ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 30 เมษายน 2559

สอบธรรมสนามหลวง หน่วยงานวัดผลการศึกษาปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ไทย เปิดสอบวัดความรู้ความเข้าใจหลักธรรม ของชาวพุทธไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา ณ วัดไทยลอสแองเจลิส เป็นครั้งแรกเมื่อ 22 ปี (พ.ศ. 2537) ที่ผ่านมา แล้วแพร่ขยายไปตามวัดในมลรัฐต่างๆ ตามลำดับ โดยปีการศึกษา 2558 นี้ จัดสอบเมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559 โดย พระเดชพระคุณพระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง และกรรมการมหาเถรสมาคม วัดราชบพิธฯ กทม. นำคณะมาดำเนินการสอบด้วยตัวเอง นับเป็นครั้งแรกและเป็นประวัติศาสตร์ของการวัดผลทางการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย สำหรับปีนี้มีนักเรียนทั้งพระ ฆราวาส และเยาวชน โดยเฉพาะนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยแอล.เอ. ระดับชั้น ประถมปีที่ 5-6 และมัธยม เข้าสอบเป็นจำนวนทั้งสิ้น 29 คน สามารถสอบผ่านได้ทั้งหมด โดยแบ่งเป็นระดับนักธรรม ชั้นตรี 5 ท่าน ธรรมศึกษาชั้นตรี 4 คน ระดับธรรมศึกษาโท 9 คน และธรรมศึกษาชั้นเอก 11 คน ขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้

สำหรับนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ที่สอบได้ธรรมศึกษาระดับต่างๆ นั้น ขอบันทึกไว้เป็นเกียรติประวัติดังนี้ คือ ธรรมศึกษาชั้นตรี ด.ช.ปริชญ์ สมุทรโคจร ธรรมศึกษาชั้นโท ผู้สอบได้คือ ด.ญ.แอนเจล่า ชิฟเลท ด.ญ.เจสสิก้า ชิฟเลท ด.ช.เจติยะ ช่วยเจริญสุข ด.ช.อภิวัฒน์ ส่งไพศาลา ด.ช.บิล ปฏิคมานันท์ และ ด.ช.อเล็กซ์ ปิ่นวัฒนะ ส่วน ธรรมศึกษาชั้นเอก ผู้ที่สอบได้ คือ ด.ญ.ทิน่า รัศมีเกียรติศักดิ์ ด.ญ.ธิดารัตน์ สมานุกร ด.ญ.รุจิรา สิทธิเขตร์ ด.ช.พีรพัฒน์ เกตุนิล ด.ญ.พริมโรส เกตุนิล ด.ช.ทอมมี่ รัศมีเกียรติศักด์ และ ด.ญ.นาตาชา พันธุ์เมฆ

นอกเหนือจากหน่วยงาน “สอบธรรมสนามหลวง” แล้วหน่วยงานวัดผลการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยอีกส่วนหนึ่ง คือ “สอบบาลีสนามหลวง” อันเนื่องจากภาษาบาลีเป็นภาษาที่จารึกหลักคำธรรมของพุทธศาสนา คณะสงฆ์ไทยจึงจัดให้มี การเรียนการสอนภาษาบาลี เพื่อแปลหลักคำสอนซึ่งก็คือ พระไตรปิฎก จากภาษาบาลีเป็นภาษาไทย พระสงฆ์ที่สามารถแปลภาษาบาลีออกมาเป็นภาษาไทยได้ตั้งแต่ประโยค 3 ขึ้นไป โดยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจะได้รับ คำนำหน้านามหรือชื่อว่า “พระมหา” โดยปีการศึกษานี้นับเป็นปีที่ 2 ในประวัติศาสตร์การพระศาสนา ในประเทศ สหรัฐอเมริกา ที่จะมีการสอบบาลี สนามหลวง ณ วัดไทยฯ ของเรา ในวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2559 โดยมี พระพรหมกวี ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง วัดกัลยาณมิตร และ พระศรีคัมภีรญาณ เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง นำคณะเดินทางมาดำเนินการสอบ และมีพระสงฆ์ธรรมทูตจากวัดต่างๆ ในอเมริกาจำนวน 94 รูป สมัครเข้าสอบ โปรดติดตามรายละเอียดความคืบหน้าต่อไป


การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๙ การสัมมนาผู้นำชาวพุทธนานาชาติ เรื่อง สภาวะโลกร้อนกับพระพุทธศาสนา การพัทธสีมา-สมโภชรัตนอุโบสถศาลา ทำบุญอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระวิเทศธรรมคุณ ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย วันที่ ๑๑- ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc, http://www.suddhavasa.org/


ประกาศแจ้งเพื่อนสหธรรมิก และพุทธศาสนิกชนท่านเคารพนับถือทราบ กำหนดการ ฌาปนกิจศพ ท่านหลวงพ่อ สำรวย มหาพรหม (อคฺคธมฺโม) วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 ณ วัดศรีทรายทอง บ้านข้าวสาร ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี


ประวัติโดยสังเขป

ชื่อ : พระสำรวย ฉายา : อคฺคธมฺโม นามสกุล : มหาพรหม

ปัจจุบัน อายุ 66 พรรษา 45 วิทยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ.

- อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสันติธรรมาราม

- อดีตพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 9 อบรมเมื่อ ปี พ.ศ. 2546 มีนาคม - พฤษภาคม รวม 3 เดือน


สังกัดวัดเมืองไทย วัดสันติธรรมาราม แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

สถานภาพ ปัจจุบัน : (มรณภาพแล้ว เมื่อ 22 เมษายน 2559)

ท่านอาพาธ ขณะปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่ วัดสันติธรรมาราม เขตธนบุรี กรุงเทพฯ อาการไม่ดีขึ้น ญาติจึงนำไปรักษาที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดอุดรธานี ต่อมาท่านมรณภาพที่โรงพยาบาลบ้านเกิด ขณะปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศไทย


เมื่อปี พ.ศ. 2557 ท่านเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ ท่านเดินทางมาจำพรรษาที่วัดสามัคคีธรรมาราม รัฐโคโรราโด สหรัฐอเมริกา และ ได้มาปฏิบัติศาสนกิจที่วัดทุ่งเศรษฐี เมืองเลควูด แคลิฟอร์เนีย เป็นศาสนกิจสุดท้ายในต่างประเทศ การจากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ ของหลวงพ่อสำรวย มหาพรหม ในนามสหธรรมิก ร่วมรุ่นอบรมขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง ขอบารมีธรรมที่สั่งสม อบรมมาจงเป็นสำเภาแก้วสำเภาทอง เป็นพาหะโนบายนำส่งดวงวิญญาณท่านสู่กระแสพระนิพพานเบื้องหน้าโน้น เทอญ