ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 10 มีนาคม 2561

งานพิธี “มาฆบูชารำลึก” โดยสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เขตรัฐตะวันตก-ใต้ ซึ่งมี พระราชธรรมวิเทศ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ รูปที่ 1 วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนต์ นครซานฟรานซิสโก ดูแลรับผิดชอบ และ พระวิเทศธรรมคุณ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ รูปที่ 3 วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ดูแลฝ่ายการศึกษาของ สมัชชาสงฆ์ไทยฯ พร้อมด้วยผู้แทนพระธรรมทูตทุกวัดในเขตรัฐตะวันตก-ใต้ ร่วมใจกันจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ ผ่านมา ณ วัดไทยลอสแองเจลิส นอกจากน้อมรำลึกถึงพระปัญญาคุณ พระกรุณาคุณ และพระวิสุทธคุณถวาย เป็นพุทธบูชาแล้ว ก็เป็นการรวบรวมศรัทธาบริจาคของญาติโยม เป็นทุนในการสนับสนุนการศึกษาภาษาบาลี ภาษาที่จารึกพระไตรปิฎกหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยรวบรวมได้เป็นจำนวน 6,439.00 เหรียญสหรัฐ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ได้จัดตั้ง “สำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา” ในความดูแลของสมัชชา สงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ส่งเสริมเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจของพระธรรมทูตที่มาปฏิบัติศาสนกิจตามรักษา ศรัทธาของญาติโยมที่ประกอบอาชีพสร้างหลักฐานอยู่ตามรัฐต่างๆ ทั่วอเมริกา โดยได้ดำเนินการมาเป็นเวลา 4 ปีแล้ว ปัจจุบัน ท่านเจ้าคุณพระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ รองประธานสมัชชาฯ รูปที่ 3 รับหน้าที่ดูแลโดยมีการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจของพระธรรมทูตในเดือนพฤษภาคมของทุกๆ ปี โดยแม่กองบาลีสนามหลวงที่เมืองไทยจัดส่งผู้แทนมาดำเนินการสอบ สำหรับปีการศึกษานี้กำหนดจัดสอบ ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561

ในส่วนของวัดไทยแอล.เอ. หลังจากเสร็จสิ้นการงานพิธีมาฆบูชารำลึกเรียบร้อยแล้ว ก็เป็นงานเตรียมความพร้อม สำหรับงานเทศกาลสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ของไทยแต่โบราณ ซึ่งปีนี้กำหนดงานวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 14-15 เมษายน ศกนี้ โดยมี คุณจีน่า ปรีชา นายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ เป็นประธานจัดงาน คุณรัชดา คุณาธรรม จากสมาคมไทยปักษ์ใต้ เป็นประธานกองประกวดเทพีสงกรานต์ และ คุณอรุณรัศมี อัมพุนันทน์ และ Mr. Ralph Torres แห่งสุสานพิมานไทย เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี และกรรมการแต่ละแผนกต่างก็เตรียม การวางแผนงานกันอย่างแข็งขัน โดยเฉพาะแผนกอาหารตลาดวัดไทย ประกาศเปิดให้จองบูธขายสินค้าพื้นเมืองได้ แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เชิญพ่อค้าแม่ขายติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ ท่านเจ้าคุณพระสุมณฑ์ธรรมวงศ์ โทร. 818-942-4054 ท่านพระมหาประจวบ ฐานจาโร โทร. 818-915-6873 และท่านพระมหาประเวช ปัญญาวชิโร โทร. 818-423-9651 หรือพระเจ้าหน้าที่นายเวรบนอุโบสถศาลาวัดไทยฯ ได้ทุกวัน


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานวันกตัญญูกตเวทิตาธรรมรำลึก น้อมถวายแด่พระอาจารย์สมบัติ ญาณวโร-หลวงพ่อวิเวกานันทะ วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี งานประเพณีวันสงกรานต์-สืบสานวัฒนธรรมไทย วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เลื่อนขึ้นมาจัดวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com


วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 วัดสุทธาวาสจัดงานบุญสมโภชวัดครบ 21 ปี ทำบุญตักบาตร และถวายผ้าป่าทุนสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ โดยมี Mr. Nicholas คุณสุมานี Lissaman เป็นประธานทอดผ้าป่าทุนสร้างโรงทาน จึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc เว็ปไซต์ www.suddhavasa.org