ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 19 ตุลาคม 2556

กฐินมหาชน ของชาว LA คณะตัวแทนจากชาว LA ประมาณ 30 ท่าน มีพระสงฆ์ 5 รูป จะออกเดินทางสู่ ALASKA เพื่อนำกฐินไปทอด ณ วัดอลาสก้าญาณวราราม ณ 2309 D ST ANCHORAGE AK 99503 USA กำหนดออกเดินทางวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 นี้ สำหรับท่านที่ต้องการร่วมเดินทาง ขอให้ติดต่อด่วนที่ จีน่า ปรีชา เบอร์ 818-448-0314

สำหรับท่านที่ไม่ได้ร่วมเดินทางแต่มีความประสงค์ร่วมบุญสร้างโบสถ์ถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งจะสถิตอยู่ ณ ขั่วโลกเหนือนี้ได้ โดยนำปัจจัยมามอบให้กับ อรุณรัศมี อัมพุนันทน์ ที่ 1717 GARFIELD PL #518 LOS ANGELES CA 90028 เบอร์ 323-640-8256 หรือ จีน่า ปรีชา ที่ 13550 ROSCOE BLVD STE 13 VAN NUYS CA 91402 เบอร์ 818-448-0314 หรือ อักษราภัค เกตุทอง (คุณใหญ่ร้านภูเขา)

กระปุกหมูสู่อลาสก้า สำหรับท่านที่รับธนาคารบุญเป็นกระปุกหมูไปแล้ว ขอให้นำมามอบให้กับคุณจีน่า ก่อน 12 พฤศจิกายนนี้ (เพื่อรวบรวมปัจจัยเข้ากองกฐิน)


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบำเพ็ญบุญกุศล “งานทำบุญออกพรรษา-ตักบาตรเทโวโรหณะ” ในวันอาทิตย์ที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 www.watchinohills.org E-mail: watchino18@gmail.com และในทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ทางวัดฯ มีบริการขายอาหารคาว-หวาน เพื่อนำเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายของวัดต่อไป ขอเชิญทุกท่านร่วมสนับสนุนกิจกรรมของทางวัดได้ ในเวลา 10.00 น. – 15.30 น.

ขอเชิญพุทธศาสนิกเมธีชนร่วมเป็นประธานทอดผ้ากฐินสามัคคี-ประเพณีลอยกระทง ในวันอาทิตย์ที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ประกวดการแต่งชุดไทยสวยงาม-ประกวดการทำกระทง ชิงรางวัลมากมาย แจ้งความประสงค์เป็นประธานร่วมติดต่อสอบถามได้ตามที่อยู่ข้างต้น


วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556 เวลา 13 .00 น. วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ขอเชิญคณะทำงานร่วมประชุมเตรียมงาน มอบหมายหน้าที่การทำงาน ณ รัตนอุโบสถศาลา ชั้นที่ 2 เรื่องงานบำเพ็ญบุญทอดผ้ากฐินที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 เพื่อความเรียบร้อยและสง่างามของสาธุชนผู้มาร่วมทำบุญ


วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ ล้นเกล้ารัขกาลที่ 5 ได้เสด็จสวรรคต สิริรวมพระชนมายุได้ 58 พรรษา นับเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของทวยราษฎร์ทั้งในและนอกประเทศ ด้วยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่พระปรีชาสามารถ ทรงนำประเทศสู่ความเป็นอารยะทัดเทียมนานาประเทศ และทรงปลดปล่อยทาสให้เป็นไทย พระองค์จึงทรงเป็นที่รักยิ่งของพสก นิกรไทย ทรงได้รับพระราชสมัญญา “พระปิยมหาราช” และถือเอาเสด็จสวรรคตของพระองค์เป็นวันสำคัญเรียกว่า วันปิยมหาราช ประชาชนชาวไทยทั้งในและนอกประเทศต่างก็พากันน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ โดยเฉพาะได้วางพวงมาลาหน้า พระบรมรูปทรงม้าเป็นประจำทุกปี

สำหรับในนครลอสแอนเจลิส สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ร่วมกันวัดไทยฯ ได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมหน้าพระบรมรูปน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ ในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556 โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญหน่วยราชการ สมาคม ชมรม หน่วยงานเอกชน และพี่น้องชาวไทยทุกท่านร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมหน้าพระบรมรูป ณ ลานพระบรมรูปหน้า อาคารโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

คณะสงฆ์วัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวิเทศ และคณะกรรมการวัด ขออนุโมทนาขอบคุณ ทองสุข หอมทรัพย์ แม่ค้าส้มตำมือทองซึ่งกวาดรางวัลการประกวดส้มตำมาทุกงาน ได้อาสาขายส้มตำรสแซบตำรับไทย-ลาว ในงานทอดผ้า กฐินพระราชทานและงานลอยกระทงวัดไทย วันที่ 2-3 ตุลาคม ที่จะถึงนี้ โดยมอบรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายเป็นทุนในการซื้อที่ดินและก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งแรกในอเมริกา ขอให้เจริญในธรรมก้าวหน้าในอาชีพการงานยิ่งขึ้น เทอญฯ