ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 2 กุมภาพันธ์ 2562

อนุสนธิจากการที่ คุณรัชดา คุณาธรรม อดีตประธานกองประกวดเทพีสงกรานต์ กรรมการวัดไทยฯ ได้เสนอไอเดียแนว คิดในการรวบรวบพี่น้องไทยที่เกิดในเดือนเดียวกัน พร้อมใจกันทำบุญถวายสังฆทานเนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิด โดยจัด ขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคมที่ผ่านมา รวบรวมได้เป็นเลขมงคลคือ 9 ท่าน ซึ่งหลวงพ่อใหญ่ได้เมตตานำพระสงฆ์สวด อวยพรเป็นพิเศษ ด้วยบทธรรมจักกัปปวัตนสูตร พระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงหรือเทศน์เป็นครั้งแรกหลังจาก ตรัสรู้

แล้ว และที่ประชุมคณะกรรมการวัดไทยฯ เห็นชอบให้วัดไทยฯ จัดพิธีสวดอวยพรเนื่องในวันเกิดให้กับผู้ที่เกิดในเดือนเดียว กันทุกเดือน โดยกำหนดให้เป็นทุกๆ วันจันทร์ที่ 3 ของเดือน พร้อมทั้งมอบให้คุณรัชดา คุณาธรรม คุณจีน่า ปรีชา เป็นผู้ ประสานงาน

สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ ทางวัดไทยฯ กำหนดทำบุญวันเกิด อายุวัฒนมงคลในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ซึ่งขณะนี้มีผู้ที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์แจ้งความจำนงขอร่วมบุญจำนวน 11 ท่านแล้ว คือ น้องนีน่า ธรรมปัญญา (เกิด 2/2) คุณพัชราภรณ์ โกมลพจนาถ (เกิด 2/8) คุณสมจิต เค้าอ้น (เกิด 2/14) คุณเพ็ญกานต์ เพ็ญจาฑามณี (เกิด 2/18)

คุณวิรงรอง พระวงศ์ชัย (เกิด 2/19) คุณสุธิดา คุ้มครอง (เกิด 2/19) คุณกษณุ พัฒนเดชตระกูล (เกิด 2/20) คุณจิรประภา สิ้นภัย (เกิด 2/21) คุณบุญส่ง อนันตสุคนธ์ (เกิด 2/24) คุณอักษราภัค เกตุทอง (2/25) และ คุณสมทรง ตีวิต (เกิด 2/28) ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ สำหรับที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์ แต่ไม่ได้แจ้งความจำนงไว้ ก็ขอเชิญไปร่วมบุญคล้าย วันเกิดได้ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น ส่วนผู้ที่เกิดเดือนมีนาคม เดือนเมษายน หรือเดือนอื่นๆ ก็กรุณาแจ้งความจำนงได้ ที่ รัชดา (310) 408-4466 จีน่า ปรีชา (818) 448-0314 หรือที่วัดไทยฯ โทร. 818-780-4200

ย้ำกันอีกครั้ง.....โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส โดยคณะครูอาสาสมัครท้องถิ่น และครูประจำการ 1 ปี พร้อมใจ กันจัดงาน พิธีไหว้ครูประจำปีและงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ในงานนี้ ทางโรงเรียนได้เชิญอดีตครูอาสาท้องถิ่น และผู้มีอุปการคุณเข้าร่วมพิธี พร้อมทั้งคัดเลือกผู้ปกครองและนักเรียน ดีเด่นเข้ารับรางวัลและประกาศเกียรติคุณ ในส่วนของงานวันเด็กแห่งชาติก็จะมีเกมและของขวัญให้เด็กๆ ได้สนุกสนานกัน ด้วย ขอขอบคุณ คุณวิลลี่ วัฒนวงศ์คีรี และคณะที่รับเป็นผู้ประสานงานจัดของขวัญให้กับเด็กๆ ของเรา และขอเชิญท่าน ผู้ปกครองนำอาหาร (Pot Luck) ไปรับประทานร่วมกันด้วย


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างอุโบสถ เวียนเทียนเป็นพุทธบูชา ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail:watchino18@gmail.com

ทางวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างเสาฐานอุโบสถ ต้นละ $ 1,000 และมอบรางวัล “ผู้นำบุญ” บุคคลค้นแบบผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และสาธารณะกุศลอื่นๆ ในวันอาทิตย์ที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน มีบริการโรงทานฟรี ฟังปาฐกถาธรรม


วัดสุทธาวาส แคลิฟอร์เนีย ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมบำเพ็ญบุญ “วันมาฆบูชา” วันอาทิตย์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2019 งานเริ่มเวลา 0.900 AM – 02.30 PM โดยมีคุณแอนนา ชินน์ คุณซูซี่ สตีเวนสัน เป็นประธานทอดผ้าป่าสร้างโรงทาน