ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 16 ตุลาคม 2564

ก้าวหน้าตามลำดับสำหรับ “ตลาดอาหารวัดไทยเพื่อชุมชน” โดยเมื่อบ่ายโมงวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม คณะกรรมการได้จัดให้มีการประกวดอาหารประเภท “ผัดไทย” และ “กล้วยทอด” เป็นการประกวดเฉพาะประเภทที่มีผู้สมัครเกินกว่าทางคณะ กรรมการกำหนดไว้ หลังจากที่ได้ประกาศเปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 4 – 7 ตุลาคมที่ผ่านมา แม้จะมีเวลาไม่มากนักแต่ด้วยระบบสื่อสารที่ทันสมัย จึงได้รับความสนใจจากพ่อค้าแม่ขายสมัครเข้าประกวดอย่างอบอุ่น คณะกรรมการตัดสิน 5 ท่าน คือ คุณวนิดา ศรีวรมย์ อดีตเจ้าของร้านไทยนคร คุณบันลือ สอนบาลี เจ้าของร้านลำขนาด คุณลาวัลย์ พันธุ์อร่าม เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวป้าอ๊อด คุณศรินทิพย์ สิงห์สนอง เจ้าของร้านอาหารจิตลดา คุณธนพร พฤทธิ์วสุพล เจ้าของร้านอาหารเมษา

-ผลการประกวด ประเภท ผัดไทย ผู้ที่เข้ารอบ 2 ร้าน คือ

-อันดับ 1. คุณภราสินี ใจวิศาล – คุณวัลย์ลิกา บัญชาวุฒิ ร้านผัดไทยโบราณ

-อันดับ 2. คุณแหม่ม นธินี แสนสระดี ร้านอิ่มอร่อย

-ผลการประกวด ประเภท กล้วยทอด ผู้เข้ารอบ คือ

-อันดับ 1 คุณแดง สุมาลี สิทธิโส

-อันดับ 2 คุณศรัณย์ ไว ร้านมูมมาม

สำหรับอาหารประเภทอื่นๆ ซึ่งเป็นที่นิยมชื่นชอบของพี่น้องไทยมาตลอด เช่น ส้มตำ หมูปิ้ง ข้าวแกง เป็นต้น คณะ กรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกไว้แล้ว รวมทั้งหมด 20 เจ้า โดยมีทั้งที่ขายตลอดเดือนและขายสลับตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นเหมาะสม จึงขอเชิญบรรดาพ่อค้าแม่ขายทั้ง 20 เจ้า เข้าร่วมประชุมรับฟังรายละเอียดต่างๆ และระเบียบการที่ต้องปฏิบัติจากคณะกรรมการตลาดอาหารวัดไทยฯ ในวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. หรือ 4 โมงเย็นเป็นต้นไป ณ อุโบสถศาลาวัดไทยฯ ชั้นล่าง

เทศน์มหาชาติ หรือมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ 12 คือ กัณฑ์ฉกษัตริย์ ประดับด้วยพระคาถา 36 พระคาถา พระมหาดุสิต ญาณภูสิโต ป.ธ. 9 เลขานุการของวัด เป็นองค์แสดง คุณวนิดา ศรีวะรมย์ คุณจิตรา คำสะอาด คุณพูนศุข เพ็ชรมุกข์ คุณวีระพรรณ และลูกสาว คุณสเตฟานี่ เดลี่ พร้อมด้วยคณะอุบาสกอุบาสิกา สาธุชนทั่วไป ร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพ รวบรวมปัจจัยกัณฑ์เทศน์สำหรับบำรุงศาสนสมบัติของวัดได้เป็นจำนวน 10.519.00 เหรียญสหรัฐ สาธุ ขออนุโมทนาบารมีพระคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่สุข เจริญด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนา และเจริญในธรรมตลอดกาลนาน เทอญฯ


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญวันออกพรรษา วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถือศีล ฟังพระธรรมเทศนา ถวายมหาสังฆทาน ร่วมทำบุญสร้างวัด และเลือกซื้ออาหารคาวหวาน ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com

ทางวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ กำลังดำเนินการก่อสร้างอุโบสถ สร้างศาลาอเนกประสงค์ สร้างกุฎีสงฆ์ สร้างที่จอดรถ สร้างพระประธานประจำอุโบสถ และกำลังจะปรับพื้นดินในการก่อสร้าง (ตารางวาละ $ 99.99) จึงขอบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในส่วนต่าง ๆ หรือร่วมทำบุญตามกำลัง