ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 7 มิถุนายน 2557

วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ขอเชิญพุทธศาสนิกเมธีชนร่วมงานบำเพ็ญบุญ “งานสมโภชวัดครบ 18 ปี และงานวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา" วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ฟัง-ชม ดนตรีไทย ถวายผ้าป่าสามัคคี เวียนเทียนเป็นพุทธบูชา ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 หรือ watchino18@gmail.com


งานพิธีสมโภชครบรอบ 25 ปี ตำแหน่งเจ้าอาวาส และทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ 82 ปี หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระราช ธรรมวิเทศ ซึ่งสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ร่วมกับวัดไทยแอล.เอ. จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา พระคุณเจ้าพระธรรมทูต จากวัดต่างๆ ทั่วอเมริกาเดินทางไปร่วมพิธีเกินคาดหมาย จากที่ประมาณการณ์กันไว้ว่าไม่เกิน 82 รูป กลายเป็น 134 รูป ใน วันงาน ซึ่งถือเป็นประวัติการณ์ของวัดไทยฯ อีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะโรงทานบริการอาหารฟรี มีญาติโยมทั้งที่เป็นองค์กรและ ส่วนบุคคลศรัทธาเข้าร่วมตั้งบูธโรงทานเป็นจำนวนถึง 40 ราย พี่น้องไทยที่ไปร่วมงานพิธีอิ่มหนำกันทั่วหน้า แถมได้ฟังเพลง ไพเราะๆ จากการนำเสนอของ ศักดิ์ เบส และทีมงานฟาโรห์ เรียกว่างานนี้อิ่มกายอิ่มใจแจ่มใสเบิกบานไปตามๆ กัน

พระพรหมสุธี ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 12 และเจ้า อาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และพระผู้ติดตามซึ่งประกอบด้วย พระธรรมคุณาภรณ์ วัดปทุมคงคา กรุงเทพฯพระราช ภาวนาพิธาน วัดโสธรวราราม ฉะเชิงเทรา พระสิทธิธรรมวิเทศ วัดสระเกศ กรุงเทพฯ พระพิทักษ์บรมบรรพต วัดสระเกศ กรุงเทพฯ พระครูปลัดถาวร ถาวโร วัดไร่ขิง นครปฐม และ พระมหาสุราช ชาติชัญโญ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ซึ่งเดินทาง มาดูกิจการพระศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมเยียนเป็นกำลังใจให้พระธรรมทูตที่ประกาศพระศาสนาและรักษาศรัทธา ของญาติโยมอยู่ตามรัฐต่างๆ นั้น ได้เมตตาเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ เป็นความปลาบปลื้มของคณะผู้จัดงานครั้งนี้เป็นที่ยิ่ง

พระพรหมสุธี เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นพระผู้ใหญ่ที่ยังหนุ่มแน่น อายุของพระคุณท่านเพิ่ง 56 ปีเท่านั้น ได้เป็นพระราชาคณะ ชั้นรองสมเด็จ เป็นเจ้าอาวาสวัดที่มีความสำคัญระดับท็อปเท็นของเมืองไทย เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม องค์กรบริหาร ระดับสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย เป็นประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของพระ คุณท่านและคณะที่เดินทางมาในครั้งนี้ ขณะนี้คณะของท่านเดินทางไปซานฟรานซิสโก ฮิวจ์ตัน รัฐเท็กซัส วอชิงตัน ดี.ซี. และ เข้าร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยฯ สมัยสามัญครั้งที่ 38 ที่วัดนวมินทรราชูทิศ เมืองบอสตัน ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน ศกนี้ และจะเดินทางกลับมาที่วัดไทยฯ อีกครั้งในวันที่ 16 มิถุนายน นี้

โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยแอล.เอ. จะทำพิธีมอบสัมฤทธิบัตรปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2556-57 ในวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557 โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป เป็นกิจกรรมทบทวนความรู้ความเข้าใจ เพิ่มทักษะด้านการฟัง อ่าน พูด และเขียน คณะครูประจำแต่ละชั้นเรียนได้ร่วมกันจัดการแข่งขันการสะกดคำ ตามที่ได้ครูได้สอนเอาไว้ จนถึงเวลา 11.00 น. เป็นการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน จากนั้นเวลา 13.00 น. หรือบ่ายโมงเป็นต้นไป จะเป็นพิธีมอบสัมฤทธิบัตร โดย ท่านรองกงสุลใหญ่คนใหม่ คุณสรศักดิ์ สมรไกรสรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานมอบ พร้อมทั้งมอบดอกไม้ขอบคุณครูอาสาทั้งที่ สอนอยู่และเดินทางมาจากเมืองไทยเพื่อดำเนินการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน เป็นต้นไป ขอเชิญผู้ปกครองนำบุตรหลานไปร่วมงานและรับสัมฤทธิบัตรโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 ปีนี้ คณะครูอาสาฯ จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้รับคัดเลือกจาก โครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ รวม 12 ท่าน โดยมี ครูเหมียว อ.ภัทรพร สิงห์ชัย เป็นหัวหน้าคณะ หรือครูใหญ่คนใหม่นำทีม เดินทางมาถึงวัดไทยเรียบร้อยแล้ว กำลังประชุมวางแผน “รับมือ” กับลูกหลานไทย อย่างเข้มทุกวัน และมีกำหนดจัดปฐมนิเทศพบปะผู้ปกครองในวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน นี้ เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป เพื่อชี้แจง รายละเอียดในการสอน สร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือจากผู้ปกครองเพื่อให้เด็กๆ ของเรามีพัฒนาการด้านภาษาไทยและ วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมปฐมนิเทศกับคณะครูอาสาฯ ของเราตามวันและเวลาดังกล่าวโดย พร้อมเพรียงกัน