ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 8 ธันวาคม 2561

โครงการ “วิปัสสนากรรมฐานเพื่อชีวิต” ระหว่างวันที่ 2 – 6 ธันวาคม 2561 เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ วัดไทยลอสแองเจลิส ดำเนินการอบรมและนำปฏิบัติโดย ดร.พระราชสิทธิมุนี (บุญชิต ญาณสํวโร ป.ธ. 9) ศิษย์เอกพระธรรมธีรราช มหามุนี หรือหลวงพ่อโชดก ญาณสิทธิ อดีตผู้อำนวยการกองการวิปัสสนาธุระ คณะ 5 วัดมหาธาตุ ศูนย์กลางการวิปัสสนาธุระยุค แรกๆ ของคณะสงฆ์ไทย ปรากฏว่ามีญาติโยมสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวน 63 ท่าน โดยเป็นทั้งระดับอาวุโส และระดับวัยงาน ซึ่งเป็นที่ยินดีอย่างยิ่ง เมื่อผู้อาวุโสส่ง "ไม้ต่อ" ให้กับระดับวัยงานในการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา เป็นไปตามพุทธพจน์ที่ว่าการพระ ศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองหรือเสื่อมทรุดก็ขึ้นอยู่กับพุทธบริษัท 4 คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา

วันสุดท้าย คือ วันที่ 6 ธันวาคม เวลา16.00 น. เป็นต้นไป จะมีพิธีปิดโครงการและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมเพื่อแสดง ความยินดี และแสดงความเป็นศาสนิกที่ดีงาม ใฝ่หาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีปิด โครงการโดยพร้อมเพรียงกัน


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ข้ามปี ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2562 ในคืนวันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ร่วมสวดมนต์ข้ามปี เสริมบารมีชีวิต สะเดาะเคราะห์ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ฟังธรรม วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ทำบุญผ้าป่าสามัคคีปีใหม่ ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail:watchino18@gmail.com

และทางวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศล และสวดพระอภิธรรม ดร.แหลมทอง ศิลปานนท์ ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป


ทางวัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ จัดทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ในวันอังคารที่ 1 มกราคม 2552 นี้ โดยมีคุณสุชาดา โสระมากิ เป็นประธานจัดงานและทอดผ้าป่า งานเริ่ม 10.00 น. ณ รัตนอุโบสถศาลา ชั้น 2 ส่วนพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมงาน พิธีทอดผ้าป่า เริ่มตั้งแต่ 13.00 น. เป็นต้นไป จนเสร็จพิธี