ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 14 มิถุนายน 2557

งานพิธีมอบสัมฤทธิบัตรปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2556-57 โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยแอล.เอ. เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมาซึ่งเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นกิจกรรมทบทวนความรู้ความเข้าใจ เพิ่มทักษะด้านการฟัง อ่าน พูด และเขียน เด็กๆ สนใจเข้าแข่งขันกิจกรรมสะกดคำกันอย่างสนุกสนานเอาจริงเอาจัง ทั้งครูและผู้ปกครองเฮฮาลุ้นกันอย่างเต็มที่ เปี่ยมด้วย สีสันบรรยากาศ จากนั้นเวลา 13.00 น. หรือบ่ายโมงเป็นต้นไปจึงเป็นพิธีมอบสัมฤทธิบัตร โดยท่านรองกงสุลใหญ่คนใหม่ คุณสรศักดิ์ สมรไกรสรกิจ ให้เกียรติเป็นประธาน โดยมอบดอกไม้ขอบคุณครูอาสาสมัครท้องถิ่นและครูอาสาประจำการ 1 ปี จากโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯและคณะครูภาคฤดูร้อน จากนั้นท่านรองกงสุลใหญ่ ได้มอบสัมฤทธิบัตรให้นักเรียนทุกระดับชั้น ซึ่งปีการศึกษานี้มีนักเรียนทั้งสิ้น 263 คน แบ่งเป็นนักเรียนวันเสาร์ 124 คน วันอาทิตย์ที่ 139 คน

สำหรับการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 ปีนี้ ก็ได้ทำการเปิดเรียนไปแล้วตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายนเป็นต้นมา โดยวันแรกมีนักเรียน 64 คน โดยช่วงเช้า ครูใหญ่ภาคฤดูร้อน อ.ภัทรพร สิงห์ชัย นำทีมครูอาสาฯ จัดพิธีบายศรีรับขวัญนักเรียน ทั้งตัวน้อยและใหญ่หลังจากที่นักเรียนสวดมนต์ไหว้พระ สวดสรภัญญะ สมาทานศีล และนั่งสมาธิเรียบร้อยแล้ว โดยพิธีเริ่มด้วย “ครูหยัด” อ.บัญญัติ แก้วเมฆ กล่าวความเป็นมาของพิธีบายศรีสู่ขวัญ จากนั้น ครูบอย และ ครูนัช อัญเชิญบายศรี ครูเอ๊กซ์ และ ครูหวาน รำบายศรี แล้วทั้งครูและผู้ปกครองร่วมกันผูกข้อมือลูกๆ และลูกศิษย์ด้วยบรรยากาศที่สดชื่นแจ่มใส ทั้งผู้ผูกและ ผู้ถูกผูก เป็นการผูกรักและผูกพันไว้ด้วยกันจากนี้ไปเป็นเวลา 9 สัปดาห์ คณะครูของเราจะเป็นทั้งครู พ่อแม่ และพี่ๆ ของเด็กๆ ตลอดเวลา

วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน ศกนี้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. หรือบ่ายโมงเป็นต้นไป ณ โรงละครของโรงเรียนมัธยมพาโนรามา เมืองแวนนายส์ เลขที่ 8015 Van Nuys Blvd., Panorama City, CA 91402 ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านร่วมเป็นกำลังใจสนับสนุน ลูกหลานสืบสานความเป็นไทยบนแผ่นดินอเมริกา ในงาน “มหกรรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย” ครั้งที่ 16 ภายใต้แนวคิด “รักษ์ ปักษ์ใต้บ้านเรา” เปิดพื้นที่ให้ลูกไทยหลานไทยได้แสดงออกซึ่งความสามารถด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทย ที่ได้รับการฝึกฝนและ ฝึกซ้อมจากคณะครูอาสาฯ ของเรามาเป็นเวลา 1 ปีเต็ม การนำเสนอปีนี้เน้นศิลปวัฒนธรรมของพี่น้องชาวใต้เป็นหลัก โดยในปี ต่อไปเราจะขึ้นเหนือไปม่วนชื่นรื่นรมย์กับวัฒนธรรมของชาวล้านนาโปรดสละเวลาไปชมความน่ารักของลูกหลานเรา บัตรมีขายที่หน้างาน เพียง 10 เหรียญเท่านั้น