ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 18 กรกฎาคม 2558

การเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ภาคฤดูร้อน โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยแอล.เอ. ความร่วมมือจากโครงการ สอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดส่งคณะครูอาสาสมัคร รุ่นที่ 32 จำนวน 12 ท่าน มีว่าที่ร้อยตรี อลัมพล สังฆเศรษฐี จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม เป็นหัวหน้า ดำเนินการจัดการเรียนการสอน เป็นสัปดาห์ที่ 5 แล้ว เหลือเวลาอีกเพียง 4 สัปดาห์เท่านั้น ซึ่งช่วงเวลา 4 สัปดาห์นี้ล้วนอัดแน่นด้วยกิจกรรมหลากหลาย อย่างต่อเนื่อง ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม เป็นงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 15 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ภายใต้แนวคิดว่า “สมเด็จเจ้าฟ้านารีรัตนา” โดยกิจกรรมต่างๆ จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือช่วงเช้าจะเป็น การแสดงชุดน่ารักๆ ของเด็กๆ ชั้นอนุบาลและประถมต้น เช่น ชุด “เต้นส้มตำ” “นารีรัตนา” และชุด “พระเทพทรงบุญ” เป็นต้น นอกเหนือจากนั้นก็จะมีการประกวดหนูน้อยตัวละครในวรรณคดีชิงถ้วยรางวัล เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองและพี่ป้า น้าอาได้เชียร์ลูกหลานของตน สร้างสีสันบรรยากาศสนุกสนานเพลินเพลิน

ส่วนช่วงบ่ายซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จะเป็นช่วงของพิธีการ โดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แห่งแคลิฟอร์เนีย และโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ภาคฤดูร้อน ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคลถวายสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา ซึ่งรัฐบาลไทยได้ประกาศให้ พสกนิกรทั้งในและนอกประเทศจัดงานเฉลิมฉลองได้ตลอดปี จึงเป็นโอกาสอันดีที่พี่น้องไทยในแอล.เอ.ได้ร่วมกันแสดงความ จงรักภักดีต่อสถาบันสำคัญยิ่งของชาติ จึงขอเชิญชวนผู้แทนหน่วยราชการ สมาคมชมรมต่างๆ และหน่วยงานเอกชนร่วม งานพิธีถวายพระพรตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

เดินทางคืนสู่อ้อมกอดอันอบอุ่นของครอบครัวเรียบร้อยแล้ว สำหรับน้องๆ ครูปี 2557 จำนวน 9 คน คือ น้องพริ้วฝน เทียนศรี น้องใบเตย สุกานดา พันตาเอก น้องอุ้ย ปิ่นประไพ โชติชัชวาลย์กุล น้องบุ๊ค เสฏฐ์สิริ รัตนเดชาพิทักษ์ น้องน้ำผึ้ง กัลยา พิทยาภาพงศ์ น้องมาวิน กิตติคณาพงษ์ น้องแตงโม สิริมา คุณมาศ น้องหม่อง วุฒิพงศ์ เถาลัดดา และน้องแชมป์ ภานุ พิมพ์ภูเขียว ทั้งหมดได้เสียสละแรงกายแรงใจอุทิศตนทุ่มเทเพื่อลูกหลานไทยเป็นเวลา 1 ปีเต็มอย่างไม่รู้สึกเหน็ด เหนื่อยจนเป็นที่ประทับของผู้ปกครองถ้วนหน้า และวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคมนี้ น้องๆ ครูปี 2558 อีก 9 คน ก็จะเดินทาง โดยสายการบินไทยมาถึงวัดไทยฯ เพื่อสืบทอดภารกิจต่อไปอีก 1 ปี ก็ขอเชิญท่านผู้ปกครองไปร่วมกันต้อนรับโดยพร้อม เพรียงกัน


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถวายผ้าป่าสามัคคี ทำวัตรสวดมนต์ เวียนเทียนเป็นพุทธบูชา ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 www.watdoisuthepusa.org E-mail: watchino18@gmail.com