ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 8 สิงหาคม 2558

วัดไทยแอล.เอ. โดยคณะครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อน โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทย โดยว่าที่ร้อยตรี อลัมพล สังฆเศรษฐี พร้อมด้วยเพื่อนๆ และน้องๆ ครูอาสา ร่วมใจกันจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษามหาราชินี ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป กงสุล ร.ท.หญิง กรรณภิรมย์ วิชาธร เป็นผู้แทน ท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส คุณเจษฎา เป็นประธานนำถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งเชิญท่าน ผู้ปกครองนำบุตรหลานไปร่วมงานเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ชมการแสดงเนื่องในวันแม่น่ารักๆ โดยพร้อมเพรียง กัน และทานอาหารจากบูธโรงทานฟรีตลอดงาน

อันเนื่องจากงานวันแม่แห่งชาติ คณะครูอาสาได้ดำเนินการคัดเลือก “คุณแม่ดีเด่น” ของโรงเรียนประจำปี โดย พิจารณาจากคุณสมบัติของลูกที่ใช้เวลาอยู่ที่โรงเรียนกับคุณครู แสดงออกด้านมารยาทงามขยันหมั่นเพียร และ ช่วยกิจกรรมของครูและโรงเรียน ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ ในชั้นเรียนเป็นอย่างดี นอกเหนือจากการที่ คุณแม่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนตลอดการเรียนการสอน

สำหรับรายนามผู้ปกครองที่ได้รับคัดเลือกจากคณะครูอาสาฯ เป็นคุณแม่ดีเด่นโรงเรียนประจำปี มีดังนี้ คือ ระดับชั้นอนุบาล คุณจารุณี ทับ และ คุณชนิกา กลกาญจ์กิจ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ คุณสุวรรณี ลีลารมย์ และ Ms.Dana Lumlert ระดับประถมศึกษาปีที่ ๒ คือ คุณวีรยากิตติ์ พัชรนภารัฐ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓ ได้แก่ คุณจิราภา จิราพันธุ์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ คือ คุณนิภา บุญญมาส และ คุณฑิฆัมพร ชมภูทิพย์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ คือ คุณอภิษฎา กลกาญจ์กิจ และระดับมัธยม คือ คุณกัญจน์ณิชา หิ้งทอง

ส่วนคุณแม่ดีเด่นชุมชนไทย ซึ่งพิจารณาโดยคณะกรรมการวัดและฝ่ายบริหารของโรงเรียน พิจารณาจากการที่ ได้ช่วยงานกิจกรรมเพื่อวัดไทยและชุมชนไทยเป็นหลัก โดยมีคุณแม่ที่สมควรได้การเชิดชูเกียรติเนื่องในวันแม่แห่ง ชาติ ประจำปี 2558 จำนวน 7 ท่าน คือ คุณแม่ทองหล่อ เมย์ คุณปิยพัชรี ศิลปี คุณประภัสสา วัฒนสินธิ์ คุณยุพินพักตร์ เตโชภาส คุณสาลีนี พงษ์กสิกิจ คุณวรยา จันทร์อิ่ม เพ็ชรโทน และ คุณสุวิชา โฮจิ ขอแสดง ความยินดีมา ณ โอกาสนี้

สุดท้ายขออนุโมทนาเจ้าภาพบูธโรงทานบริการอาหารฟรีตลอดงานดังนี้ คือ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอง เจลิส สมาคมล้านนาไทย สมาคมไทยปักษ์ใต้ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ สมาคมอีสาน ชมรมผู้ปกครองนักเรียนวัดไทย

มูลนิธิธารน้ำใจ คุณปุ๋ย กฤษณยุทธ คุณนิวภา ภูมะธน และ คุณนิตย์ ผลอนันต์ เจ้าของขนมครกเลิศรสวัดไทยเจ้า ประจำ ขอจงประสบสิริสวัสดิ์ตลอดไป


วันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน 2558 คุณกิจจา-คุณรัชดา คุณาธรรม ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมบุญวันสารทไทย ทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างพื้นชั้นบน-ชั้นล่าง รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญวันแม่แห่งชาติ “12 สิงหา มหาราชินี” วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน พิธีถวายพระพร เจริญพระพุทธมนต์ ทำวัตรสวดมนต์ ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 www.watdoisuthepusa.org E-mail: watchino18@gmail.com