ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 16 กันยายน 2560

เทศกาลเข้าพรรษาซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยจะสิ้นสุดวันเข้าพรรษาในวันที่ 5 ตุลาคม ที่จะ ถึงนี้ นอกเหนือจากกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ วันละ 4 ครั้ง (เช้ามืด-เจ็ดโมงเช้า-ห้าโมงเย็น-สองทุ่ม) แล้ว วัดไทยฯ ได้จัด เทศน์มหาชาติ หรือ มหาเวสสันดรชาดก เป็นธรรมนิยมที่ชาวพุทธไทยได้จัดให้มีขึ้นประจำปี สืบทอดเป็นประเพณีกันมา ช้านานจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตแบบไทยๆ ประเพณีเทศน์มหาชาติ จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตของคนไทยมาแต่ อดีตจนปัจจุบัน เพราะเป็นประเพณีที่ให้ทั้งความสนุกสนาน สร้างความสมานสามัคคีในชุมชน และสอดแทรกการอบรม สั่งสอนศีลธรรมคุณธรรมแก่ประชาชนผู้ร่วมกิจกรรมไปพร้อมกัน โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเป็นกัณฑ์ที่ 10 คือ กัณฑ์ สักกบรรพ ท่านเจ้าคุณพระวิเทศธรรมวงศ์ เป็นองค์แสดง คุณชรินทร์ ธาระ และ คุณอุมาลินี ปิ่นวัฒนะ พร้อมด้วยญาติ โยมวัดไทยฯ เป็นเจ้าภาพ รวบรวมปัจจัยกัณฑ์เทศน์สำหรับบำรุงศาสนสมบัติของวัด เป็นจำนวน $2,632.00 สาธุ

สำหรับวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 จะเป็นการเทศน์มหาชาติกัณฑ์ที่ 11 คือ กัณฑ์มหาราช ประดับด้วยพระคาถา 69 พระคาถา เป็นการพรรณนาถึงการที่เทพเจ้าจำแลงองค์ทำนุบำรุงขวัญสองกุมารก่อนเสด็จนิวัติถึงมหานครสีพี เมื่อเดินทาง ผ่านป่าใหญ่ชูชกจะผูกสองกุมารไว้ที่โคนต้นไม้ ส่วนตนเองปีนขึ้นไปนอนต้นไม้ เหล่าเทพเทวดาจึงแปลงร่างลงมาปกป้อง สองกุมาร จนเดินทางถึงกรุงสีพี พระเจ้ากรุงสีพีเกิดนิมิตฝันตามคำทำนายยังความปีติปราโมทย์ เมื่อเสด็จลงหน้าลานหลวง ตอนรุ่งเช้าทอดพระเนตรเห็นชูชกพากุมารน้อยสององค์ ทรงทราบความจริงจึงพระราชทานค่าไถ่คืน ต่อมาชูชกก็ดับชีพ ตักษัยด้วยเพราะเตโชธาตุไม่ย่อย ชาลีจึงได้ทูลขอให้ไปรับพระบิดาพระมารดานิวัติพระนคร ในขณะเดียวกันเจ้านครลิงคะ ได้มอบคืนช้างปัจจัยนาคแก่นครสีพีด้วย กัณฑ์นี้ท่านพระครูสังฆรักษ์เยือนศรัณย์ จันทโชโต เป็นองค์แสดง ก็ขอเชิญญาติ โยมผู้ศรัทธาฟังเทศน์มหาชาติ และร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยพร้อมเพรียงกัน

ย้ำกันอีกครั้งสำหรับงานประเพณีลอยกระทง และงานบุญพิธีทอดผ้าพระกฐินวัดไทยฯ ปีนี้แต่เดิมกำหนดทอด วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 14-15 ตุลาคม 2560 แต่ในการประชุมคณะสงฆ์และกรรมการวัดไทยฯ เมื่อต้นเดือนที่แล้วมีมติให้เลื่อนออกไป เป็นวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 28-29 ตุลาคม 2560 โดยมีคุณปิยพัชรี “ซุปเปอร์แพท” ศิลปี เป็นประธานจัดงาน และเป็นผู้ถวาย ผ้าพระกฐินพระราชทาน คุณจีน่า ปรีชา นายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ เป็นประธานทอดผ้าป่าบริวารผ้าพระ กฐิน ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านไปร่วมบุญโดยพร้อมเพรียงกัน


วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 วัดสุทธาวาส จะจัดงานบุญทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมีคุณสุเทพ คุณวินนี่ เตียวตระกูลวัฒน์ ร้านอาหารไทยเพรสซิเด้นไทย เป็นประธานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน จึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc, www.suddhavasa.org