ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 28 พฤษภาคม 2565

งานบุญพิธี “สมโภช 50 ปี วัดไทยลอสแองเจลิส” และงานฉลองอายุวัฒนมงคล 90 ปี หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยฯ โดยมีการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญครั้งที่ 44 เป็นกิจกรรมสำคัญ กำหนดงานระหว่างวันที่ 9 – 12 มิถุนายน 2565 รวม 4 วัน คุณตัน พัฒนะ อดีตนายกสภาไทยทาวน์ ให้เกียรติเป็นประธานจัดงาน มีพระมหาเถรานุเถรและพระธรรรมทูตจากเมืองไทยและประเทศต่างๆ เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์ไม่ต่ำกว่า 300 รูป ขอเชิญญาติโยมสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร (เป็นอาหารแบบบุฟเฟ่ต์) และถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์ธรรมทูตที่เข้าร่วมประชุมตามกำลังศรัทธา แจ้งความจำนงได้ที่พระสงฆ์วัดไทยฯ ทุกรูป หรือที่เบอร์โทร 818-780-4200 และ 818-445-6366 ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

สำหรับเจ้าภาพอาหารในแต่ละวัน (9 – 12 มิ.ย.) มีผู้แจ้งความจำนงเข้ามาที่วัดไทยฯ ตามลำดับ ขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าภาพดังต่อไปนี้

วันที่ 9 มิถุนายน 2565

1. ร้านก๋วยเตี๋ยว เฮงเฮง แห่งตลาดอาหารวัดไทยฯ และคณะ บริการก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น

2. คณะคุณณัฐฐา เหล็งศรีชะเอม และ คุณชมพูนุช อัมพาส บริการข้าวเหนียวหมูปิ้ง วันที่ 10 มิถุนายน 2565

1. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส

2. คณะคุณณัฐฐา เหล็งศรีชะเอม และ คุณชมพูนุช อัมพาส บริการข้าวคลุกกะปิ

3. คุณวาสินี ธรรมปัญญา บริการกล้วยทอด

วันที่ 11 มิถุนายน 2565

1. คณะคุณณัฐฐา เหล็งศรีชะเอม และ คุณชมพูนุช อัมพาส บริการก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย และข้าวเหนียวสังขยา

วันที่ 12 มิถุนายน 2565

1. คุณสลิ่ม อิ่มใจ และคณะ บริการข้าวมันไก่ และขนมหวาน

2. สมาคมอิสาน บริการไก่ทอด 300 ชิ้น กระเพาะปลา 300 ชาม และส้มตำ

3. คุณมารศรี ติลกมนกุล และทีมงาน บริการก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น

ทั้งนี้ คุณจีน่า ปรีชา ในนามสภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ เป็นเจ้าภาพขนมหวานตลอดงาน และ คุณอำนาจ คุณปิยะนุช เจริญสุขวานิช ถวายน้ำมะพร้าว 300 ลูก

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม นี้ เวลา 15.00 น. ขอเชิญคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการวัด ผู้แทนสมาคมและชมรมต่างๆ และญาติโยม เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเตรียมงานสมโภชวัดไทยฯ 50 ปี และฉลองอายุวัฒนมงคล 90 ปี หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาส โดยพร้อมเพรียงกัน


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญร่วมงานฉลองปริญญาดุษฎีบัณฑิต, ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลเสาเสมาธรรมจักร, รางวัลเสาอโศก พระครูวิเทศกัลยาณธรรม, ดร. และอุบาสก อุบาสิกา ผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล โรงทานฟรี ถวายมหาสังฆทาน ทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างโบสถ์ มอบรางวัลผู้นำบุญ ชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เลือกซื้ออาหารคาวหวาน มากมาย ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ แจ้งความประสงค์ออกโรงทานสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com

เชิญขอเชิญร่วมถวายภัตตาหารเช้า-เพล-น้ำปานะ งานปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา ปริวาสกรรม ประจำปี 2565 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2565 มีพระภิกษุสงฆ์ร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ ประมาณ 20 รูป ขอเชิญร่วมตักบาตร และเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า-เพล และน้ำปานะ ได้ทุกวัน ฉันเช้าเวลา 06.30 น. ตักบาตร และถวายภัตตาหารเพล เวลา 10.30 น. ดำเนินงานโดย..พระครูวิเทศกัลยาณธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ และชมรมสหธรรมิกอีสาน ล้านนา อันดามัน บก.01

ทางวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ กำลังดำเนินการก่อสร้างอุโบสถ สร้างศาลาอเนกประสงค์ สร้างกุฎีสงฆ์ สร้างที่จอดรถ สร้างพระประธานประจำอุโบสถ และกำลังจะปรับพื้นดินในการก่อสร้าง จึงขอบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในส่วนต่าง ๆ หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา