไทยที่เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลในวันที่ 6 ธันวาคม ดังมีรายนามต่อไปนี้ คือ สถานกงสุล ใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส (บริการข้าวขาหมู) สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ สมาคมไทย ปักษ์ใต้ สมพงษ์ คำชำนาญ (ก๋วยเตี๋ยวละโว้) ชมรมแพทย์วิถีธรรม (บุญเรือง เกตุพงษ์สุดา-สมุนไพรหมอเขียว) ณัฐฐา เหล็งศรีชะเอม สมศรี เลิศวิชชุหัตถ์ (ลอดช่อง บัวลอยแก้ว) นิตย์ ผลอนันต์ - วาสนา ลาดู และ สมาคมอีสาน ขอให้เจริญสิริสวัสดิ์ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขในกรอบแห่งธรรมเป็นนิตย์ เทอญ


อำนวย-ศิริวรรณ ลายทิพย์ ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมงานบุญวันพ่อทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างพื้นชั้นบน-ชั้นล่าง รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส ในวันอาทิตย์ ที่ 6 ธันวาคม 2558 ณ รัตนอุโบสถศาลาชั้น 2 วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc