ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 7 กุมภาพันธ์ 2557

แม่กองบาลีสนามหลวงอนุมัติให้เปิดสนามสอบบาลีสนามหลวงครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจะจัดสอบครั้งที่ 1 ชั้นประโยค 1-2 ถึง ประโยค ป.ธ.5 ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม พ.ศ.2558 นี้ ที่สนามสอบวัดไทยลอสแองเจลิส.. ขอนิมนต์พระภิกษุสามเณรผู้สนใจสอบบาลี..ส่งใบสมัครขอสอบภายในวันที่ 6 ธันวาคมนี้ ที่สำนักงานรองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาวัดสุทธาวาส โทร: (951) 360-3795, 360-3495

อาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 Mrs.Visakha Truong พร้อมครอบครัว ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมบุญงานบำเพ็ญบุญวันมาฆบูชา ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหารายได้สมทบทุน “สร้าง Parking Lots 83 คัน” ณ ศาลาบุญ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์


พิธีไหว้ครูประจำปี 2557 ซึ่งโรงเรียพุทธศาสนาวัดไทยแอล.เอ. โดยคณะครูอาสาสมัครร่วมใจกันจัดขึ้นเมื่อบ่ายวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ผ่านมา ผู้ปกครองให้ความสนใจ “อุ้มลูกจูงหลาน” เข้าร่วมพิธีอย่างอบอุ่นด้วยตระหนักเป็นอย่างดีว่า ครูเป็น “พ่อแม่คนที่สอง” ของลูกๆ ให้ลูกๆ ได้รำลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ แสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อคุณครู อันจะส่งผลให้เกิดความรักความผูกพันและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้น โดยในพิธีวันเสาร์ ท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เจษฎา กตเวทิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ส่วนวันอาทิตย์ ครูแต๋ว สุวัฒนา ปิ่นวัฒนะ ครูอาวุโสอยู่คู่โรงเรียนวัดไทยฯ มาตั้งแต่ปี 1974 ให้เกียรติเป็นประธานครูในพิธี

นอกเหนือจากคณะครูอาสาท้องถิ่น และครูอาสาประจำการ 1 ปี จากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ชุดปัจจุบัน เข้าร่วมพิธีนั่งเรียงแถวให้เด็กๆ เข้ามอบดอกไม้บูชาพระคุณครูและกราบขอพรชัยมงคลแล้ว ทางโรงเรียนได้เชิญอดีตครูของโรงเรียนเข้าร่วมพิธีด้วย โดยอดีตคุณครูที่ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีปีนี้ คือ คุณครูก่องแก้ว (รงควิลิต) โควานันท์ ครูใหญ่คนแรก ปี 1982 ครูจิตสมัย สุวรรณสาคร (1982) ครูนวลมณี สีบุญเรือง (1985) ครูสุวพรรณ เอเวอร์ซัน (1986) ครูเพ็ญนภา มิลเลอร์ ครูเศรษฐพรรณ ยูวะเวส (2003) ครูสมจิต เค้าอ้น (2005) ครูกนกพันธ์ ปานสำลี ครูนูโน่ สุรสีห์ จิตมานนท์ และครูอรุณรัศมี อัมพุนันทน์ จากโรงเรียนวัดป่าธรรมชาติ ขออนุโมทนาขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

ในโอกาสเดียวกันนี้ ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับชุมชนไทยอีก 3 ท่าน เข้าร่วมในงานพิธีไหว้ครูประจำ ปี และงานวันเด็กแห่งชาติปีนี้ คือ บุญส่ง อนันตสุคนธ์ ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ล่าสุดของแอล.เอ. และประธานจัดงานเทศกาลสงกรานต์วัดไทยฯ ปี 2558 “ซุปเปอร์แพท” ปิยพัชรี (เวโรจน์) ศิลปี ประธานจัดหาทุนช่วยงานมหกรรม ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ 17 ของโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ซึ่งกำหนดการแสดงในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 ณ โรงละครของโรงเรียนมัธยมพาโนรามา เมืองแวนนายส์ และท่านสุดท้ายที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติในวัน อาทิตย์ คือ จีน่า ปรีชา เปรมรัศมี แห่งเอสเคอินชัวรันส์ ขออนุโมทนาขอบคุณในน้ำใจอันงดงามอย่างยิ่ง

วันอังคารที่10 และพุธที่11 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีสำนักงานเลขาธิการสมัชชาฯ อยู่ที่วัด ไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มีกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาทุกรูป ณ วัดไทยแอล.เอ. เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยคาดว่าจะมีพระสงฆ์ธรรมทูตไม่ต่ำกว่า 50 องค์ เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์ โดยจะเป็นการ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสมัชชาฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ 39 และเตรียมความพร้อมในการจัดงานฉลองสมณ ศักดิ์และสัญญาบัตรพัดยศพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมงคลวิเทศ ถวายหลวงพ่อใหญ่เจ้าอาวาสวัดไทยฯ ด้วย ขอเชิญพี่ น้องไทยทุกท่าน ร่วมถวายภัตตาหารเพลและน้ำปานะแด่พระคุณเจ้าที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

สุดท้ายนี้ ขอประกาศอนุโมทนาผู้ศรัทธาแจ้งความจำนงขอเป็นเจ้าภาพถวายพระธรรมจากทั่วโลกที่เข้าร่วมประชุมสมัชชา สงฆ์ไทยฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ 39 ต่อจากครั้งที่แล้วดังต่อไปนี้พระวิชัยวรินฺโท $1,000 พรทิพย์ โปรไวเชอร์ $200 ธัญญา แอนน์ จุนาพงศ์ $200 สมจิตร เค้าอ้น $200 ด.ญ.บุญรักษา ทานากะ $200ชำนาญ-นุชนารถ ศิริน $200 ดร.อุบลวรรณ หงษ์วิทยาการ (จุฬาฯ) $200 วราภรณ์ ศรีพลอย $200 เชอรี่คำลือ $200 จันทร์จิรา-อนันต์ บัณฑิตกุล $200 รจิต ปิ่นวัฒนะ และครอบครัว & ครอบครัวบูรพา $200 สมนึก-พรพรรณ ธาระ $500 อัมพร วงศ์ข้าหลวง $200 เล็ก เพ็ญกุล $200 สมจิตร เพียรใจ $200 สุวรรณา พันธุ์เมฆ $200 พรเพ็ญ แซ่โง้ว $200 บุญเจริญ ปุรณะ $200 บุญฉลอง กุสุมลกุล $200 สายสุดา ร่มโพธิ์ $200 ระวิวรรณ คงเพ็ชรศักดิ์ $200 ไอด้า เตโชภาส $1,000 วราภรณ์ เกษมศิลป์ $200 สมาคมอิสาน (พูนสิน สุทธิสาร) $200 สิริพังงา ไทยมาส $200 นพดล วงศ์ชัยวัฒน์ $1,000 มาลินี พวงบานเย็น $400 สริตา สังข์เฉย $200ภาณี ตันติธรรม $200 และอนุวัฒน์-อลิสยา บุษพักตร์ $200 ขอให้ประสบสุขสิริสวัสดิ์และเจริญในธรรม ตลอดกาลเป็นนิตย์ เทอญฯ