ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 2 กันยายน 2560

คณะวัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ และคณะกรรมการ จัดพิธีทำบุญครบรอบวันมรณภาพของ “หลวงเตี่ย” พระธรรมราชานุวัตร อดีตประธาน อำนวยการและเจ้าอาวาสวัดไทยแอลเอ และงานทำบุญครอบรอบ 100 วัน ถวาย “หลวงตา” ท่านพระครูเกษมศาสนวิเทศ อดีตรองเจ้าอาวาสวัดไทยฯ โดยกำหนดงานวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ด้วยพิธีถวายสักการะอนุสาวรีย์หลวงเตี่ย โดยหลวงพ่อใหญ่นำขบวนแห่รูปหลวงเตี่ย และหลวงตา จากบริเวณหน้าประตูทางเข้าย่านถนนแคนทาร่า มาที่หน้ากุฏิ 1 แล้วเลี้ยวมาทางอุโบสถศาลาสู่หน้าอนุสาวรีย์ หลวงเตี่ย แล้วหลวงพ่อใหญ่วาง พานดอกไม้สักการะ จากนั้นครูวรรณวรางค์ โอฬาริกพันธุ์ ขับบทเสภาบูชาคุณหลวงเตี่ย แล้ว พระสงฆ์ธรรมทูต 80 รูป เจริญบทสังฆคุณบูชาหลวงเตี่ยและหลวงตา จากนั้นก็จะเป็นพิธีทำบุญตักบาตร หลวงพ่อใหญ่นำ ญาติโยมใส่บาตรพระสงฆ์ที่เดินเรียงแถวลงมาจากอุโบสถศาลา จากนั้นก็จะขึ้นไปประกอบบุญพิธีบนอุโบสถศาลา พระสงฆ์ สมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ ญาติโยมถวาย ไทยธรรม กรวดน้ำรับพร แล้วถวายภัตตาหารเพล

สำหรับช่วงบ่ายเริ่มพิธีเวลา 12.30 น. เป็นต้นไป พระสงฆ์ธรรมทูต 70 รูป รับทักษิณานุปทาน ต่อด้วยโชว์นาฏศิลป์ของแผนก นาฏศิลป์ โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ รายการสุดท้ายเป็นพิธีถวายน้ำสรงรูปเหมือนหลวงเตี่ย พระธรรมราชานุวัตร เป็นอัน เสร็จพิธี ขอเชิญศิษยานุศิลป์และท่านที่เคารพนับถือไปร่วมบุญโดยพร้อมเพรียงกัน ตลอดงานทางวัดจัดบริการโรงทานอาหาร ฟรีสำหรับพี่น้องไทย โดยได้รับแรงบุญศรัทธาจากสมาคมชมรม และญาติโยมดังขออนุโมทนาบุญต่อไปนี้ คือ

- คณะศิษย์หลวงเตี่ย บริการข้าวหมูแดง

- ร้านบางกอกมาร์เก็ต โดย คุณมารศรี ติลกมนกุล

- สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ โดย คุณจีน่า ปรีชา

- สภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ โดย คุณกิริยา หิรัญพลกุล

- หอการค้าไทย โดย คุณยุพินภักตร์ เตโชภาส

- สมาคมไทยปักษ์ใต้ โดย คุณจุฑาภรณ์ ไชยรัตน์ติเวช

- สมาคมอีสาน โดย คุณจันทรา แก้วดี และ คุณวราภรณ์ เกษมศิลป์

- คณะวัดมอญรามัญ

- คณะวัดพระธาตุบัวหลวงไทย

- คุณณัฐฐา เหล็งศรีชะเอม บริการส้มตำรสแซบ และไก่ทอดอร่อยๆ

- คุณเชอร์รี คำลือ และแม่ๆ นักเรียนวัดไทย

- คุณสุ และเพื่อนๆ บริการน้ำชากาแฟ

- โตศะศุข บุญหนุน และ ดิว บริการข้าวหมูแดง

- มูลนิธิธารน้ำใจในสหรัฐอเมริกา

- รักหลวงเตี่ย ปุ๋ย กฤษณายุธ

- คณะวัดไทยศรีโสดาซัลวัลเล่ย์

- คุณวรไทย ไชยสิทธิ์ บริการน้ำแข็งใส

- สำหรับการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน ถึง 13 สิงหาคม 2560 โดยความร่วมมือของโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดส่งครู อาสาสมัครจำนวน 12 ท่าน มี อ.กาญจนา เบ้าทอง เป็นหัวหน้าคณะ หรือครูใหญ่ มาดำเนินการให้การศึกษาอบรมบ่มเพาะ ลูกหลานไทยที่เกิดและเติบโตในต่างแดน ปลุกจิตสำนึกรักและผูกพันในความเป็นไทยด้วยจิตวิญญาณเสียสละและทุ่มเทตลอด เวลาดังกล่าวนั้น คณะครูทั้ง 12 ท่านมีกำหนดเดินทางกลับเมืองไทยคืนสู่ความอบอุ่นของครอบครัวและญาติพี่น้องในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 นี้ วัดไทยฯ โดยคณะสงฆ์และกรรมการวัดจึงจัดงานเลี้ยงส่งและขอบคุณคุณครูในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนภาคฤดูร้อน ร่วมเลี้ยงส่งขอบคุณ และสนทนาปราศรัยเป็นการอำลา และขอบคุณในความเสียสละของคณะครูทุกท่าน พร้อมทั้งนำอาหาร (Pot Luck) มารับประทานร่วมกันด้วย


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญ “งานสลากภัต-บุญข้าวสาก-ตานก๋วยสลาก-ชิงเปรต” วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี ถวายสลากภัต ชม-ฟัง ดนตรีไทย ของคณะนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ทางวัดเตรียมสลากภัตไว้ให้บูชาสำหรับท่านสาธุชนผู้ไม่ได้นำมา ติดต่อสอบถามได้ที่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com


วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 วัดสุทธาวาส จะจัดงานบุญวันสารทไทย ทอดผ้าป่าสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ โดยมีคุณสุนทรี คุณสุภาภรณ์ พัฒน์ดิศักดิ์กุล เป็นประธานทอดผ้าป่า จึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc, www.suddhavasa.org

และวัดสุทธาวาสเปิดรับสมัครเด็กนักเรียนที่สนใจเรียนภาษาไทย และพระพุทธศาสนา เพื่อความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย เปิดสอนทุกวันอาทิตย์ ผู้ปกครองท่านใดสนใจนำบุตรหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดสุทธาวาส เริ่มสมัครและแจ้งความประสงค์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ เริ่มเปิดการเรียนการสอนเดือน สิงหาคม 2560 นี้ โดยคณะครูจากครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย