ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 13 กันยายน 2557

วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ขอเชิญพุทธศาสนิกเมธีชนร่วมงานบำเพ็ญบุญสลากภัต-ตานก๋วยสลาก-บุญข้าวสาก-ชิงเปรต วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายสลากภัต ฟังเทศมหาชาติชาดก ฟัง-ชม ดนตรีไทย ถวายผ้าป่าสามัคคี ประธานจัดงาน สุรพีร์ พุกดำ นายกสมาคมล้านนา ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 www.watdoisuthepusa.org E-mail: watchino18@gmail.com

ในอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2557 วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ขอเชิญพุทธศาสนิกเมธีชนร่วมทำบุญตักบาตรทิพย์ พระสงฆ์ 108 รูป 99 วัด ในงานบำเพ็ญบุญ “วันมหารำลึก” ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์ประมาณ 150 รูปทั่วอเมริกา ฟังเทศน์ ฟังสวดมาติกา-บังสุกุล ทำบุญอุทิศแก่พระธรรมทูตที่มรณภาพในสหรัฐอเมริกา ถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อพระภิกษุอาพาธ 99 วัด


ในวันที่ 19 ตุลาคม 2557 วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ขอเรียนเชิญร่วมงานบุญกฐิน 359 นามสกุล “ทุนสร้าง Parking Lots 83 คัน” และร่วมทอดผ้าป่า “ทุนสร้างรัตนอุโบสถศาลา” อุทิศกัลปนาผลแด่ญาติผู้ล่วงลับ โดยเริ่มงานตั้งแต่เวลา 10.20 น. สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่โทร: (951) 360-3795, 360-3495


เทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2557 ผ่านมาแล้ว 2 เดือน เหลือเวลาอีกเพียงเดือนเดียวก็จะเป็นช่วงเทศกาลออกพรรษา วันออกพรรษา คือ วันที่ 8 ตุลาคม 2557หลังจากออกพรรษาแล้ว 2 สัปดาห์ คือวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 18-19 ตุลาคม 2557 วัดไทยจัดงานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน และงานลอยกระทงประจำปี โดยปีนี้ สุธรรม เลิศวิชชุหัตถ์ แห่งสุธรรมอิน คัมแท็กซ์ เป็นประธานจัดงาน และประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน นงลักษณ์ กวีวัจน์ นายกสมาคมพยาบาลไทยฯ เป็นประธานงานลอยกระทงและประกวดนางนพมาศ กิจจา-รัชดา คุณาธรรม เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีบริวารกฐิน ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านร่วมงานและร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานโดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าวแจ้งจากแผนกตลาดอาหาร งานทอดกฐินพระราชทานและงานลอยกระทงวัดไทยฯ วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. หรือ 9 โมงเช้า ขอเชิญพ่อค้าแม่ขายทั้งหลาย “จับสลากบูธอาหาร” ณ บริเวณเต้นท์หน้าอนุสาวรีย์หลวงเตี่ย ส่วน ร้านสินค้าพื้นเมืองขอเชิญจองเป็นเจ้าของบูธได้ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2557 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดได้ที่ พระอาจารย์เยือนศรัณย์ จันทโชโต โทร. 818-278-1735 พระณัฐพงษ์ ปัญญาวชิโร โทร. 818-571-6614 และที่ พระมหา บุญลือ วชิรเมธี โทร. 818-579-3217

เปิดเรียนเป็นสัปดาห์ที่ 4 แล้ว สำหรับการเรียนการสอนภาคปกติ โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยแอล.เอ. ดำเนินการสอนโดย คณะครูอาสาท้องถิ่น และครูอาสาประจำการ 1 ปี จากโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จำนวน 9 คน ทุ่มเทจิตวิญญาณให้การศึกษาอบรมลูกหลานไทยอย่างเสียสละ ตั้งแต่เช้าจรดเย็น โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะครูร่วมมือกันจัดโครงการ “งามอย่างไทย” รณรงค์ให้นักเรียนและผู้ปกครองแต่งการด้วยเสื้อผ้าแบบไทย หรือจะเป็นชุด ไทยก็ยิ่งดี โครงการนี้จัดขึ้นทุกๆ สัปดาห์แรกของเดือน เพื่อสร้างความแตกต่างและสีสันบรรยากาศที่หลากหลาย และสร้าง แรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ เกิดสำนึกรักในความเป็นไทยยิ่งขึ้น ปรากฎว่าได้รับการตอบรับจากผู้ปกครองให้ลูกหลานแต่งผ้าไทย กันหนาตาน่าชื่นใจ สำหรับจำนวนนักเรียนสัปดาห์ที่แล้ว วันเสาร์ 127 คน และวันอาทิตย์ 86 คน