ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 21 กันยายน 2562

วัดไทยลอสแองเจลิส วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ วัดพระธาตุดอยสุเทพสหรัฐ USA และวัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ และนักธุรกิจ พ่อค้าประชาชน สมาคมชมรมต่างๆ ร่วมใจกันจัดงานน้ำใจไทย USA หาทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม) ในภาคอีสาน ในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 17.00 น. ถึงเวลา 22.00 น. ณ NAT TV 10840 Vanowen St., North Hollywood, CA 91605

- ชมภาพข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในภาคอีสาน

- ชมการแสดงหลากหลายจากสมาคมชมรม และกลุ่มต่างๆ

- ร่วมกันบริจาคผ่านทาง NAT TV หรือวัดต่างๆ ตามที่กล่าวข้างต้นตามความสะดวกของท่าน และมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยผ่านทางสถานกงสุลใหญ่นครลอสแองเจลิส

- ถ่ายทอดสดทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา-แคนนาดา และ Live สดผ่านทาง Social media ไปทั่วโลก

จึงขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทั้งหลายเข้าร่วมงานและร่วมบริจาคเงินแก่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ตามอัธยาศัย สนับสนุนโดยสถานกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิส ติดต่อขอบริจาคได้ที่ฝ่ายประสานงานมูลนิธิน้ำใจไทย USA สมชาย ไทยทัน 818 855 4789 รังสิต คงจันทร์ 562 896 3003 รสสุคนธ์ วรศรี 818 441 9979 มีอาหารเครื่องดื่มบริการฟรี

เปิดเรียนเป็นสัปดาห์ที่ 4 ไปแล้ว สำหรับการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 โดยคณะครูอาสาสมัครท้องถิ่นและคณะครูประจำการ 1 ปี ชุดใหม่ไฟแรง จากโครงการส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 10 คน มีครูโอ๊ต สิทธิชัย กันยะ เป็นหัวหน้า ร่วมแรงร่วมใจกันให้การศึกษาอบรมบ่มเพาะลูกหลานไทยที่เกิดและเติบโตต่างแดนอย่างเสียสละทุ่มเท ผู้ปกครองต่างก็ให้ความสนใจส่งลูกหลานมาเรียนรู้ความเป็นไทยมากขึ้นตามลำดับ โดยเมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 14-15 กันยายน ที่ผ่านมา มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 205 คน แบ่งเป็นนักเรียนวันเสาร์ 100 คน วันอาทิตย์ 105 คน โดยเฉพาะวิชาเสริม คือศิลปะ ศิลปะป้องกันตัว และมวยไทย มุ่งเน้นเสริมสร้างสุขภาพที่เข้มแข็งให้กับเด็กๆ ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองเพิ่มขึ้นตามลำดับ แต่ทางโรงเรียนก็ยังเปิดรับสมัครอยู่ ขอเชิญท่านผู้ปกครองที่สนใจนำบุตรหลานไปสมัครเรียนกันได้

ขอเชิญท่านที่เคารพนับถือ และเพื่อนสนิทมิตรสหาย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศ คุณพ่อคร้าม รุ่งเรือง บิดาของครูแอ๋ว สายพิณ รุสิตานนท์ และ สมพร รุ่งเรือง อดีตครูอาสาสมัครท้องถิ่น โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ซึ่งจากไปอย่างไม่มีวันหวนคืน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ด้วยสิริอายุ 100 ปี 8 เดือน ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดไทยลอสแองเจลิส