ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 31 สิงหาคม 2562

คณะวัดไทยลอสแองเจลิส โดย หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ และคณะกรรมการวัด ขอเชิญศิษยานุศิษย์ และพี่น้องไทยที่เคารพนับถือ ร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันมรณภาพปีที่ 17 “หลวงเตี่ย” พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดไทยฯ รูปที่ 3 และอดีตประธานกรรมการอำนวยการวัดไทยฯ ในวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 09.30-15.00 น. ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระธรรมทูตทั่วแอลเอและเมืองใกล้เคียง จำนวน 80 รูป ร่วมพิธีมาลาบูชาคุณสักการะอนุสาวรีย์รูปเหมือนหลวงเตี่ย ร่วมพิธีแห่ผ้าป่าบูรณะปฏิสังขรณ์ช่อฟ้าใบระกา และทาสีอุโบสถศาลาถวายเป็นกุศลแด่หลวงเตี่ย ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ธรรมทูต จำนวน 120 รูป โดยประมาณ ช่วงบ่ายเป็นรายการเสวนาศาสนานานาชาติ เรื่องการใช้หลักศาสนาเพื่อการพัฒนาชุมชน โดยผู้แทนศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ซิกข์ และ ศาสนายิว รายการสุดท้ายเป็นพิธีสรงน้ำรูปเหมือนหลวงเตี่ย จึงขอเชิญทุกท่านไปร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยโรงทานบริการอาหารฟรีจะเริ่มบริการตั้งแต่ 10.45 เป็นต้นไป

ผ่านไปแล้วเป็นสัปดาห์ที่ 2 สำหรับการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ภาคปกติ (วันเสาร์-อาทิตย์) ดำเนินการสอนโดยคณะครูอาสาประจำการ 1 ปี จากโครงการส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ โดยได้ทำการคัดเลือกนิสิตจุฬาฯ และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่จบใหม่ๆ แล้วส่งมาสอนตามวัดในมลรัฐต่างๆ ของอเมริกาซึ่งได้แจ้งความจำนงไว้ สำหรับวัดไทยฯ ปีนี้ คณะครูอาสาประจำการ 1 ปี จำนวน 10 คน มีครูโอ๊ต สิทธิชัย กันยะ เป็นหัวหน้า เดินทางมาวัดไทยฯ ตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมเพื่อการเตรียมความพร้อม และได้เปิดการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยเมื่อสัปดาห์ที่ 24-25 สิงหาคมที่ผ่านมา มีนักเรียนเข้าเรียนในแต่ระดับชั้น (อนุบาล-มัธยม) วันเสาร์จำนวน 68 คน วันอาทิตย์ 85 คน รวมเป็นจำนวน 153 คน และมีนักเรียนที่เรียนเฉพาะนาฏศิลป์และดนตรีไทยอีกจำนวนหนึ่งด้วย คณะครูอาสาต้องทำงานหนักแต่ก็สู้ไม่ถอยมีรอยยิ้มเต็มหน้า ช่วงนี้ทางโรงเรียนยังคงเปิดรับสมัครนักเรียนอยู่ โดยได้เปินสอนวิชาศิลปะการป้องการตัว (มวยไทยและกระบี่กระบอง) ขึ้นมาอีกแผนกหนึ่ง สอนเวลา 16.00-18.00 น. ขอเชิญท่านผู้ปกครองที่สนใจนำบุตรหลานไปสมัครเรียนกันได้ทุกๆ วันเสาร์-อาทิตย์ เปิดรับสมัครเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับคณะครูอาสาภาคฤดูร้อน จำนวน 12 ท่าน มี อ.มงกุฎ ประครองสุข ซึ่งเสร็จสิ้นภารกิจในการอบรมบ่มเพาะลูกหลานไทยตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ในระหว่างพักผ่อนเพื่อเตรียมตัวเดินทางคืนสู่อ้อมอุ่นของครอบครัวที่เมืองไทยในวันที่ 3 กันยายน ที่จะถึงนี้ โดยขออยู่ร่วมงานทำบุญครบรอบวันมรณภาพของ “หลวงเตี่ย” พระธรรมราชานุวัตร ซึ่งกำหนดงานวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน ซึ่งเป็นงานช่วงเช้า 9 โมงเช้า ถึงบ่าย 3 โมง ดังนั้น ในวันเดียวกันนี้ เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป วัดไทยฯ โดยเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ จัดงานเลี้ยงส่งและขอบคุณครูอาสาภาคฤดูร้อน ขอเชิญท่านผู้ปกครองภาคฤดูร้อนไปร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมทั้งนำอาหาร (Pot Luck) ไปร่วมรับประทานเป็นการพบปะสังสรรค์ก่อนลาจากด้วย


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบำเพ็ญบุญกุศล “ทำบุญวันสารทไทย-สลากภัต-ตานก๋วยสลาก-บุญข้าวสาก-ประเพณีชิงเปรต” วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถวายสลากภัต ถือศีล ฟังพระธรรมเทศนา ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com


สัมฤทธิบัตรนักเรียนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดสุทธาวาส โรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดสุทธาวาสเปิดการเรียนการสอนเป็นปีที่ 2 นับจากได้สร้างรัตนอุโบสถศาลาและทำพิธีฉลองรัตนอุโบสถศาลาไปแล้วนั้น ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เปิดสอนอบรมกุลบุตร กุลธิดา บุตรหลาน และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจในภาษาไทย วัฒนธรรมไทย รำไทย โดยได้คุณครูอาสาประจำการ 1 ปี จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ มีพระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีพระสมุห์เกรียงศักดิ์ ธญฺญวโร เป็นพระครูใหญ่ และคณะสงฆ์วัดสุทธาวาส ผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันขับเคลื่อน ทำให้โรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดสุทธาวาส พัฒนาขึ้นโดยลำดับ นักเรียนมีพัฒนาการในด้านการอ่าน เขียน พูด ภาษาไทยได้มากขึ้น และสามารถแสดงรำไทยในงานบุญได้สวยสดงดงาม เป็นการส่งต่อวัฒนธรรมไทยให้กับบุตรหลาน เพื่อการดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทยสืบไป (ภาพ :25 สิงหาคม 2562)