ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 15 มิถุนายน 2562

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน ที่จะถึงนี้ โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส โดยคณะครูอาสาร่วมใจกันจัดงานมหกรรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ 21 ภายใต้แนวคิด “เยือนถิ่นแผ่นดินสยาม” เป็นการย้อนอดีตหยิบยกเอาวัฒนธรรมประเพณีในยุคที่ไทยเรายังใช้ชื่อว่า “สยาม” เป็นยุคที่กำลังเรืองรุ่งมีการค้าขายกับนานาประเทศ จนเกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมต่างๆ หลอมรวมกันเป็นวัฒนธรรมไทยจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งเป็นความแตกต่างๆ จากทุกครั้งที่ผ่านมา นำเสนอโดยลูกไทยหลานไทยในต่างแดนซึ่งได้รับการฝึกสอนและฝึกซ้อมเข้มอย่างหนักมาเป็นเวลาแรมเดือนจากคณะครูอาสาสมัครของเรา กำหนด การแสดง ณ โรงละครของโรงเรียนมัธยมพาโนรามา เลขที่ 8015 Van Nuys Blvd, Panorama City, CA 91402 เริ่มเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยมี คุณจีน่า ปรีชา และ คุณตัน พัฒนะ เป็นประธานจัดงาน ท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส คุณมังกร ประทุมแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ขอเชิญท่านผู้ปกครองและพี่น้องไทยทุกท่านไปร่วมเป็นกำลังให้ลูกหลานของเราโดยพร้อมเพรียงกัน บัตรราคม 10 เหรียญ สามารถซื้อได้ที่งาน

รุ่งขึ้นเช้าวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เป็นงานสมโภชอายุวัฒนมงคลครบ 87 ปี ของหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยฯ เริ่มเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป หลวงพ่อใหญ่นำญาติโยมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ธรรมทูต 89 รูป แล้วเป็นรายการมาลาบูชาคุณ “หลวงเตี่ย” พระธรรมราชานุวัตร อดีตประธานอำนวยการวัดไทยฯ ณ อนุสาวรีย์หลวงเตี่ย จากนั้นขึ้นสู่อุโบสถศาลา พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ถวายไทยธรรมและถวายภัตตาหารเพล ส่วนช่วงบ่าย เริ่มเวลา 13.00 น. พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 2 และเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แสดงปาฐกถาธรรมพิเศษ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน” จบแล้วเป็นพิธีทักษิณานุปทาน รำอวยพร และพิธีสรงน้ำหลวงพ่อใหญ่เป็นเสร็จพิธี ขอเชิญศิษยานุศิษย์และท่านที่เคารพนับถือเป็นร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ทางวัดมีโรงทานบริการอาหารไทยฟรีเริ่มเวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

คณะสงฆ์วัดไทยฯ ขออนุโมทนาญาติพี่น้องไทยที่แจ้งความจำนงเป็นเจ้าภาพตั้งโรงท่านบริการอาหารฟรี คือ สมาคมไทยแห่งแคลฟอร์เนียภาคใต้ สมาคมอีสาน บริการส้มตำ สมาคมไทยปักษ์ใต้ คณะไทยนิวเยียร์สงกรานต์เฟสติวัล บริการก๋วยเตี๋ยวเลิศรส สภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ และหอการค้าไทย โดย คุณไอด้า เตโชภาส บริการขนมหวาน คุณสมภพ-พรรณี แม้นนิล บริการขนมจีนน้ำยา คุณบุญส่ง อนันตสุคนธ์ บริการผลไม้ คณะผู้ปกครองนักเรียนวัดไทย คุณนิตย์ ผลอนันต์ บริการขนมครกเจ้าเก่า คณะแกะสลักผักผลไม้ โดย คุณเสาวภา ออลไบรท์ และศิษย์ คณะวัดไทยศรีโสดา และห้องอาหารจิตลดาบริการแกงเหลืองและแกงไตปลา คณะกรรมฐานวัดไทยลอสแองเจลิส โดย คุณนุชนารถ ศิริน และทีมงาน คุณณัฐฐา เหล็งศรีชะเอม และคณะ มูลนิธิธารน้ำใจสหรัฐอเมริกา บริการน้ำดื่มเย็นๆ ตลอดงาน ขอเชิญพี่น้องไทยไปเลือกชมอาหารเลิศรสกันได้ตามสะดวก และขออนุโมทนาคณะเจ้าภาพโรงทานทุกท่าน ขอพระคุณพระรัตนตรัยและพรอันประเสร็จบันดาลให้ประสบแต่ความสุขสิริสวัสดิ์และเจริญในธรรมตลอดกาลนาน

สำหรับท่านที่มีจิตศรัทธาแจ้งความจำนงขอเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยอันควรแก่สมณบริโภค แด่พระคุณเจ้าพระธรรมทูตที่ได้รับอาราธนาเจริญพระพุทธมนต์และทักษิณานุปทานในงานอายุวัฒนมงคลของหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ขออนุโมทนดังต่อไปนี้ คือ ถวายพระสงฆ์สมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ ประกอบด้ว คุณวิจิตรา กาญจนะทัพพะ คุณวาสินี-กุสุมา ธรรมปัญญา คุณทองหล่อ โพธิ์แดง ครอบครัวแม่ลำไย ผิวเผือก คุณโอฬาร-เทียมจันทร์ บุญรักษ์ ครอบครัวคุณสำรอง จารุธวัช คุณวนิดา ศรีวะรมย์ คุณจันทนา สุขเดช และ คุณระยอง-กัญญา แสงนิล ส่วนรายนามเจ้าภาพถวายพระสงฆ์รับทักษิณานุปทาน คือ คุณหน่อย ร้านก๋วยเตี๋ยวเฮง เฮง $100 คุณฉวีวรรณ ร้านยายหวี $100 คุณเชอรี่ คำลือ $ 100 แม่ลำไย ผิวเผือก $100 คุณมืด คมคาย ชาญประกฤต $100 คุณภาสินี $ 20 คุณสำเภา พงษ์เวช $200 คุณรสสุคนธ์ แสนสระดี $100 คุณอุษา แฮสเซนเบอร์ก $400 คุณณัฐฐา เหล็งศรีชะเอม $200 และ คุณชวพจน์-วรรณวิภา ถุงสุวรรณ $100 ขออนุโมทนาในบุญโดยทั่วหน้ากัน สาธุ