ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 1 เมษายน 2557

เหลือเหลือเวลาอีกสัปดาห์เท่านั้น งานเทศกาลประเพณีสงกรานต์วัดไทยแอลเอ เฉลิมฉลองเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของไทย แต่โบราณก็จะเริ่มขึ้นแล้ว เชิญพี่น้องไทยเตรียมตัวเตรียมใจเฉลิมฉลองเนื่องในวันขึ้นปีใหมของไทยอย่างเต็มที่ คณะ กรรมการแต่ละแผนกก็ยังเดินหน้าเตรียมความพร้อมในแผนกของตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง โดยในส่วนของเจ้าภาพผ้าป่า สามัคคีบริวารสงกรานต์ ปลดหนี้ซื้อที่ดินปั๊มน้ำมันถวายวัดเพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม และกิจกรรมครบวงจรของชุมชน ไทย ณ วันนี้ก็ยังมีพี่น้องไทยแจ้งความจำนงขอร่วมเป็นเจ้าภาพกับคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องเป็นที่ปลาบปลื้มใจยิ่ง ขออนุโมทนาบุญเจ้าภาพต่อจากสัปดาห์ที่แล้วดังนี้ คุณนเรศ-อาภรณ์ ปิ่นอลิสา $100 คุณศักดิ์ประเสริฐ โรจนา $100 คุณบุญเจริญ ปุรณะ $120 คุณอำนาจ ชิตามิตร $100 คุณชรินทร์ ธาระ $100 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม $100 คุณ Tim Ruksa Kuson $200 คุณนภาพร พีระประเวช $99.99 คุณหมอจิรวัฒน์ วังวงศ์วิวัฒน์ $100 คุณบุญฉลอง กุสุมลกุล $100 ขออำนาจบุญบารมีหนุนส่งให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ และเจริญในธรรมตลอดกาลเป็นนิตย์ เทอญฯ

ข่าวเป็นที่ยินดีสำหรับพี่น้องไทยในงานเทศกาลสงกรานต์วัดไทยฯ ปีนี้ คือ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดบริการกงสุลสัญจรแก่ชาวไทยในงานเทศกาลสงกรานต์วัดไทยลอสแองเจลิส ทั้งวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 8-9 เมษา ยน 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ศาลาพระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย) ชั้นบน ห้อง 201-202

ในการบริการกงสุลสัญจร สถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้บริการ (1) หนังสือเดินทาง (2) บัตรประจำตัวประชาชน (3) นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ เช่น การรับรองลายมือชื่อ การทำหนังสือมอบอำนาจ การขอสูติบัตรไทย เป็นต้น และ (4) ให้คำปรึกษาด้านกงสุล ผู้ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางจะต้องนัดหมาย เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบเอกสารล่วงหน้า จนครบ จำนวนที่จะให้บริการได้ โดยพี่น้องไทยสามารถนัดหมายได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

ระบบนัดหมายออนไลน์ที่ www.thaiconsulatela.org (กดเลือกแบนเนอร์ “นัดหมายทำหนังสือ เดินทางที่กงสุลสัญจร” ด้านขวามือของหน้าเว็บไซต์ และกดเลือกสถานที่และวันเวลาที่ต้องการ)

โทรศัพท์ 323 – 962 – 9574

อีเมล์: passport@thaiconsulatela.org

สำหรับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนและนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ไม่ต้องนัดหมาย พี่น้องไทย สามารถตรวจสอบเอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน และนิติกรณ์ และงานทะเบียนราษฎร์ได้ที่เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ (www.thaiconsulatela.org) หรือโทรศัพท์สอบถาม ข้อมูลที่ 323 – 962 – 9574 รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook (Royal Thai Consulate – General, Los Angeles) และ Twitter (ThaiCGLA)

วัดไทยฯ ขอเชิญพี่น้องพสกนิกรไทยทุกท่าน ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 19.00 น. โดยมี คุณเรืองกาญจน์ ช่วยเอี่ยม คุณจรรยา แซ่อุ้ย และคุณสมศรี ชนากมล เป็นเจ้าภาพ ร่วมพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัยโดยพร้อมเพรียงกัน