ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 20 ตุลาคม 2561

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ที่จะถึงนี้ ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 นับตามจันทรคติ เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระภิกษุสงฆ์ไทย ทั้งในและต่างประเทศ คือ เป็นวันสิ้นสุดการจำพรรษาหรือออกจากการจำพรรษาที่ได้อธิษฐานเข้าจำพรรษาตลอดระยะเวลา 3 เดือน สามารถไปค้างแรมที่อื่นได้ และวันดังกล่าวพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระภิกษุที่อยู่จำพรรษาตามอารามหรือสถานที่นั้นทำ “ปวารณากรรม” แทนการฟังพระปาฏิโมกข์ได้ ปวารณากรรม คือ เปิดโอกาสให้เพื่อนพระภิกษุที่อยู่จำพรรษาร่วมกัน 3 เดือนนั้น ว่ากล่าวตักเตือนกันด้วยเมตตาจิตได้ เมื่อได้เห็นได้ฟังหรือสงสัยในพฤติกรรมของกันและกัน หรือมีการล่วงเกินด้วยกาย วาจา ใจ โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็ให้อโหสิ กรรมซึ่งกันและกัน

สำหรับวัดไทยฯ และวัดต่างๆ ในเขตแอลเอและใกล้เคียง หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ จะนำพระสงฆ์ธรรมทูต ประชุมทำปวารณากรรมตามพุทธานุญาต ณ อุโบสถศาลาวัดไทย ในวันที่ 24 ตุลาคม เวลา 16.00 น. กล่าวคำปวารณาเป็นภาษา บาลี มีความหมายให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ด้วยจิตเมตตา ทั้งนี้เพื่อความผาสุกในการอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวของคณะสงฆ์ทุกวัด นั่นเอง

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ขอเชิญพี่น้องไทยร่วมทำบุญตักบาตร “เทโวโรหณะ” เนื่องในเทศกาล “วันออกพรรษา” หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่ง “วันพระเจ้าเปิดโลก” มีความหมายถึงพระพุทธองค์เสด็จลงจากดาวดึงส์เทวโลก หลัง จากเสด็จขึ้นไปจำพรรษาโปรดพุทธมารดาเป็นเวลา 3 เดือน โดยวันนั้นทั้งเทวดา มนุษย์ และอบายภูมิ ต่างก็มองเห็นซึ่งกันและกัน ได้ จึงขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านไปร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษาโดยพร้อมเพรียงกัน

ในวันเดียวกัน (อาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม) แต่เป็นเวลา 13.00 น. หรือบ่ายโมง วัดไทยฯ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ดร.หนึ่ง คุณศิรินันท์ ปลอดเปลี่ยว นายกสมาคมและคณะกรรมการ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 องค์พระปิยมหาราช ณ บริเวณหน้าอุโบสถศาลาวัดไทยแอลเอ ขอเชิญผู้แทนหน่วยภาครัฐ และเอกชน สมาคม ชมรมต่างๆ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาโดยพร้อมเพรียงกัน


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป โดยมีคุณกนกวรรณ รอดโฉม เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี คุณรัตนา กิตติบรรลุ เป็นประธานทอดผ้าป่า ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้ากฐิน ถวายผ้าป่าสามัคคี ฟัง-ชม ดนตรีไทย พร้อมเลือกซื้ออาหารมากมาย และยังมีโรงทานฟรี ท่านใดมีความประสงค์จะทำโรงทาน ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com