ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 17 พฤษภาคม 2557

วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ขอเชิญพุทธศาสนิกเมธีชนร่วมงานบำเพ็ญบุญ “งานปฏิบัติธรรม อยู่ปริวาสกรรม” 9 วัน 9 คืน ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. - 7 มิ.ย. ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า-เพล-น้ำปานะ แก่ผู้ปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 หรือ watchino18@gmail.com


25 พฤษภาคม นี้ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ขอเรียนเชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย เรื่อง รู้ทันกรรม ทำแล้วรวย บรรยายโดย พระอาจารย์ ภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล) ณ ศาลาบุญ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ติดต่อสอบธรรมโทร: (951) 360-3795, 360-3495 และในวันที่ 8 มิถุนายน ขอเรียนเชิญร่วมฟังธรรมงานถวายสลากภัต แด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ รัตนอุโบสถศาลา ชั้น 2 ของวัดและร่วมบุญทอดผ้าป่าเพื่อสร้างรัตนอุโบสถศาลา ให้เสร็จทันตามที่เค้าน์ทรี่กำหนดในปี 2016


งานพิธีสมโภชครบรอบ 25 ปี ตำแหน่งเจ้าอาวาสของหลวงพ่อใหญ่ พระราชธรรมวิเทศ และทำบุญอายุ วัฒนมงคลครบ 82 ปี ซึ่งสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และคณะสงฆ์วัดไทยฯ พร้อมใจกันจัดถวาย โดย กำหนดวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 – 14.30 น. เป็นต้นไป โดย พระพรหมสุธี ประธาน สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 12 และเจ้า อาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ซึ่งเดินทางมาดูงานการพระศาสนาในช่วงดังกล่าวเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมในงานจะเริ่มด้วยพิธีสักการะอนุสาวรีย์ “หลวงเตี่ย” พระธรรมราชานุวัตร ในฐานะผู้บุกเบิกงาน พระธรรมทูตยุคแรกๆ แล้วเป็นพิธีทำบุญตักบาตรโดยท่านเจ้าคุณพระพรหมสุธีนำพระสงฆ์รับบิณฑบาต จากญาติโยมรอบๆ อุโบสถศาลา เสร็จแล้วขึ้นสู่อุโบสถศาลาประกอบพิธีสมโภชตำแหน่งเจ้าอาวาสครบรอบ 25 ปี และทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ 82 ปี พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นทั้งพระและญาติโยมร่วมกันถวายสักการะ และมุทิตาจิตถวายหลวงพ่อใหญ่ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวนไม่ต่ำกว่า 100 รูป

หลังจากญาติโยมรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไป เป็นพิธีทักษิณานุประทาน พระสงฆ์ทั้งหมดสวดมาติกาบังสุกุล จากนั้น พระราชพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา นำพระธรรมทูตทั้งหมดถวายสักการะแด่พระพรหมสุธี พร้อมทั้งรับโอวาทข้อเสนอความ คิดเป็นแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจต่อไป รายการสุดท้ายเป็นพิธีสรงน้ำหลวงพ่อใหญ่ พระราชธรรมวิเทศ

ในงานนี้จะมีโรงทานบริการอาหารฟรีตลอดงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสมาคม ชมรมต่างๆ และองค์กร การกุศลอย่างอบอุ่น ซึ่งขอประกาศอนุโมทนาขอบคุณดังต่อไปนี้ คือ คณะวัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์คณะวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย เมืองอาซูซ่า คณะวัดพุทธวิปัสสนาเมืองลองบีชคณะวัดพุทธธัมโมเมืองโมเรโนแวลเลย์คณะวัดพระธาตุดอยสุเทพ เมืองชิโนฮิลส์ คณะวัดสมเด็จฯ เมืองเบเกอร์ฟิลด์ คณะวัดพุทธสามัคคี นิวซีแลนด์ คณะศิษย์วัดพระธาตุบัวหลวง คณะวัดโพธิวารีรังสฤษฎิ์วัด Sun Valley สมาคมไทยฯและสมาคมอีสาน คณะวัดเชตวัน เมืองนอร์ธฮิลล์ และคุณพุดซ้อน สุริวงศ์ สมาคมไทยปักษ์ใต้ คณะสมาคมไทยล้านนา ชมรมผู้ปกครองนักเรียนวัดไทยฯ คุณนิว ภาภูมะธน ทองหล่อเมย์

ขนมครกแม่นิตย์ ผลอนันต์ คุณทองหล่อ-เพทาย โพธิ์แดง คุณบุญส่ง อนันตสุคนธ์ สุนทรีโรจน์ พลาเสถียร ศักดิ์เบส คุณจีน่า ปรีชา เปรมรัศมี และคณะคุณบรรลือ สอนบาลี แห่งร้าน “ลำขนาด” และคุณบุญเรือง เกศพงศ์สุดา