ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 17 ตุลาคม 2558

ใกล้เข้ามาตามลำดับสำหรับงานทอดกฐินพระราชทาน และงานลอยกระทงวัดไทย กำหนดงานวันที่ 7-8 พฤศจิกายน ศกนี้ หลังจากออกพรรษาแล้ว (วันออกพรรษา คือ วันที่ 27 ตุลาคม) 2 สัปดาห์ ก็จะเป็นงานพิธีทอดผ้าพระกฐิน พระราชทาน ปีนี้ คุณโสภณ-สุภาวดี นุชละออ แห่งห้องอาหาร “วิม” 4 สาขา มีศรัทธารับเป็นประธานจัดงาน และ เป็นผู้ถวายผ้าพระกฐิน พระราชทาน ซึ่งคุณสุภาวดีได้เดินทางกลับเมืองไทยไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อรับผ้าพระกฐินพระราชทาน ด้วยตนเอง และจะเดินทางกลับแอล.เอ. วันที่ 27 ตุลาคมนี้

เนื่องในวโรกาสวันปิยมหาราช (23 ตุลาคม) ปีนี้ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย ร่วมกับ วัดไทยฯ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558 เริ่มเวลา 13.00 น. หรือบ่ายโมงเป็นต้นไป ขอเชิญผู้แทน หน่วยราชการ สมาคมชมรมต่างๆ และหน่วยงานเอกชนเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระปิย มหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงปลดปล่อยทาสให้เป็นไท ทรงปฏิรูปประเทศสู่ความเป็น สากลเท่าเทียมนานาประเทศ ณ บริเวณลานวัดไทยฯ โดยพร้อมเพรียงกัน


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญงานออกพรรษา-ตักบาตรเทโวโรหณะ ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 www.watdoisuthepusa.org E-mail: watchino18@gmail.com

และขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน-งานประเพณียี่เป็ง ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จึงขอเรียนเชิญร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ และร่วมบริจาคถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ด้วย


วันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม 2558 แอนนา-ลินดา Chinn ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมบุญวันออกพรรษา ตักบาตรเทโว ทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างพื้นชั้นบน-ชั้นล่าง รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495