ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 8 มิถุนายน 2567

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน ที่ผ่านมา กิจกรรมอันเนื่องด้วยบุญพิธีของวัดไทยลอสแองเจลิส นอกเหนือจากงานฉลองอายุวัฒนมงคลครบ 92 ปี ชาตกาล หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาส และที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เบื้องต้นเลยเป็นพิธีวางอิฐปูพื้นรอบอุโบสถศาลาปฐมฤกษ์ โดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ และเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระอารามหลวงระดับเอกอุของไทย เมตตาเป็นประธานในพิธี ท่ามกลางเสียงเจริญชัยมงคลคาถาของพระสงฆ์ธรรมทูตจากวัดต่างๆ ในรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐใกล้เคียงไม่ต่ำกว่า 130 รูป ญาติโยมที่ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์อีกมากมายนำโดยท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส คุณต่อ ศรลัมพ์ และภริยา คุณสิริกมล ศรลัมพ์ ต่างเปล่งเสียงโมทนาสาธุการโดยไม่ขาดสาย ซึ่งการปูพื้นรอบอุโบสถศาลาดังกล่าวนี้ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน นี้เป็นต้นไป จึงเจริญพรแจ้งข่าวบุญมาเพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพโดยทั่วกัน และขออภัยมา ณ ที่นี้ หากการปูพื้นนี้ทำให้ญาติโยมไม่สะดวกต่อการขึ้นไปไหว้พระสวดมนต์ หรือทำบุญถวายสังฆทานบนอุโบสถศาลา ประมาณกาลเวลาในการดำเนินงานไม่เกิน 2 เดือน นับจากนี้เป็นต้นไป

การเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยทางวัดไทยฯ ได้เชิญครูอาสาประจำการจำนวน 8 คน จากศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาดำเนินการจัดการเรียนการ สอนประกอบด้วย นางสาวพิมพ์มาดา “ครูไข่มุก” เวียงแก้ว สอนชั้นอนุบาล นางสาวนภสร “ครูอิง” ช่างเหลือ สอนชั้นประถม 3-4นางสาวชนัญดา “ครูใบหม่อน” ลาหาญ สอนชั้นประถม 1 นายสงกรานต์ “ครูกรานต์” มหากาฬ สอนชั้นประถม 5-6นายเกริก “ครูเอิร์ธ” กิราวัลย์ สอนชั้นประถม 2 นางสาวกานต์ธีรา “ครูเดียร์” จงอริยตระกูล สอนนาฏศิลป์ นายชัชวัสส์ “ครูโค้ช” เจียวก๊ก สอนดนตรีไทย (เครื่องสาย) และนายภัทรพงศ์ “ครูโอ๊ต” พรมพินิจ สอนดนตรี (ปี่พาทย์) ณ สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนแล้ว ทางโรงเรียนจึงกำหนดให้มีพิธีมอบสัมฤทธิบัตรในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 12.00 น. พร้อมทั้งมีการแสดงผลงานของนักเรียนระดับต่างๆ ให้ได้ชมเป็นกำลังใจแก่ลูกๆ หลานๆ ที่เกิดและเติบโตในต่างแดนด้วย ท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส คุณต่อ ศรลัมพ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ขอเชิญท่านผู้ปกครองและท่านที่เคารพนับถือเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

เสร็จสิ้นการเรียนการสอนภาคปกติวันเสาร์-อาทิตย์ไปแล้ว แต่การบ่มเพาะความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมไทยประเพณีไทยอันดีงามให้ลูกหลานของเรายังเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และหยุดนิ่งไม่ได้ โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ภาคฤดูร้อน หรือ ซัมเมอร์ ซึ่งดำเนินการจัดกาเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2525 สมัย “หลวงเตี่ย” พระธรรมราชานุวัตร ขณะมีสมณศักดิ์ที่ พระเทพโสภณ เป็นเจ้าหัวหน้าสงฆ์ หรือเจ้าอาวาส โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดส่งคณะครูอาสามาดำเนินการเรียนการสอนเป็นปีแรกเมื่อ 2527 จำนวน 3 ท่าน มี รศ.ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา เป็นหัวหน้าคณะ กาลเวลาล่วงเลยมาตามลำดับจนปีนี้เป็นปีที่ 40 แล้ว สำหรับปีนี้ทางโรงเรียนวัดไทยฯ ได้แจ้งความจำนงขอครูมาจำนวน 8 ท่าน โดยได้เดินทางมาถึงวัดไทยฯ แล้ว จำนวน 5 ท่าน อันเนื่องจากการสัมภาษณ์ผ่านวิซ่ายังไม่เรียบร้อยคาดว่าจะเดินทางมาตามลำดับอีก 3 ท่าน ซึ่งคณะครูอาสาที่เดินทางมาแล้วประกอบด้วย อ.กีตะ เพิ่มพูน จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ และสอนดนตรีไทย อ.อติญา วงษ์วาท จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ทำหน้าที่รองครูใหญ่ สอนภาษาไทย อ.จิราพร โสตแก้ว สอนภาษาไทย ครูพรภวิษย์ นันทชัชวาลกุล สอนภาษาไทย และ อ.ตะวัน โตเอี่ยม สอนดนตรีไทย โดยทางโรงเรียนมีกำหนดเปิดเรียนตั้งแต่วันพุธที่ 12 มิถุนายน ศกนี้ เป็นต้นไป ขอเชิญท่านผู้ปกครองที่สอนนำบุตรหลานมาสมัครเรียนการได้


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญร่วมทำบุญงานสมโภชวัดครบ 28 ปี ฉลองสมณศักดิ์พัดยศพระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้น โท (ทผจล.ชท) พระครูเจติยธรรมวิเทศ (สงวน หาญณณงค์) และพระเดชพระคุณพระราชวัชรสารบัณฑิต ทรงตั้งพระฐานานุกรม ที่ พระครูใบฎีกาจิรายุส วิเทสปุญฺโญ วันอาทิตย์ที่ 16 เดือนมิถุนายนพ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. (10.30 AM) ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างอุโบสถ เลือกซื้ออาหารคาวหวาน มากมาย ตลาดวันอาทิตย์ ขอเชิญมาร่วมทำบุญตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

ทางวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ กำลังดำเนินการปรับพื้นดิน เพื่อก่อสร้างอุโบสถ สร้างศาลาอเนกประสงค์ สร้างกุฎีสงฆ์ สร้างที่จอดรถ สร้างพระประธานประจำอุโบสถ วางท่อน้ำ ท่อไฟ ท่อแก๊ส ทำกำแพงกั้นดินถล่ม วางท่อดับเพลิงรอบวัด จึงขอบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพปรับพื้นดิน ซึ่งต้องการใช้ทุนทรัพย์เป็นจำนวนมาก หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา บริจาคออนไลน์ผ่าน ระบบ

Zelle: Bank of America ที่ E-mail: watchino18@gmail.com

Name: Wat Phrathat Doi Suthep USA

สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502