ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 25 เมษายน 2558

วัดไทยลอสแองเจลิส เป็นหนึ่งในสนามสอบความรู้พระพุทธศาสนาของชาวพุทธทั่วอเมริกา โดยทุกๆ ปี แม่กองธรรม สนามหลวง องค์กรสูงสุดดูแลการศึกษาฝ่ายปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ไทย จะส่งผู้แทนมาดำเนินการจัดสอบเพื่อวัดความ รู้ของพี่น้องชาวพุทธไทย ซึ่งปีนี้กำหนดจัดสอบ ณ สนามสอบวัดไทยลอสแองเจลิส ในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน ที่จะถึงนี้ โดยจะมีพิธีเปิดสอบตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ท่านเจ้าคุณพระศรีวิสุทธาภรณ์ วัดบรมนิวาส เป็นผู้แทนแม่กอง ธรรมสนามหลวง มาดำเนินการจัดสอบ วิชาที่สอบประกอบด้วย วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชาธรรม วิชาพุทธประวัติ และวิชาวินัยบัญญัติ หรือ วิชาเบญจศีล-เบญจธรรม (สำหรับผู้สอบเป็นฆราวาส) ทั้งหมดสอบภายในวันเดียวกัน

ในการนี้จะมีพระคุณเจ้าธรรมทูตจากวัดต่างๆ ในแอลเอและใกล้เคียง เดินทางมาช่วยงานสอบธรรมเป็นกรรมการคุมห้อง สอบ เป็นเจ้าหน้าที่ธุระการ เป็นกรรมการตรวจข้อสอบ เป็นต้น รวมแล้วประมาณ 30 รูป ซึ่งจะมาฉันภัตตาหารเพลที่วัด ไทยฯ ของเรา ก็ขอเชิญญาติโยมนำภัตตาหารมาถวายพระคุณเจ้าโดยพร้อมเพรียงกัน และสำหรับญาติโยมที่ลงชื่อสมัคร สอบไว้ ก็ขอเชิญเดินทางมาร่วมพิธีเปิดสอบในเวลา 08.30 น. ด้วย และจะดำเนินการสอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม เป็นวิชาแรก หลังจากพิธีเปิดสอบเสร็จสิ้นแล้ว โดยใชอาคารศาลาพระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย) เป็นสถานที่จัดสอบ ขอได้โปรดทราบตามนี้

ประชุมคณะกรรมการตลาดอาหารวัดไทยฯ ฝ่ายสงฆ์ เมื่อบ่ายวันเสาร์ที่ผ่านมา ท่านสุมนะ พระครูสุมณฑ์ธรรมวงศ์ หัวหน้าตลาด เป็นประธานที่ประชุม โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบการเตรียมความพร้อมต่างๆ หลังจากที่ได้รับแต่งตั้ง จากคณะกรรมการอำนวยการของวัดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ได้ดำเนินการติดต่อกับทางซิตี้และหน่วยงานด้าน อาหารของฝ่ายบ้านเมือง แล้วดำเนินการตามที่ซิตี้ได้กำหนดไว้ โดยเฉพาะการปรับพื้นที่ปั๊มน้ำมันด้านมุมถนนรอสโกกับ โคลด์วอเตอร์เป็นที่จอดรถ พร้อมทั้งปรับที่จอดรถของทางวัดให้เป็นไปตามที่ซิตี้กำหนดไว้ ซึ่งบัดนี้พร้อมที่จะเปิดบริการ อาหารไทยให้ญาติโยมพี่น้องไทยที่มาทำบุญไหว้พระที่วัดไทยฯ แล้ว โดยกำหนดเปิดบริการทุกเสาร์-อาทิตย์ตั้งแต่วันที่ 9-10 พฤษภาคม ศกนี้เป็นต้นไป

สำหรับรายการอาหารไทยที่จะบริการ ยังคงเป็นรายการอาหารเดิมๆ ก่อนที่จะปิดไปเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2007 ซึ่งประกอบด้วย 1. ร้านส้มตำ (มี หมูปิ้ง ใส้กรอก ลูกชิ้น และยำต่างๆ อยู่ในชุดเดียวกัน) 2 ร้าน 2. ร้าน ข้าวแกง (มี ข้าวขา หมู ข้าวมันไก่ ห่อหมก เป็นชุดเดียวกัน) 1 ร้าน 3. ร้านกล้วยแขก (มีเผือกทอด มันทอด อยู่ในชุดเดียว กัน) 1 ร้าน 4. ร้านก๋วยเตี๋ยว (มี ก๋วยเตี๋ยวเป็ด ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ก๋วยเตี๋ยวหมู เป็นชุดเดียวกัน) 1 ร้าน 5. ร้านข้าว เหนียวมะม่วง 1 ร้าน 6. ร้านผัดไทย (มีหอยทอด ก๋วยจั๊บ เย็นตาโฟ เป็นชุดเดียวกัน) 1 ร้าน 7. ร้าน ข้าวเกรียบ ปาก หม้อ (มีข้าวเหนียว ปิ้ง หมูปิ้ง กระเพาะปลา กุ๊ยช่าย อยู่ในชุดเดียวกัน) 1 ร้าน และ 9. ร้านขนม หวานไทย อีก 1 ร้าน

