ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 28 เมษายน 2555

วัดพุทธิชิโนฮิลส์ แคลิฟอร์เนีย ขออนุโมทนา/เจริญพร ขอบคุณ ประธานจัดงานสงกรานต์ กนกวรรณ รอดโฉม เพ็ญแข ติลกมนกุล วินนี่ เตียวตระกูลวัฒน์ วารินทร์-ชูศรี เจริญทวีทรัพย์ เล็ก-ระเบียบ นพรัตน์ พร้อมด้วยคณะ ประธานทอดผ้าป่าสามัคคี มณีรัตน์ เอมเปรมศิลป์ กาญจนา-ถาวร งามสันติกุล อรุณี บุญจินดาทรัพย์ประธานจัดประกวดเทพีสงกรานต์ อักษราภัค เกตุทอง และพุทธศาสนิกชนผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมงานประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2555

ผู้ได้รับรางวัล Ruffle ในงานวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2555 มีดังนี้

รางวัลที่ 1 หมายเลข 788115 รางวัลที่ 2 หมายเลข 788253 รางวัลที่ 3 หมายเลข 963174

รางวัล Supper lotto 10 รางวัล ได้แก่ หมายเลข 962707, 962686, 788220, 788101, 788073, 962889, 788129, 962991, 788160, 963141 ติดต่อรับรางวัลได้ที่ วัดพุทธิชิโนฮิลส์ โทร. 909-606-9502


วัดไทยแอล.เอ. เรียบร้อยโรงเรียนวัดไทยไปแล้ว สำหรับการซื้อที่ดินปั๊มน้ำมันตรงมุมถนนรอสโกกับโคลด์วอเตอร์แคนยอน ขนาดประมาณ 20,000 ตารางฟุต เพื่อขยายพื้นที่ของวัดไทยแอลเอ หลังจากที่เป็นข่าวและผ่านกระบวนการต่างๆ มาเป็นเวลาแรมเดือน โดยผู้แทนบริษัทคนกลาง (Escrow) ได้เจรจาเคลียร์เงื่อนไขทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว อุไร เรือนพรหม กรรมการบอร์ดซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มสร้างวัดไทยฯ เป็นผู้เซ็นเช็คจำนวน 1,250,000 เหรียญ เป็นเงินดาวน์งวดแรก จากราคาทั้งสิ้น 2,500,000 เหรียญ โดยมี สุรพล เมฆพงษ์สาทร รองประธานบอร์ดฝ่ายบริหาร และ สง่า นาดี กรรมการบอร์ดคนล่าสุด เป็นสักขีพยาน และต้องจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี

ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวิเทศ หัวหน้าสงฆ์วัดไทยฯ อนุโมทนาขอบคุณ คุณ Peter Grafas และ คุณจิณห์จุทา ศิริ สองสามีภรรยาใจบุญ ซึ่งรับเป็นโบรคเกอร์ในการติดต่อขอซื้อปั๊มน้ำมันดังกล่าว และเจรจาต่อรองจนเรื่องราวต่างๆ ผ่านไปด้วย ความเรียบร้อย โดยคุณปีเตอร์ได้รับเงินตอบแทนค่านายหน้าเป็นจำนวนเงิน 120,000 เหรียญ แต่ด้วยจิตศรัทธา คุณปีเตอร์ ได้คืนถวายวัดครึ่ง หนึ่ง คือ 60,000 เหรียญ สาธุ ขอให้ประสบแต่ความสุข และเจริญในธรรมตลอดกาล

วัดไทยแอลเอ และสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา โดยพระธรรมทูตวัดต่างๆ ในเขตตะวันตก-ใต้ ร่วมใจกันจัดงาน "วิสาขบูชานานาชาติ" ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2555 ระหว่างเวลา 09.30-15.00 น. โดยได้นิมนต์พระ สงฆ์หลากนิกายจากชุมชนชาติต่างๆ ทั้งไทยและเทศประมาณ 100 รูป เข้าร่วมพิธีด้วย โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยพิธีแห่ อัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐานบนเวทีสำหรับศาสนิกสรงน้ำตลอดงาน พิธีสวดมนต์ของพระสงฆ์นานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชา พิธีประกาศตนเป็นพุทธมามกเยาวชน และอุบาสกอุบาสิกา ร่วมภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์นานาชาติ การแสดงทางวัฒนธรรม นานาชาติ และรับประทานอาหารนานาชาติฟรีตลอดงาน ก็ขอเชิญพี่น้องไทยไปร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

คณะวัดไทยฯ โดย หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวิเทศ ขอแสดงความเสียใจต่อคณะปัญจดี อุบาสกอุบาสิกาวัดไทยฯ ที่ ได้สูญเสียสมาชิกคนสำคัญของคณะ คือ คุณจักรทิพย์ ศิริวิสูตร ไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ เจ้าภาพ คือ คุณสุนัดดา ศิริวิสูตร และ ลูกๆ กำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศ ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2555 ที่วัดไทยแอลเอ. โดยมีพิธีรดน้ำศพวันแรก เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป วัดไทยฯ โดยมูลนิธิวัดไทยแอลเอ ร่วมเป็นเจ้าภาพคืนแรก ก็ขอเชิญญาติพี่น้องและท่านที่เคารพนับถือ ไปร่วมพิธีและร่วมแสดงความเสียใจโดยพร้อมเพรียงกัน