ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 11 สิงหาคม 2561

โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ทำการเปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน ที่ผ่านมา ดำเนินการเรียนสอนโดยคณะครูอาสาสมัครจากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่าง ประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี อ.ดร.บุษกร เลิศวีระศิริกุล จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เป็นหัวหน้าคณะ นำน้องๆ ครูอาสารวม 12 ท่าน มาให้การอบรมบ่มเพาะลูกหลานไทยที่เกิดและเติบโตในต่างแดนอย่าง เสียสละและทุ่มเทเป็นเวลา 9 สัปดาห์ สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายซึ่งคณะครูอาสาได้พร้อมใจกันจัดเป็นสัปดาห์แห่งวิชา การ นำเสนอผลงานของลูกหลานให้ผู้ปกครองได้ชมกัน และได้พร้อมใจกันจัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรและปิดภาคเรียนในวัน เสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ท่านรองกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส คุณโกศล สถิตธรรมจิตร เป็นผู้แทนท่านกงสุลใหญ่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ขอเชิญท่านผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าร่วมพิธีตามและเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

รุ่งขึ้นวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และงานวันแม่แห่งชาติ ซึ่งคณะครูอาสาฯ ร่วมกับ สภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนีย ภาคใต้ โดย กิริยา หิรัญพลกุล ประธานสภาสตรี พร้อมใจกันจัดขึ้น รวมพลังใจพสกนิกร ทุกหมู่เหล่าน้อมเกล้าฯ ถวายพระพร ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน โดยมีผู้แทนสมาคมชมรมต่างๆ และองค์กรเอกชนเข้าร่วม

วางพานพุ่มเงินพุ่มทองถวายพระพร และ ร้องเพลง “สดุดีพระแม่เจ้า” โดยพิธีดังกล่าว ร้อยโทหญิงกรรภิรมย์ วิชาธร เป็น ผู้แทนท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานในพิธีนำถวายพระพร และให้เกียรติมอบเกียรติ บัตรประกาศ

เกียรติคุณให้กับคุณแม่ดีเด่นชุมชนไทย และแม่ดีเด่นโรงเรียน เนื่องในวันแม่แห่งชาติด้วย

สำหรับคุณแม่ดีเด่นชุมชนไทย ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการนั้น ประกอบด้วย

1. คุณแม่ศรี สุกทองคำ

2. คุณอุไร เลื่อนประกันสิทธิ์

3. คุณกัลลิกา ดีดาษ

4. คุณสุจิต พุ่มวิเศษ

5. คุณรัชนี สังขมี และ

6. คุณศศิ เบ็นอีวีเด็ส

ขอเชิญญาติสนิทมิตรสหายและท่านที่เคารพนับถือไปร่วมแสดงความยินดีกับคุณแม่ดีเด่นชุมชนทั้ง 6 ท่าน ได้ตามอัธยาศัย

นอกเหนือจากเชิญผู้แทนสมาคม ชมรมต่างๆ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แล้ว คณะกรรมการได้เชิญผู้แทนสมาคมชมรมต่างๆ ตั้งบูธบริการอาหารไทยฟรี สำหรับพสกนิกรชาวไทยที่ไปร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติด้วยความจงรักภักดี ขออนุโทนาบุญและขอบคุณดังต่อไปนี้

1. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

2. สมาคมอีสาน บริการส้มตำ

3. ร้านนวดชบา (โอ๋) บริการขนมจีนน้ำยาป่า

4. อู่ซ่อมรถ แดงบอดี้ชอป บริการลอดช่องสิงคโปร์

5. สมาคมไทย และสภาไทยทาวน์ บริการข้าวมันไก่

6. สมาคมไทยล้านนา บริการข้าวซอย น้ำพริกอ่อง และข้าวเหนียว

7. สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ

8. สภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ บริการสลิ่ม

9. หอการค้าไทย บริการสลิ่ม และ

10. ร้าน Blue Elephant บริการสลิ่ม

11. สมาคมพยาบาลไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้

12. ชมรมชาวพระประแดง

13. โครงการฝันเป็นจริง บริการขนมหวาน

14. เล็ก เพ็ญกุล ผัดไทย

15. คุณณัฐฐา เหล็งศรีชะเอม บริการส้มตำหมูย่าง

16. ชมรมสุขภาพหมอเขียว แจกน้ำสมุนไพร กับขนมแบบไทยไทย