ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 24 สิงหาคม 2562

โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ภาคปกติ (วันเสาร์-อาทิตย์) ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษา 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา โดยคณะครูอาสาประจำการ 1 ปี จำนวน 10 คน จากโครงการส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีครูโอ๊ต สิทธิชัย กันยะ เป็นหัวหน้าทีม โดยได้จัดปฐมนิเทศพบปะกับผู้ปกครองนักเรียน ชี้แจงหลักสูตรและแนวทางในการสอน ซึ่งเตรียมมาจากเมืองไทย ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นเวลา 1 เดือน (ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม) จากโครงการ พร้อมทั้งนำเสนอการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีไทย และศิลปะการป้องกันตัว คือมวยไทยและกระบี่กระบองให้ผู้ปกครองได้ชมกันพอให้เห็นแนวทาง รายการสุดท้ายเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีของชาวอิสาน รับขวัญผู้ปกครองนักเรียนที่พาบุตรหลานมาสมัครเรียนและเข้าร่วมพิธีอย่างอบอุ่นประทับใจ โดยการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 24-25 สิงหาคม เวลา 09.00-16.00 น. เป็นต้นไป ช่วงนี้ทางโรงเรียนยังคงเปิดรับนักเรียน ขอเชิญท่านผู้ปกครองไปสมัครเรียนกันได้ตลอดเวลา ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 818-445-6366

คณะวัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ขออนุโมทนาบุญญาติโยมที่ศรัทธาเข้าร่วมโครงการซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์ช่อฟ้าใบระกาและทาสีอุโบสถศาลาวัดไทยฯ โดยร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีตามกำลังศรัทธา ซึ่งกำหนดทอดถวายในงานทำบุญครบรอบวันมรณภาพ “หลวงเตี่ย” พระธรรมราชานุวัตร อดีตประธานอำนวยการวัดไทยฯ วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 ขอประกาศอนุโมทนาต่อจากสัปดาห์ที่แล้วดังต่อไปนี้ คุณสาลี่ ปัทมดิษ $20.00 คุณอังคณา กลิ่นสุคนธ์ $20.00 พระศุภชัย ผลไกรเพชร $15.00 คุณ Richat + Pat + Family $11.00 คุณศิรภัสศร ใจเที่ยง $10.00 คุณวิญญู กิติลีมตระกูล $10.00 คุณ Patana Boriboon $10.00 คุณDee Sitseri $10.00 คุณประดับ เกตุเพชร $10.00 คุณสุรชัย-คุณผานิต ยันต์ประเสริฐ $10.00 คุณอัญชลี-คุณคาเตอร์ และแอนโทนี ลือศิริ $10.00 คุณLyngie Vuthikorn $10.00 คุณสมบูรณ์-สุภัทรา หวังทวีวิทย์ $10.00 คุณกันยณัฏฐ์-คุณภาณี จันทร์เพ็ญ $10.00 คุณนันทภัค มีชัย $10.00 คุณเรืองรอง แจ่มกระจ่าง+คุณสนธยา ธรรมพิทักษ์ $10.00 คุณสกาวพรรณ ทาปัน $10.00 คุณภัควินทร์ พีรอมรสิทธิ์ $10.00 คุณน้ำทิพย์ ยอดเกตุ $5.00 คุณChunjit Frost $5.00 คุณ Somdej Blair $5.00 คุณชื่นจิตต์ ฟลอส $5.00 คุณสมเด็จ แบร์ $5.00 คุณยมนา มุกดารักษ์ (ศรีระวิเชียร) $5.00 คุณสุขุมา วุฒิเป็ก $5.00 คุณสุชาดา อรุณฉาย และครอบครัว $5.00 และ คุณดวงตา คุ้มดี $5.00

ขอจงเจริญสิริสวัสดิ์ประสบแต่สิ่งที่พึงปรารถนาทั้งในปัจจุบันและอนาคต และเจริญในธรรมตลอดกาลเป็นนิตย์ เทอญฯ

สำหรับเจ้าภาพโรงทานบริการอาหารไทยเลิศรสฟรี ในงานทำบุญครบรอบวันมรณภาพ “หลวงเตี่ย” พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดไทยฯ รูปที่ 3 และอดีตประธานอำนวยการวัดไทยฯ กำหนดงานวันที่ 1 กันยายน 2562 ขอประกาศอนุโมทนาดังต่อไปนี้ สมาคมล้านนาไทย สภาหอการค้าไทย สภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ สมาคมไทยปักษ์ใต้ มูลนิธิธารน้ำใจสหรัฐอเมริกา สมาคมพยาบาลไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ คณะ “ร้อยใจรัก” โดย บุญส่ง อนันตสุคนธ์ บริการผลไม้หลากชนิด สมาคมอีสาน บริการส้มตำเจ้าเก่า สภาไทยทาวน์ สมาคมนวดไทยและสปา คณะ “ชาวโป่ง” ชลบุรี (คุณณัฐฐา เหล็งศรีชะเอม บริการส้มตำไก่ย่าง) ชมรมผู้ปกครองนักเรียนวัดไทย คณะคุณนุชนารถ ศิริน บริการก๋วยเตี๋ยวเป็ด (ขอหัวเตา 2 อัน) ร้านอาหารไทย Fortune House, Balboa (ติดต่อไม่ได้) คุณสมเจตน์ กฤษณยุธ คณะอุบาสกอุบาสิกาวัดพระธาตุบัวหลวงไทย คุณนิตย์ ผลอนันต์ บริการขนมครกเจ้าเก่า คุณวาสนา ลาดู และ คุณทิพย์ นิ่มนวล ขออนุโมทนาบุญและขอให้ประสบสิริสวัสดิ์และเจริญในธรรมตลอดกาลเป็นนิตย์ เทอญฯ


เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์ทานกัณฑ์ แสดงธรรมโดย พระมหาสงัด โพธิสาโร เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ คุณวริศนันท์ พงศ์โนนคำ และคณะอุบาสิกาวัดสุทธาวาส ซึ่งวัดสุทธาวาสจัดเทศน์มหาชาติตลอดพรรษา สองอาทิตย์ต่อ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการฟังธรรมตามกาล เปิดโอกาสให้สาธุชนได้มีโอกาสร่วมทำบุญฟังธรรม ตลอดช่วงเข้าพรรษา เป็นการรักษาพุทธประเพณี จัดให้มีการแสดงธรรมตลอดไตรมาส 3 เดือน โดยสาธุชนสามารถรับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์พระเวสสันดรได้ โดยปัจจัยกัณฑ์เทศน์ทั้งหมดสมทบบุญสร้างศาลาโรงทานวิเทศธรรมคุณ ซึ่งขณะนี้ทางวัดสุทธาวาสกำลังดำเนินการก่อสร้างโรงทาน เพื่อเป็นสถานที่ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และใช้สำหรับการแจกทานงานบุญต่างๆ จึงขอเรียนเชิญท่านสาธุชนมาร่วมรับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ และฟังเทศน์ เพิ่มบุญบารมี เพื่อความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไป(ภาพ : 19 สิงหาคม)