ส่วนในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคมนี้ ก่อนเปิดบริการ 1 สัปดาห์ คณะกรรมการฝ่ายตลาดอาหารจะจัดให้มีการแข่งขัน ประกวดส้มตำไทยและลาว เพื่อคัดเลือกผู้ชนะอันดับ 1-4 เข้ามาขายในตลาดอาหารวัดไทย พร้อมทั้งจัดแข่งขันประกวด ก๋วยเตี๋ยวเนื้ออีกด้วย โดยผู้เข้าแข่งขันต้องโชว์การทำเครื่องปรุงต่อหน้าคณะกรรมการ โดยในวันเสาร์ที่ 2 พ.ค. นั้น ตอน 9 โมงเช้า จะเปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันตำส้มตำและก๋วยเตี๋ยว แล้วประกวดเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไป โดยทางวัดจะเชิญ บุคคลภายนอกที่เชี่ยวชาญด้านอาหารไทย และผู้แทนจากหนังสือพิมพ์เป็นกรรมการให้คะแนนในการประกวด ส้มตำลาวและไทย รายการอาหารอื่นๆ เช่น ข้าวแกง ผัดไทย กล้วยแขกเป็นต้น ก็เปิดรับสมัครในตอนเช้าวันเดียวกัน รายการอาหารที่มีผู้ขายมากกว่าหนึ่งเจ้า ก็จะใช้วิธีจับสลากหมุนเวียนกันขาย ก็ขอเชิญพ่อค้าแม่ขายมากฝีมือทั้งหลาย ไปสมัคร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ท่านสุมนะ โทร. 818-942-4054 หรือที่ ท่านเริ่ม โทร. 818-445-6366

คณะสงฆ์วัดไทยแอล.เอ. โดย หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ขออนุโมทนาบุญและขอบคุณ คุณอำนาจ และ คุณปิยะนุช เจริญสุขวานิช แห่ง The Best บริษัทนำเข้าผลไม้จากเมืองไทย และส่งออกทั่วอเมริกา ที่มีศรัทธาร่วม เป็นเจ้าภาพงานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ 39 และงานฉลองสมศักดิ์พระราชาคณะชั้นเทพ ในวันที่ 10-14 มิถุนายนนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,500 เหรียญ โดยแบ่งเป็นถวายพระธรรมทูต 4,000 เหรียญ และเป็นเจ้าภาพ เป้สำหรับเป็นที่ระลึกผู้มาร่วมงานอีก 4,500 เหรียญ ขออนุโมทนาสาธุ และขอแจ้งยอดรายรับเจ้าภาพถวายปัจจัยพระ ธรรมทูต ตามที่ฝ่ายบัญชีของวัดแจ้งไว้ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึง ณ สัปดาห์นี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 59, 540.99 เหรียญ ขออนุโมทนาบุญในศรัทธามา ณ โอกาสนี้ ขอให้เจริญสิริสวัสดิ์ตลอดกาลเป็นนิตย์ เทอญฯ

ในส่วนของรายนามเจ้าภาพถวายปัจจัยธรรมทูตที่เข้าร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทย ในวันที่ 10-14 มิถุนายนนี้นั้น ขออนุโมทนาบุญต่อจากครั้งที่แล้ว ดังต่อไปนี้ รศ.ดร.วีระ และ รศ.ดร.กรรณิการ์ สัจกุล กรุงเทพฯ $200 ดนัย-เสาวรัตน์ นิลพลับ $200 วันเพ็ญ ภวัครกุล $300 Star World $200 เฉลิม-ศิริวรรณ บุญฉ่ำ $200 อรวรรณ เจียมธรรมจินดา $200 พระครูโสภณศาสนวิเทศ วัดพุทธมงคลนิมิตร นิวเม็กซิโก $500 สง่า-มัลลิกา-ภาณี-สมโภช บุญสมเชื้อ $200 จตุรงค์-ธรรมนูญ งามอารีย์ $200 นุจรี สาธิตกิจ $200 อนุชาติ-วรลักษณ์ เอกสกุล (ปักษ์ใต้) $200

ชุรีพร อรุณรัตน์ $200 ดารณี อุ่นสกุล $200 สมบูรณ์-สุภัทรา หวังทวีวิทย์ $200 สุบรรณ์ คำลือชา $200 ครอบครัว “อมาตยกุล” $200 จเร-พรพรรณ รุ่งสาโรจน์ (ไทยแลนด์พลาซ่า) $200 ดวงใจ กระแสสินธุ์ อดีตนายกพยาบาล $200

เดช-พูนศุข เพ็ชรมุกด์ $200 เดชา เพ็ชรมุกด์ $200 เดซี่ เพ็ชรมุกด์ ลี $200 สุรจิตร บูรณะสมภพ+กุนนิกา วิลเลียมสัน $200 รุ่งฤดี ธนสุกาญจน์ (อดีตครูใหญ่วัดไทย) $200 ครอบครัว "มาตรวิจิตร" สายอุมาลินี $200 นิสา ล่องวิลัย $200

สุทัศน์ พงษ์ขวัญ $200 บุญสูง บูธ $200ทองดี-จันทนา-แพตตี้ สุขเดช $200 Phaitoon-Luksamee Chitta $200 และ รัชนี เรโนซ่า-Victor Reynosa และครอบครัว $200 ขอให้เจริญในธรรมเป็นนิตย์ เทอญฯ


วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤษภาคม 2558 วัดสุทธาวาส ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมบุญงานวันวิสาขบูชาและร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างพื้นชั้นบน-ชั้นล่าง รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส ณ ศาลาบุญ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, 360-3495