ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 16 มกราคม 2559

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 เป็นสัปดาห์แรกไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยแอล.เอ. ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ผ่านมา ผู้ปกครองให้ความสนใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนอย่างอุ่นหน้าฝาคั่งเช่นเคย โดยในวัน เสาร์ มีนักเรียนมาเรียนวันแรก 93 คน และวันอาทิตย์ 69 คน คณะครูประจำการ 1 ปี จากครุศาสตร์ จุฬาฯ 9 คน ครูเตย วรรณวิภา เที่ยงธรรม สอนอนุบาล ครูอาร์ตี้ สันติ อุตรธิยางค์ สอนชั้น ประถมปีที่ 1 ครูเมย์ จิราวรรณ ตุ้มสุด สอนชั้น ป. 2 ครูเจ ธนวรรณ แสงวิสุทธิ์ สอนชั้น ป. 3 ครูฝน นพรัตน์ จรัสแสงสกุล สอนชั้น ป. 4 ครูเอ็ม ชนะพล สมบูรณ์ ชั้น ป. 5-6 ครูแพร อรพิชญา พงศ์อัมพรพิชญ์ สอนนาฏศิลป์ ครูเอ็ฟ ณยศ สาตจีนพงษ์ และ ครูเตย กนกลักษณ์ ทะปัญญา สอนดนตรีไทย คุณครูทั้งหมดยังคงเทคแคร์เด็กๆ ในทุกสิ่งทุกอย่างโดยใกล้ชิด เหมือนเดิม

สำหรับพิธีไหว้ครูประจำปีของโรงเรียน ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมของทุกๆ ปี เพื่อให้เด็กๆ ของเราได้เรียนรู้และเข้าใจ ถึงความสำคัญของครู พระพุทธองค์ทรงยกย่องครูว่า เป็นทิศเบื้องขวารองจากพ่อแม่ ซึ่งถือเป็นครูคนแรกๆ ของลูกๆ ทาง โรงเรียนจึงจัดพิธีไหว้ครูดังกล่าว กำหนดพิธีในอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559 โดยทางโรงเรียนจัดพิธีไหว้ครูในวันเดียว คือ วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญท่านผู้ปกครองทั้งวันเสาร์และอาทิตย์นำบุตร หลานไปร่วมพิธีไหว้ครูโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยที่ในวันดังกล่าวทางโรงเรียนได้จัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปีต่อเนื่องกันไปด้วยด้วย ได้มีกลุ่มผู้ปกครองนักเรียน นำโดย คุณณัฐพล ตรียะวงศ์ ผู้ปกครองชั้นอนุบาล คุณวิลลี่ วัฒนวงศ์คีรี คุณภาณุพล รักแต่งาม และเพื่อนๆ พร้อมด้วย ทีมงาน หนังสือพิมพ์ “สยามทาวน์ ยูเอส” ได้นำของขวัญและของที่ระลึกมาแจกให้กับนักเรียนในวันอาทิตย์เพียงวันเดียว โดยแจกไม่อั้น ทางโรงเรียนจึงจัดให้มีงานพิธีไหว้ครูและงานวันเด็กแห่งชาติเพียงวันเดียวเช่นกัน เพื่อเป็นการสะดวกทั้ง สองฝ่ายทั้งผู้ให้และผู้รับ ขออนุโมทนาขอบคุณคุณณัฐพล ตรียะวงศ์ และคณะไว้ ณ โอกาสนี้

ตามที่คณะกรรมการบอร์ดวัดไทยแอล.เอ.ชุดใหม่ ได้ประกาศนโยบายที่จะสร้าง “ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดไทยลอสแองเจลิส” บนพื้นที่ปั๊มน้ำมัน มุมถนนรอสโกกับโคลด์วอเตอร์ ตามที่กรรมการบอร์ดชุดได้แปลนเอาไว้ โดยเป็นตึก 4 ชั้น ประกอบ ด้วยใต้ดิน 2 ชั้น เป็นที่จอดรถจำนวน 200 คน และอีก 2 ชั้นบนพื้นดิน เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และรองรับกิจกรรมทั่ว ไปของชุมชนไทย โดยกำหนดวางศิลาฤกษ์ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559 ซึ่งเป็นวันทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ 7 รอบ ของหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ขณะนี้ได้มีญาติโยมแจ้งความจำนงขอจองเป็นเจ้าภาพสร้างที่จอดรถ ซึ่งทางวัดกำหนดราคาค่าก่อสร้างช่องละ 2,500 เหรียญ วัดไทยฯ ขออนุโมทนาท่านผู้ศรัทธาดังต่อไปนี้ คุณสุเทพ-สุนีย์ ธีระประวัติ $2,500 (จ่ายแล้ว) คุณอุษา แฮสเซนเบอร์ก $2,500 (จ่ายแล้ว) คุณอมรรัตน์ เฮย์เซอร์ $2,500 (จ่ายแล้ว) คุณระยอง-กัญญา แสงนิล $10,000 คุณกิจจา-รัชดา คุณาธรรม $2,500 คุณปีเตอร์ คุณ Kim, Michael, Marsha, Henry และ คุณ Linda Cheng $2,500 (จ่ายแล้ว $500) คุณสมใจ แซ่เบ๊ $2,000 (จ่ายแล้ว) และ คุณวีณา จันทร์เจริญพร และ คุณธีระพล นิลวิไล $2,500 ขออนุโมทนาและด้วยพระคุณพระรัตนตรัยขอให้เจริญสิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคลด้วยจตุรพิธพรชัย และเจริญในธรรมตลอดกาลเป็นนิตย์


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญวันมาฆบูชา วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพล ถวายสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี เวียนเทียนเป็นพุทธบูชา ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com


สืบพันธ์-แตงร้าน หงษ์ทอง ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมงานบุญวันมาฆบูชา เวียนเทียนรอบรัตนอุโบสถศาลา ทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างพื้นชั้นบน-ชั้นล่าง รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส ในวันอาทิตย์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศาลาบุญ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ งานเริ่มเวลา 10.00 am. สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc