ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 3 มิถุนายน 2557

วัดไทยแอลเอประสบความสูญเสียครั้งสำคัญอีกวาระหนึ่ง เมื่อท่านพระครูเกษมศาสนวิเทศ (ประทีป เขมปทีโป) รองเจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส หรือที่ศิษยานุศิษย์เรียกขานด้วย ความเคารพว่า “หลวงตาประทีป” ได้ถึงแก่มรณภาพด้วยโรคหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น. หลังจากที่เข้ารับการรักษาตั้งแต่เดือนมีนาคม และครั้งสุดท้ายเข้าพักฟื้นที่ Panorama Garden Nursing Home &Rehabitation Center เมืองแวนนายส์ เป็นเวลาแรมเดือน สุดท้ายท่านมรณภาพด้วยอาการอันสงบ สิริรวมอายุได้ 84 ปี

โดยเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม เวลา 4 โมงเย็น คณะสงฆ์วัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ ได้ประชุมปรึกษา หารือเกี่ยวกับการพิธีบำเพ็ญกุศลตามประเพณีเพื่ออุทิศถวายท่าน “หลวงตา” พระครูเกษมศาสนวิเทศ เป็นเวลา 7 คืน โดยจะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน ถึงวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 โดยวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน จัดพิธี ณ ศาลาพระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย) ชั้นบน เริ่มเวลา 16.00 น. หรือ 4โมงเย็น เป็นพิธีถวายน้ำสรงศพ เปิดให้พระสงฆ์ธรรมทูตและญาติโยมถวายน้ำสรงจนถึงเวลา 19.30 น. หรือทุ่มครึ่ง จากนั้นนิมนต์พระสงฆ์ 4 รูป สวดพระอภิธรรม แล้วผู้แทนคณะสงฆ์และญาติโยมกล่าวถวายอาลัย พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมเป็นคำรบสุด ท้ายแล้วกรวดน้ำรับพร พระสงฆ์แสดงอนุโมทนากถา เป็นเสร็จพิธี และตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายนเป็นต้นไปจัด พิธีบนอุโบสถศาลาจนครบ 7 วัน

ในฐานะที่ท่านพระครูเกษมศาสนวิเทศเป็นพระเถระอาวุโสช่วยงานหลวงเตี่ยสร้างวัดไทย ตั้งแต่ปี 2522คาด ไม่ถึงว่าหลวงตาจะด่วนจากไปเร็วเช่นนี้ แม้ระยะปีหลังๆ นี้ท่านพระครูจะเข้าๆ ออกๆ โรงพยาบาลเป็นว่าเล่น ก็ตาม แต่เมื่อท่านจากไปเร็วเช่นนี้พวกเราทั้งพระสงฆ์วัดไทยฯ และลูกศิษย์ก็พร้อมใจกันจัดพิธี ถวายท่านดังกำหนดการข้างต้น หลังจากนั้นแล้วก็จะส่งสรีระสังขารของหลวงตากลับเมืองไทยตามความต้องการของคณะศิษยานุศิษย์ในเมืองไทย เพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดระฆังโฆสิตาราม วัดที่หลวงตาจำพรรษามาก่อนที่จะเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดไทย แล้วทำเรื่องขอพระราชทานเพลิงศพตามลำดับต่อไป โดยค่าใช้จ่ายในการส่งสรีระสังขารหลวงตากลับเมืองไทยนี้ หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาส เมตตาให้อยู่ในความรับผิดชอบของวัดไทยทั้งหมด

“หลวงตา” พระครูเกษมศาสนวิเทศ เป็นชาวราชบุรีโดยกำเนิด เกิดเมื่อวันที่ 15 มกราคม2476 ที่อำเภอบ้านโป่ง เดิมชื่อ ประทีป นามสกุล น้อยบาง เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์เป็นสามเณรเมื่ออายุ 12 ปี พ.ศ. 2488 และอุปสมบทเป็นภิกษุเมื่อปี พ.ศ. 2498 อายุได้ 22 ปี ที่วัดบ้านเกิดแล้วมาจำพรรษาที่วัดระฆังโฆสิตาราม กทม. เรื่อยมาจนเดินทางมาอเมริกาเมื่อปี 2522 ช่วยงาน “หลวงเตี่ย” พระธรรมราชานุวัตร สร้างวัดไทย เพราะมี ความถนัดด้านงานช่างทุกอย่าง และจำพรรษา ณ วัดไทยมาจนถึงปัจจุบัน

สำหรับเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศถวาย “หลวงตา” พระครูเกษมศาสนวิเทศ นั้น คืนแรกวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน คณะวัดไทยฯ เป็นเจ้าภาพ วันที่ 5 มิถุนายน สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ สภาสตรีไทยแห่ง แคลิฟอร์เนียภาคใต้ สมาคมไทยล้านนาไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ คณะวัดมอญรามัญ คุณสำรอง จารุธวัช และ คุณโอฬาร บุญรักษ์ เป็นเจ้าภาพ วันที่ 6 มิถุนายน คุณสละ-สมทรง ชาเวียง และคณะศิษย์แซนดิเอโก เป็นเจ้าภาพ วันที่ 7 มิถุนายน คุณสมภพ-พรรณีแม้นนิลเป็นเจ้าภาพวันที่ 8 มิถุนายน คณะสมาคมพยาบาล ไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ เป็นเจ้าภาพ วันที่ 9 มิถุนายน คณะศิษย์กรรมฐานวัดไทยฯ และ คุณกาญจนี โรเบลส เป็นเจ้าภาพ และวันที่ 10 มิถุนายน กลุ่มอนุรักษ์มรดกไทย โดย คุณกนกพรรณ ปานสำลี คุณพัชรีวรรณ ชัยสมบูรณ์ คุณสง่า รัศมี และ คุณพูนศิริ ลิมพะสุตคณะวัดพรหมคุณาราม อริโซน่า โดยท่านเจ้าคุณวินัย พระวิเทศพรหมคุณ เป็นเจ้าภาพขอเชิญท่านที่เคารพนับถือและศิษยานุศิษย์ไปร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมพิธีฟังพระสวดอภิธรรมอุทิศถวาย “หลวงตา” พระครูเกษมศาสนวิเทศตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันโทร. 818-780-4200, 818-445-6366 และ 818-448-9689สำหรับท่านที่ต้องการส่งพวงหรีดมาเพื่อแสดงความอาลัย “หลวงตา” นั้นขอความกรุณาโปรดงดไว้ก่อนเนื่องเพราะสถานที่ไม่เพียงพอขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้


วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2560 วัดสุทธาวาส จะจัดงานบุญสลากภัต ทำบุญทอดผ้าป่าสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ โดยมีคุณจงภักดิ์ คุณวนิดา มลาสานต์ เป็นประธานทอดผ้าป่า จึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc, www.suddhavasa.org

และวัดสุทธาวาสเปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ที่สนใจเรียนภาษาไทย และพระพุทธศาสนา เพื่อความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย เปิดสอนทุกวันอาทิตย์ ผู้ปกครองท่านใดสนใจนำบุตรหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดสุทธาวาส เริ่มสมัครและแจ้งความประสงค์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ เริ่มเปิดการเรียนการสอนเดือน สิงหาคม 2560 นี้ โดยคณะครูจากครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดต่อสอบถามได้ตามที่อยู่ข้างต้น